Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Kolektívne investovanie na internete

Archív NXT
0
Internet nie je len miesto, kde sa dá prísť openiaze. Aspoň podľa správ antivírusových spoločností orizikách pri platbách kartou. Na tomto mieste sa dá aj zarobiť. Využiť môžete rôzne spôsoby. Nezaujíma nás hazard ani aktivovanie produktov bankových spoločností, ale tzv. kolektívne investovanie.Ako investovať?Vprvom rade sa treba rozhodnúť pre službu, ktorá vám investície sprostredkuje, resp. vytvorí právne zázemie na tento spôsob získavania peňazí. Zároveň však môžete byť aj tým, kto si chce požičať. Pri kolektívnom investovaní sa obchádza sprostredkovateľ. Hoci aj tu platia isté pravidlá aúplne bez sprostredkovateľa to nejde. Nie je to však prípad investor – banka – požičiavateľ. Sami zhodnotíte, komu akoľko chcete požičať, rovnako aj úrokovú sadzbu. Nepotrebujete enormný balík peňazí. Všetky pôžičky sú vedené ako aukcie. Teda používateľ/investor sa rozhoduje, komu aza akých podmienok pripíše do aukcie istú sumu financií. Čiže je tu podobný konkurenčný boj ako inde. Na Slovensku sú zatiaľ tri portály, ktoré by sme vedeli použiť na tento účel. Ich princíp je okrem pár detailov, ako sú napríklad minimálne úrokové sadzby pôžičiek apoplatky, identický. Ide oportály Plán B (www.planb.sk), Investuj – požičaj (www.investuj-pozicaj.sk) aŽltý melón (www.zltymelon.sk). Zobrazenie aktívnych aukcií na Žltom melóneZačínameSpomenuli sme, že investovanie je bez sprostredkovateľa. Áno, princíp je založený na priamej investícii. Portál, ktorý je sčasti sprostredkovateľom, pokryje právnu časť vášho vzťahu sklientom aposkytne technické prostriedky (svoju webovú službu) na to, aby dohoda dvoch strán vôbec mohla vzniknúť. A aby bolo vidno žiadateľov opôžičky avy ste sa mohli zúčastňovať na aukciách. Pred tým, než sa do toho pustíte, treba vyplniť vaše identifikačné údaje vrátane rodného čísla, čísla občianskeho preukazu aďalších podrobností. Rámcová zmluva je neoddeliteľná súčasť. Treba ju vytlačiť, podpísať anaskenovanú odoslať na e-mailovú adresu portálu. Funguje aj upload pria ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať