SAMSUNG_06202 M SAMSUNG_06202 M SAMSUNG_06202 M Advertisement

Kolaboratívne roboty v ére industry 4.0

0
Analytici sa zhodujú v predpovediach rastu trhového segmentu kolaboratívnych robotov. Zo 710 miliónov dolárov v roku 2018 vzrastie jeho hodnota do roku 2025 na 12,3 miliardy dolárov. Priemerné medziročné tempo rastu je 50,31 %. Analytici tento markantný rast pripisujú hlavne nesporným výhodám kobotov, predovšetkým investičnej nenáročnosti a rýchlej návratnosti, čo je kľúčové najmä pre malé a stredné podniky. Ceny kolaboratívnych robotických ramien schopných manipulovať s predmetmi s hmotnosťou 3 – 5 kg sa začínajú na úrovni 20 000 eur bez DPH. Ceny kolaboratívnych robotov renomovaných značiek schopných manipulovať so záťažou 10 – 15 kg sa pohybujú okolo 50 000 eur. Vysoký záujem o kolaboratívnu robotiku je spôsobený rovnako rastúcou mierou automatizácie vo všetkých priemyselných odvetviach, čo priamo súvisí s konceptom priemyslu 4.0. Myšlienka použiť roboty prispôsobené tak, aby dokázali spolupracovať s ľuďmi, prvýkrát zarezonovala v roku 1995 v rámci výskumného projektu financovaného nadáciou General Motors Foundation. Spolupracujúce roboty, pre ktoré sa zaužívalo označenie kolaboratívne roboty alebo skrátene koboty, môžu byť nasadené na pracoviskách spolu s ľuďmi. Pomáhajú im s úkonmi, ktoré sú pre ľudí buď namáhavé, alebo ťažko vykonateľné, ako je napríklad manipulácia s ťažkými alebo príliš drobnými súčiastkami. Konvenčné verzus kolaboratívne roboty Inštaláciu, programovanie a testovanie konvenčných priemyselných robotov majú na starosti špecialisti a preprogramovanie robotickej linky môže trvať niekoľko týždňov, ba aj mesiacov. Tieto roboty sú veľké a ťažké, pri ich programovaní sa kladie hlavný dôraz na produktivitu, preto sa pri vykonávaní úkonov pohybujú rýchlo, takže počas práce ľudia nesmú byť v ich blízkosti. Roboty, prípadne celé robotizované časti linky sú ohradené klietkami z pletiva. Inštalujú sa väčšinou fixne a premiestňujú a preprogramujú sa len pri prestavaní linky na iný produkt. Sú výhodné pre firmy, ktoré vyrábajú veľké série rovnakých alebo ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Roboty Industry 4.0

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať