Image
31.10.2018 0 Comments

Kľúčoví hráči na trhu a nezávislí odborníci vyzývajú k otvoreniu štátnych IT systémov

Pod otvorený list, ktorý iniciovalo Slovensko.Digital, sa doteraz podpísali klúčové subjekty, ktoré dlhodobo pôsobia na trhu ekonomických a účtovných softvérov a zároveň ďalšie dve odborné združenia.

Občianske združenie Slovensko.Digital posiela otvorený list adresovaný ÚPVII a viacerým štátnym úradom (Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Štatistický úrad), v ktorom žiadajú o sprístupnenie štátnych IT systémov pre verejnosť aj prostredníctvom technických aplikačných rozhraní (tzv. Open API/Otvorené API). Otvorili by sa tak možnosti pre vývoj aplikácií, ktoré by právnickým osobám, ale aj fyzickým osobám uľahčili komunikáciu so štátom a tak v konečnom dôsledku prispievajú k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu plneniu povinností subjektov voči verejnej správe.

Otvorené API by mohlo zásadne uľahčiť život napríklad živnostníkom, účtovníkom a v princípe každému, kto musí intenzívne komunikovať s finančnou správou, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami či štatistickým úradom. “Predstavte si svet, kde napr. cez priamo ekonomický softvér alebo inú aplikáciu budete vedieť vybaviť to, čo dnes potrebujete riešiť na úradoch a štátnych portáloch. Vyberiete si na trhu aplikáciu, ktorá to vie urobiť najlepšie, možno aj automaticky, a tú použijete.” hovorí Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Konkrétnym príkladom, kedy by otvorenie štátneho IT mohlo výrazne odbremeniť byrokratickú záťaž, je komunikácia účtovných firiem či účtovných oddelení s Finančnou správou SR. Dnes napríklad musia účtovníci na portál finančnej správy každý mesiac ručne nahrávať výkazy DPH a ďalšie iné formuláre. Ak by finančná správa sprístupnila svoj systém vo forme OpenAPI, výrobcovia účtovných softvérov by ich mohli upraviť tak, aby sa výkazy dali odosielať automaticky priamo z prostredia účtovných softvérov. “Výrazne by sa tak zvýšil používateľský komfort. Odpadla by potreba prepínania sa používateľa z jednej aplikácie do druhej, nie je potreba opakovaného prihlasovania, znížila by sa chybovosť a v neposlednom rade by firmy ušetrili výraznú časť času a prostriedkov, ktoré dnes musia venovať týmto byrokratickým povinnostiam,” dodáva Peter Kulich zo Slovensko.Digital.

Odborníci zo Slovensko.Digital vo svojom liste pripomínajú. že kľúčom k lepším službám, aj štátnym, je existencia konkurencie. Aby takáto konkurencia vznikla, je potrebné, aby sa štátne IT systémy otvorili vonkajšiemu svetu. Nezávislé služby potom môžu vytvárať komerčné firmy, nadšenci, študenti alebo hocikto iný. “Prečo by sme elektronický občiansky preukaz nemohli používať aj ako kartu do práce, do autobusu, vlaku alebo do knižnice? Alebo prečo by sme nemohli podávať daňové priznanie cez aplikáciu, ktorá sama na základe nášho povolenia zozbiera dáta, predpripraví priznanie a následne ho odovzdá za nás?” pýtajú sa odborníci vo svojom liste. Aktivisti pripomínajú, že aktuálne existuje aj možnosť prefinancovania takýchto aktivít v rámci vyhlásenej dopytovej výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. To znamená, že orgány verejnej moci majú možnosť získať finančné prostriedky a otvoriť svoje IT riešenia. “Nemusí ísť o závratné investície, väčšina potrebnej infraštruktúry na strane štátu už dnes existuje, stačí ju začať používať.” uzavrel Suchal.

Slovensko.Digital spolu s ďalšími signatármi otvoreného listu sú pritom pripravení ponúknuť svoje odborné kapacity a znalosti v téme otvorených API. “Slovensko.Digital je v téme otvorených API aktívne a aktuálne pripravuje viacero dokumentov, ktorých cieľom je najmä orgánom verejnej moci priblížiť problematiku otvorených API, poskytnúť architektonické a implementačné návody a odporúčania a pod,” dodáva Kulich.


ZOZNAM SIGNATÁROV:

CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
“Otvorené aplikačné rozhrania na informačné systémy verejnej správy umožnia vytváranie množstva aplikácií, ktoré si trh žiada a verejná správa nie je schopná zrealizovať. Ak vznikne dosť veľa zaujímavých aplikácií, zvýši sa záujem občanov o elektronické občianske preukazy. Následne začnú aktívnejšie využívať aj elektronické služby štátu. Vznikne tlak na kvalitu služieb štátu a kruh sa uzavrie. Rovnako tak začnú vznikať cenovo efektívnejšie a používateľsky priateľskejšie elektronické služby, pretože tlak trhu je neúprosný. Nové služby budú dynamickejšie reagovať na reálne potreby občanov a životný cyklus ich vzniku sa prudko skráti.”

EEA, s.r.o.
“Spoločnosť EEA s.r.o. podporuje Otvorený list Slovensko.Digital_Za otvorené API z viacerých dôvodov.
- Otvorenosť považujeme za jednu z kľúčových vlastností IKT systémov a otvorené API je podla nás optimálne riešenie integrácie systémov tretích strán so štátom.
- Infraštruktúra zabezpečujúca otvorené API má v mnohých prípadoch potenciál využitia aj pre samotnú G2G integráciu.
- Evidujeme rastúci záujem zo strany našich zákazníkov o priamu integráciu svojich procesov a dát s procesmi a systémami štátu a tretích subjektov pracujúcich s otvorenými údajmi a existujúcimi otvorenými API.
- Očakávame výrazné zefektívnenie procesov a služieb v priamej a nepriamej komunikácii prepojených systémov využívajúcich budúce otvorené API.
- Zavádzanie otvorenych API považujeme za koncepčný krok s pozitívnym dopadom na mnohé oblasti.”

ESET, spol. s r.o.
“Sprístupňovanie aplikačných rozhraní ako Open API patrí medzi iniciatívy, ktoré skvalitňujú a zefektívňujú služby pre občanov a súčasne zvyšujú transparentnosť verejnej správy. ESET plne podporuje možnosť využitia služieb e-governmentu pomocou Open API a žiada o aktívne riešenie tejto témy.”
Everlution s.r.o.
“Ako spoločnosť spolupracujúca na rôznych projektoch v UK si uvedomujeme dôležitosť otvorených štátnych API, takzvaných "open government data". Open data motivujú spoločnosti a šikovných jednotlivcov skĺbiť svoje technologické vedomosti, kreatívne nápady a finančné možnosti na vytvorenie nových aplikácií, prinášajúcich benefit a zvýšený komfort konečnému používateľovi, občanovi štátu. Toto sa deje súbežne vďaka zdravej konkurencii a v rozmeroch ďaleko presahujúcom možnosti štátu. Spoločne si tak vybudujeme Slovensko, na ktoré budeme hrdí.”

Finecon Technologies s. r. o.
“Jedna z vízii Profit365, je zjednodušovať a zlepšovať podnikateľské prostredie ako aj vedenie účtovníctva na Slovensku. Sprístupnenie API vo finančnej správe, by podnikateľom, ktorí sú povinní komunikovať elektronicky, ušetrilo čas a pracovnú silu pri mnohých úkonoch ako napríklad: jednoduché podávanie výkazov vrátane daňového priznania k DPH aj k dani z príjmu bez nutnosti ich exportovania a importovania do systému FS. Open API prinesie podnikateľovi efektívnejšiu komunikáciu a podávanie účtovných výkazov priamo na rôzne úrady v štátnej správe.”

FinStat, s.r.o.
“Spoločnosť FinStat, s.r.o. ukazuje aký veľký potenciál ma aktívne zverejňovanie dát štátnej správy - či už z hľadiska transparentnosti, verejnej kontroly alebo biznis príležitostí. Spracovávaním dát dodávame surovým dátam štátnej správy pridanú hodnotu. Rovnako podporujeme aj sprístupňovanie API elektronických služieb verejnej správy. Sprístupňovanie API môže dať zelenú vzniku nových komerčných služieb a odbúrať tak zbytočnú byrokraciu zo strany štátu. Je to win-win pre každého.”

HOUR, spol. s r.o.
“Naša spoločnosť vlastnými softvérovými riešeniami a službami v oblasti personalistiky, miezd a účtovníctva pomáha slovenským spoločnostiam už viac ako 25 rokov. V súčasnosti má viac ako 1.500 zákazníkov. Na jej riešeniach je spracovávaná každá 7. výplatná páska na Slovensku. Súčasťou poslania a vízie spoločnosti je prinášať hodnoty a pomáhať spoločnostiam na Slovensku fungovať efektívnejšie. Open API informačných systémov v správe subjektov, ktorým musia naši užívatelia pravidelne generovať a posielať reporty je cesta, ako našim zákazníkom prácu zjednodušiť a pomôcť vykonávať ich povinnosti efektívnejšie.”

KROS a.s.
“KROS je slovenská softvérová firma zaoberajúca sa už od roku 1995 vývojom a predajom ekonomického softvéru (programy ALFA plus, OLYMP, OMEGA a iKROS), podnikového softvéru (ONIX, NEO Business Intelligence), stavebného softvéru (program CENKROS 4) a znaleckého softvéru (HYPO a MEMO), určených pre operačný systém Microsoft Windows.
Programy KROS používa viac ako 95 tisíc zákazníkov a sú dlhodobo najpredávanejšie vo svojich kategóriách. Naše programy sa snažíme vyvíjať aby boli jednoduché a intuitívne, zjednodušovali zákazníkom život. Preto chceme podporiť iniciatívu ohľadom otvárania API štátu pre zjednodušenie elektronických podaní.”
miniFAKTÚRA - fakturačný nástroj pre malé firmy a živnostníkov
“Náš fakturačný softvér využíva 180 000 používateľov celosvetovo (z toho 10 000 na Slovensku). Našim používateľom sa snažíme poskytovať progresívne nástroje, ktoré uľahčujú účtovnú/fakturačnú agendu a môžu sa tak sústrediť viac na samotnú podnikateľskú činnosť. Ako príklad môžeme uviesť naše mobilné aplikácie, pomocou ktorých na pár klikov vybavíte celú fakturáciu a komunikáciu s klientom. Avšak bez súčinnosti štátu nie je možné vyriešiť všetky požiadavky na uľahčenie práce, ktoré k nám zo strany podnikateľov prichádzajú. Preto by sme radi uvítali možnosť jednoducho cez API získavať potrebné dáta zo strany štátu a naopak vedieť zasielať štátu potrebné dáta späť.”

O2 Slovakia, s.r.o.
“O2 Slovakia podporuje myšlienku “Open API” rovnako ako všetky iniciatívy, ktoré podporujú inovatívnosť firiem na Slovensku a vytvárajú tak príležitosti pre šikovných ľudí a podnikateľ. 
O to viac, ak ich výsledkom majú byť kvalitnejšie služby pre verejnosť a podnikateľský sektor, čiže pre nás všetkých. Vývoj vo vyspelých krajinách nám navyše ukazuje, že práve tento spôsob zapájania súkromného a neštátneho sektora do verejných služieb prináša dramaticky lacnejšie riešenia a omnoho skôr. A my by sme radi videli Slovensko na strane krajín, ktoré napredujú rýchlejšie ako ostatní, nie ich dobiehajú.”

RadioLAN, spol. s r.o.
“RadioLAN podporuje otvorené API, pretože to považujeme za nevyhnutný predpoklad naštartovania automatizácie procesov, ktorá odbremení množstvo subjektov komunikujúcich so štátom. V konečnom dôsledku ide o samotného obyvateľa krajiny.”

Solitea Slovensko, a.s.
“Zaoberáme sa vývojom, implementáciou a podporou moderných informačných a ekonomických systémov Money S3, Money S4 a Money S5, online fakturácie iDoklad a pokladničného systému Predajňa SQL. V súčasnosti svojim portfóliom pokrývame všetky segmenty trhu – od živnostníkov, účtovníkov, malých spoločností, cez stredné firmy, až po väčšie spoločnosti. Sme súčasťou holdingu Solitea a.s., ktorý v strednej Európe zamestnáva viac ako 600 IT odborníkov v 8 spoločnostiach a obsluhuje viac ako 250 tisíc zákazníkov. Našim cieľom je prinášať riešenia a v iniciatíve Open API vidíme nástroj na zvýšenie produktivity a zníženie chybovosti. Už teraz v našich systémoch podporujeme existujúce možnosti elektronickej komunikácie so štátnymi inštitúciami a funkčné API je logickým krokom pre zjednodušenie práce našich zákazníkov.”

SolverIT, s.r.o.
“Otvorené API umožní slobodnú súťaž nápadov pre IT služby, v záujme občanov SR. Dostanú tak rovnakú šancu malí aj veľkí dodávatelia IT a (skutočne) sa podporí konkurencia.”

STORMWARE, s.r.o.
“Firma STORMWARE s.r.o. je výrobcom ekonomického a informačného systému pre malé a stredné firmy, ktorá v Slovenskej republike pôsobí viac ako 15 rokov. Odhadom v ES POHODA vedie účtovníctvo, mzdy, fakturáciu alebo predaj viac ako 100.000 podnikateľských subjektov na Slovensku. K iniciatíve sa pripájame pre podporu zlepšenia efektivity komunikácie so štátom, ktorá by urýchlila a zjednodušila prácu veľkému počtu firiem a čiastočne ich tak odbremenila od administratívnych úkonov.”

SunSoft plus spol. s r.o.
“Naša spoločnosť má približne 1100 zákazníkov, pričom ide najmä o malé a stredné firmy, ktoré pomocou našich produktov riešia celú ekonomickú agendu od fakturácie a skladov, cez účtovníctvo až po mzdy. Iniciatívu otvoreného API štátu podporujeme, pretože napriek digitálnej informačnej dobe firmy fungujú v byrokratickom prostredí, ktoré vyžaduje množstvo manuálneho a práneho výkazníctva. Štát by mal firmám uľahčovať a zjednodušovať fungovanie a znižovať byrokratickú záťaž. Open API by umožnilo softvérovým firmám vytvorenie služieb a nástrojov, ktoré by podnikateľskému sektoru určite pomohlo zefektívniť ich činnosť.”

superfaktura.sk, s.r.o.
“Naša spoločnosť má vyše 53000 registrovaných zväčša malých a stredných podnikateľov (spoločnosti s ručením obmedzeným a živnostníci), ktorí vystavujú približne 164 000 dokladov za mesiac. Kedže tieto dáta v strojovo čitateľnej podobe majú rôzne služby, ktoré podnikatelia používajú (podobne ako SuperFaktúra), nie je veľa dôvodov, prečo podnikateľa nútiť, aby ich do systémov štátnej správy mal odovzdávať inak, ako cez otvorené API. Štátna správa dostane, čo potrebuje, podnikateľ ušetrí veľa času aj energie. Nechajme podnikateľov podnikať, pomôžme im s agendou.”

VNET, a.s.
“Otváranie štátnych systémov považujeme za nevyhnutný krok k automatizácii procesov pri styku s verejnou správou a vytvorenie zdravého konkurenčného tlaku na trhu, kde dominujú veľkí hráči.”

WebSupport, s.r.o.
“V otvorenom prostredí vidíme významný prínos do budúcnosti pri budovaní nových služieb pre verejnosť a podnikateľov. Opodstatnenosť a funkčnosť konceptu vidíme v zahraničí už dnes.”

Občianske združenie Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT)
“SOIT sa pripája ako signatár otvoreného listu. SOIT ako združenie zastupujúce odbornú verejnosť podporuje koncept Open API a podporuje prioritné riešenie tejto témy v rámci eGovernmentu.”

Občianske združenie Slovenská informatická spoločnosť (SISp)
“SISp sa pripája ako signatár otvoreného listu. SISp ako združenie zastupujúce odbornú verejnosť podporuje koncept Open API a podporuje prioritné riešenie tejto témy v rámci eGovernmentu.”

Občianske združenie Slovensko.Digital
“Tému Open API už od svojho vzniku v roku 2015 považujeme za kľúčovú pre zmenu v kvalite služieb pre koncových zákazníkov štátu - občanov a právnické osoby. Aj s našou pomocou sa dostala do Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a dôležitých strategických dokumentov. Sme presvedčení, že je potrebné spraviť ďalší krok a pretaviť tieto plány do praxe. Táto iniciatíva má potenciál Slovensko dostať medzi lídrov vo svete eGovernmentu.“


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Nová Xperia™ L4 od spoločnosti Sony rozširuje svoj dostupnejší rad telefónov „L“

20.02.2020 14:55

Spoločnosť Sony dnes predstavuje Xperiu L4 – model, ktorý dopĺňa dostupnejší rad telefónov a rozširuje portfólio smartfónov zameraných na počúvanie hudby, sledovanie videí a ďalšej zábavy. Širokouhl ...

Tlačové správy

CZ: Podpora Cyberpunk 2077 v službe GeForce NOW už v deň vydania

20.02.2020 14:51

Už nyní je možné si od vývojářů CD PROJEKT RED zahrát ve službě GeForce NOW legendární sérii Witcher a zkrátit si tak čekání na jednu z nejočekávanějších her letošního roku. Fanoušci také mohou soutěž ...

Tlačové správy

Nové kupé Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+: spája eleganciu s dynamickým prejavom

20.02.2020 13:31

Elegantné a elektrifikované kupé s mimoriadnou agilnosťou a jazdnou dynamikou, “štvorkolka”, ktorá dosahuje skvelú trakciu a ponúka vynikajúci komfort na každý deň: nové kupé Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

itSMF 2020

Najnovšie videá