Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Každý piaty zamestnanec dostane počas týchto horúčav nápoje na pracovisku zadarmo

0
Nápoje na pracovisku patria medzi tretí najrozšírenejší benefit, ktorý firmy ponúkajú svojim zamestnancom. Tento rok ho dostalo takmer 20% ľudí, čo je približne rovnaký počet ako minulý rok. Avšak spoločnosti za posledných päť rokov tento benefit škrtajú a z roka na rok ho dostáva čoraz menší počet zamestnancov. Údaje vyplynuli z prieskumu Platy.sk, do ktorého sa za posledný rok zapojilo 131 tisíc ľudí.

obr1.jpg

„V roku 2007 dostávalo nápoje na pracovisku 40% zamestnancov, tento rok ho dostalo o polovicu menej ľudí. Spôsobené to je najmä tým, že počas krízy prikročili firmy ku škrtaniu benefitov, čo sa vo výraznej miere prejavilo aj pri nápojoch na pracovisku, ktoré firmy poskytujú ľuďom zadarmo. Keďže zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pitný režim na pracovisku, pod týmto benefitom chápeme nápoje ako káva, čaj, minerálna voda prípadne iné nealkoholické nápoje," dodáva Miroslav Dravecký, produktový manažér prieskumu Platy.sk.

Nápoje na pracovisku sú najrozšírenejšie v oblasti lízingu a vo výrobe alkoholických nápojov
Každý druhý zamestnanec v lízingu dostáva nápoje na pracovisku zadarmo ako benefit. Ide o oblasť, kde je tento benefit poskytovaný najviac. Taktiež viac ako tretina ľudí pracujúcich vo výrobe alkoholických nápojov, IT, reklame a PR, výrobe, prenose a rozvode elektriny a v centrách zdieľaných služieb si nemusí nosiť nápoje do práce, keďže zamestnávatelia im tento benefit poskytujú.

Na druhej strane, zamestnanci pracujúci v lesníctve, školstve, štátnej správe, vo výskume a vývoji nápoje na pracovisku takmer vôbec nedostávajú a kávu, čaj prípadne minerálku si musia zabezpečiť sami.

Najskúpejšie na nápoje na pracovisku sú štátne podniky
Iba 6% ľudí pracujúcich v štátnych a obecných podnikoch uviedlo, že im zamestnávateľ poskytuje zadarmo nápoje na pracovisku. Nápoje na pracovisku sú rozšírenejšie v družstevných firmách a združeniach, kde 13% zamestnancov ich má k dispozícii. Pochopiteľne, najrozšírenejší je tento benefit v súkromných firmách, najmä so zahraničnou účasťou, kde 27% zamestnancov má nápoje na pracovisku zadarmo.

obr2.jpg

Nápoje na pracovisku zadarmo sú najrozšírenejšie najmä na západe Slovenska
Nápoje zadarmo na pracovisku si v najväčšej miere užívajú ľudia pracujúci v Bratislavskom kraji, kde presne štvrtina dostáva tento benefit. Rozšírené sú aj v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, kde si nápoje do práce nemusí nosiť v priemere 16% zamestnancov.

Ľudia pracujúci v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji dostávajú tento benefit najmenej a v priemere ho za posledný polrok dostalo 14% ľudí.

„Nápoje na pracovisku zadarmo sú pochopiteľne najviac rozšírené v Bratislave, keďže tú pôsobí najviac zahraničných a veľkých spoločností, ktoré tento benefit dávajú svojim zamestnancov v najväčšom množstve. Zároveň je tu aj väčšia konkurencia medzi benefitmi, ktoré poskytujú firmy svojim zamestnancom", uzatvára Dravecký.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať