Je internetová anonymita prežitkom?

Archív NXT
0
Fenomén sociálnych sietí sa výraznou mierou podieľa na súčasnej podobe internetu. Vminulosti zaužívaný princíp „on-line identity“ sa čoraz viac vytráca azreteľný predel medzi bežným aelektronickým životom už pre mnohých ľudí vôbec neexistuje. Táto situácia priniesla rozšírenie nového javu, vangličtine označovaného výrazom oversharing, ktorý sa stáva čoraz akútnejším problémom posledných rokov. Ide o nadmerné odhaľovanie osobných informácií, ktorého dôsledky si mnoho ľudí neuvedomuje. Jedna zdobre viditeľných zmien správania internetových používateľov, ktoré sa dajú pripísať na vrub rozšíreniu sociálnych sietí, je nárast používania reálnych mien. Na začiatku minulej dekády, keď internetovej komunikácii vládli predovšetkým diskusné fóra aklienti na okamžité posielanie správ (v našich končinách hlavne ICQ), bola identifikácia prostredníctvom nicku, respektíve prezývky, niečo úplne samozrejmé. Obyčajný človek, ktorý vdiskusnom fóre alebo voblasti komentárov stránky vystupoval pod kompletným menom, bol považovaný takmer za „exota“, ktorý buď nedbá na svoje súkromie, alebo je na internete neskúseným nováčikom. Nástup sociálnych sietí, ktoré stavajú na budovaní on-line profilu fyzickej identity, túto situáciu od základu zmenil. Ľudia si zvykli na to, že vystupovanie pod reálnym menom aso skutočnou fotografiou je na internete samozrejmé. Vďaka veľkej integrácii sietí do súčasnej podoby webu na mnohých stránkach možno zanechávať komentáre napríklad priamo prostredníctvom svojho facebookového účtu apoužívanie prezývok ustupuje čoraz viac do úzadia. Na niektorých miestach sa dokonca na používateľov sprezývkami pozerajú ľudia sdešpektom aoznačujú ich za bojazlivých anonymov, ktorí sa pod svoj názor boja podpísať.Je pravda, že pri používaní reálnej identity klesá pravdepodobnosť bezstarostného posielania primitívnych, agresívnych aprovokatívnych správ, ktoré sú častou chorobou internetových diskusií. Vtomto prípade ide ožiadaný stav, kto ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať