Jarné Zoner Photo Studio X

0

S jarnými mesiacmi prináša aj Zoner novinky, ktoré zrýchľujú prácu so súbormi RAW, zlepšujú úpravu fotiek a urýchľujú editovanie videí.

Blesková práca s RAW

Nová funkcia umožňuje rapídne urýchliť prácu so súbormi RAW. Rýchle náhľady po novom umožnia fotografom bez čakania roztriediť väčšie množstvo súborov bez zbytočného spracúvania úplných súborov RAW. Nová funkcia prednačítania súborov RAW poskytuje možnosť, aby si ich každý nastavil podľa svojho obvyklého workflow a pre každú zložku v katalógu zvlášť.

RAW + JPG

Rýchla úprava fotiek sa dá robiť ešte na mieste fotenia, rýchle náhľady po novom umožnia roztriediť väčšie množstvo súborov bez zbytočného spracúvania úplných súborov RAW. Pomocou funkcie Šikovné RAW súbory ušetríme čas pri práci s RAW v module Vyvolať.

Pri úpravách vo Vyvolať možno navyše kopírovať a presúvať úpravy medzi súbormi RAW a JPG. Zmeny vykonané v module Vyvolať sa dajú zapísať priamo do fotky. Fotku netreba ďalej exportovať. Nástroje vo Vyvolať už nemajú potvrdzovacie tlačidlo, pri prepínaní medzi jednotlivými nástrojmi si ušetríme veľa kliknutí.

Ukladať katalóg obrázkov z každého fotenia má zmysel na externý disk, aby neboli na počítači a nezahlcovali jeho kapacitu. Počas nedokončených úprav je však lepšie ešte ponechať katalóg na pevnom disku počítača, pretože zmeny počas úprav sa viažu na konkrétny počítač. Riešením je aj nechať na SSD stály katalóg, aby sa nerozbil a aby sme mali rovnakú cestu  k týmto súborom. Úpravy sa ukladajú okamžite, priebežne po každej úprave automaticky. Tieto medzikroky sa po stanovenom čase vymažú.

Nové nástroje aj s UI

ZPS X  pomocou umelej inteligencie rozpozná tváre na fotke a umožňuje upraviť jednotlivé črty. Odpadá tak zdĺhavá práca s výbermi. Posunom jazdca môžeme podrobne meniť 20 čŕt tváre, rozdelených do štyroch prehľadných kategórií: tvar tváre, oči, nos, ústa, dokonca pravé či ľavé oko samostatne. Zvýrazňovač funguje ako fixka, na rýchle a jednoduché odkazy, znázorňovania, napríklad ako koliesko, šípka, keď chceme na publikovanom obrázku upozorniť na detail. Anonymizácia využíva umelú inteligenciu, pomocou ktorej na obrázku rozoznáva tváre. Ak si zvolíme tento nástroj, dokáže  na fotke so zástupom ľudí odpixelovať automaticky všetky tváre, no môže ich aj prekryť farbou. Odpixelovanie môže mať rôzne tvary: obdĺžnik, ovál... Využije sa v rámci dodržiavania GDPR alebo ju ocenia aj mestskí policajti pri kontrole parkovania a pod. Pri pokyne nájsť všetky tváre umelá inteligencia rozozná aj tváre z profilu (s jedným okom, polovičkou úst...). Na jednej fotke dokáže program detegovať aj rozmazať viac tvárí naraz.

Skvapalňovanie

Nástroj skvapalňovanie bol doteraz zaradený medzi nástrojmi, po novom je pod editorom. Keďže rozoznáva body na tvári, vieme ho využiť na vyhládzanie tvárových čŕt. Aj na hromadnej fotografii si stačí vybrať tvár, ktorú chceme deformovať: urobiť jej korekciu nosa, odstrániť vrásky, zúžiť nos či upraviť druhú bradu. A hoci je tvár na fotke z profilu, rozozná pravé a ľavé oko. Pri deformáciách treba nastaviť veľkosť štetca, funkcia rýchlosť zasa pomáha, aby sme to neprehnali s úpravami (napríklad extrémne nezväčšili jedno oko). Pomocou štetca sa dajú robiť korekcie pleti. Nástroj vyhladenie upravuje nerovnosti – spriemeruje ich a zahladí: ak je na oblečení záhyb, zväčší ruky, zaretušuje boky a pod.

Nové funkcie editora videí

Editor videí plní želania zákazníkov a prináša novú funkciu otáčania videa. Túto požiadavku si vynútili nahrávky z kamery GoPro, kde treba v postprodukcii otočiť obraz zrkadlovo alebo hore nohami.

Klipy možno skrátiť posunutím bežca, skopírovať alebo doplniť v rámci časovej osi o fotku alebo sa dajú upravovať aj hromadne. Pomocou textového nástroja vieme načítať vlastnosti snímky. Z vybratej obrazovej stopy si môžeme určiť načítanie metadát a z inej fotky sa môže zasa prebrať informácia a vložiť do videa. Každá snímka môže mať vlastné údaje. Video sa dá dokonca vyrobiť naukladaním fotiek na časovú os. Pri pretiahnutí prvkov na časovú os sa automaticky vytvorí nová stopa, netreba ju vytvárať ručne.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať