Jadrová fúzia je vďaka permanentným magnetom oveľa bližšie k realite

0

Michael Zarnstorff z Výskumného centra Maxa Plancka pre fyziku plazmy pracoval s ďalšími tromi výskumníkmi na konštrukcii permanentných magnetov. Zistili, že cievky magnetického poľa stelarátora (zariadenie pre magnetické udržanie horúcej plazmy) sa môžu prinajmenšom podstatne zjednodušiť použitím permanentných magnetov. Permanentný magnet je magnet, ktorého magnetický náboj pochádza z chemického zloženia samotného materiálu.

Tým sa odlišuje od elektromagnetu, či už ide o elektromagnet s medeným drôtom alebo magnetické pole generované Zemou. Zariadenia na jadrovú fúznu reakciu, či už je to tokamak, alebo stelarátor, pozostávajú z toroidnej komory (má tvar šišky) so silnými magnetickými cievkami, ktorých úlohou je udržiavať ionizovanú plazmu v tvare prstenca s teplotou mnoho miliónov stupňov, aby sa naštartovala jadrová fúzia.

Stabilita týchto generátorov je založená na starostlivo spravovanom magnetickom poli. Extrémne horúca pohybujúca sa plazma však spôsobuje korodovanie materiálov, pričom aj takéto malé zmeny môžu znížiť teplotu a vyradiť fúzny reaktor z činnosti. Tu by mohli pomôcť permanentné magnety, ktoré by umožnili zmeniť dizajn plazmového reaktora. Samy osebe síce nedokážu nahradiť celé magnetické pole, ale môžu doplniť štruktúru.

Stelarátory a tokamaky majú tvar torusu, ale stelarátory vyžadujú skrúcanie plazmy tak, aby sa točila cez šišku v špirálovitom tvare. Permanentné magnety sa tu môžu použiť na zefektívnenie jej otáčania a priniesť zmenu do procesu návrhu prototypov stelarátorov. „V pôvodnom dizajne bolo magnetické pole tvorené 20 neplanárnymi modulovými cievkami piatich rôznych typov,“ tvrdia vedci. „Ak väčšinu tvarovania plazmy prenecháme na permanentné magnety, pri uskutočnenej novej optimalizácii sa ukázalo ako nevyhnutných iba 8 identických planárnych kruhových cievok toroidného poľa.“

Zdroj: popularmechanics.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum magnet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať