JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

6

Jadrová fúzia je proces, o ktorom niektorí vedci tvrdia, že by mohol bezpečne dodávať svetu energiu bez toho, aby produkoval rádioaktívny odpad. Zdá sa, že teraz je o krok bližšie k realite. V roku 2021 sa má v Spojenom kráľovstve spustiť reaktor Joint European Torus (alebo JET), ambiciózny projekt financovaný EÚ.

Vnútri reaktora v tvare obrovskej šišky budú vedci zrážať atómy vodíka vysokou rýchlosťou, pričom uvoľnia obrovské množstvo energie a tepla vo forme plazmy. Teploty dosiahnu desaťnásobne vyššiu hodnotu ako na Slnku. Experiment pripravuje cestu pre projekt ITER, väčší reaktor na jadrovú fúziu, ktorý sa nachádza v južnom Francúzsku, je financovaný 35 krajinami a má demonštrovať fúziu v rozsahu vhodnom na komerčnú výrobu energie. Tento obrovský projekt má byť predvedený v roku 2025.

JET Tokamak

Exteriér európskeho tokamaku JET v Culhame, zariadenia na magnetické uväznenie horúcej plazmy, kde sa rozbíjajú atómy vodíka a uvoľňuje sa obrovské množstvo energie.

Vlnovody

Tieto farebné rúry sa nazývajú vlnovody a používajú sa na prenos mikrovĺn do plazmy, aby sa zohriala na desaťkrát vyššiu teplotu, ako je na Slnku.

Kĺbové ramená

Súbor robotických ramien, ktoré sú obsluhované na diaľku technikmi v kontrolnej miestnosti, manipuluje s predmetmi v replike tokamaku v testovacom zariadení bez toho, aby sa dotkli jeho kovovej steny. Na vykonávanie opráv a úprav v tokamaku, ktorý je počas testov fúzie a po nich mierne rádioaktívny, sa používajú roboty.

Kontrolná miestnosť

Jedna zo staníc v dispečingu JET, kde európski vedci uskutočňujú plazmové testy takmer každých 30 minút počas dňa a noci pred testami s tríciom, ktoré sa vykonajú koncom tohto roka. Ovládací panel je vybavený priamou telefónnou linkou do národnej siete, aby sa zabezpečilo, že enormné využitie energie na testy nepreťaží sieť v čase vysokého dopytu.

Robotický výcvik 

V tejto miestnosti inžinieri roky trénujú bezchybné ovládanie robotických ramien na pohyby identické s tými v tokamaku. Tento robot sa nazýva MASCOT a napodobňuje pohyby ľudských rúk. Je schopný utiahnuť skrutky a „cítiť“ objekty namiesto ľudí, ktorí ho ovládajú z bezpečnej vzdialenosti.

Ovládanie teploty

Tento pohľad na JET zachytáva dlhé prenosové vedenia ohrievacieho systému, ktorý sa použije na reguláciu teploty počas experimentu.

Zdroj: wired.co.uk.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
energia

6 komentárov

bavime sa o tomto reaktore reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

23.8.2020 03:08
ktory funguje od roku 1983?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joint_European_Torus
Reagovať

Čože?? reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

21.8.2020 16:08
citujem: rozbíjanie atómov vodíka? Nie náhodou fúzia (zlučovanie) atómov vodíka. A vznik helia.
Reagovať

Čože?? reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

21.8.2020 16:08
citujem: rozbíjanie atómov vodíka? Nie náhodou fúzia (zlučovanie) atómov vodíka. A vznik helia.
Reagovať

Čože?? reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

21.8.2020 16:08
citujem: rozbíjanie atómov vodíka? Nie náhodou fúzia (zlučovanie) atómov vodíka. A vznik helia.
Reagovať

Čože?? reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

21.8.2020 16:08
citujem: rozbíjanie atómov vodíka? Nie náhodou fúzia (zlučovanie) atómov vodíka. A vznik helia.
Reagovať

Čože?? reakcia na: JET: Zariadenie, ktoré by nám mohlo poskytnúť neobmedzenú čistú energiu

21.8.2020 16:08
citujem: rozbíjanie atómov vodíka? Nie náhodou fúzia (zlučovanie) atómov vodíka. A vznik helia.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať