Image
6.1.2020 0 Comments

IoT prakticky: Mikrokontrolér ATtiny – ovládanie servomotorov

Mikrokontrolér ATtiny je malý a ľahký čip s ôsmimi vývodmi. Nás zaujíma hlavne verzia v puzdre DIL, ktorá má vývody s rozstupom 0,1’’ čiže 2,54 mm. Šikovný kutil si poradí aj s variantom v puzdre pre plošnú montáž WIDE s rozstupom vývodom 0,05’’ čiže 1,27 mm. Prívlastky „malý“ a „ľahký“ sú ideálne nielen pre tvorcov miniatúrnych konštrukcií, ale aj pre modelárov. Preto ukážeme ako pomocou ATtiny45, alebo ATtiny85 ovládať servomotory

Príklady sú vo videu:Servomotory využívajú modelári a konštruktéri robotov. Servo je k riadiacej jednotke pripojené pomocou troch vodičov. Na červenom vodiči je kladné napájacie napätie, na čiernom (niekedy hnedom) vodiči je zem a na oranžový vodič sa privádzajú signály. Oranžový vodič je vo vnútri serva pripojený na riadiacu elektroniku, nemá veľký prúdový odber, takže ho môžete pripojiť priamo na port.

Ovládanie servomotorov pomocou modelárskeho diaľkového ovládania

Uhol natočenia, prípadne otáčky kontinuálneho serva sa ovládajú pomocou PWM, čiže pulzne šírkovej modulácie. Frekvencia impulzov privádzaných na oranžový vodič je 50 Hz, čo je čas trvania periódy 20 ms. Uhol natočenia sa ovláda šírkou impulzu. U klasického modelárskeho serva je šírka pulzu 0.5 až 2.5 ms a tejto hodnote zodpovedá uhol natočenia  0°až 180, prípadne 0 – 270 stupňov, podľa konštrukcie serva. Kontinuálne servomotory fungujú tak, že zmenou šírky impulzov sa mení rýchlosť otáčania.

Zľava doprava: servo v jednej krajnej polohe, v strede, v druhej krajnej polohe

Našou úlohou je teda generovať PWM signál s periódou 20ms a šírkou impulzu pravouhlého signálu v rozsahu 1 až 2ms.  Opakovacia frekvencia impulzov je 50 Hz. ATtiny má podporu PWM na výstupoch PB0, PB1, PB3 a PB4, túto funkcionalitu však využiť nemôžete, pretože frekvencia PWM impulzov je 500 Hz avšak my na ovládanie serva potrebujeme 50 Hz. Naprogramovať mikroprocesor na taktovacej frekvencii 8 MHz aby generoval signál 50 Hz s premenlivou šírkou impulzov nie je zložité.  

Zabudovať maličký mikrokontrolér aj do menších modelov nie je problém

Pre servo pripojené na výstupe PB0 (PIN 5) môžeme vytvoriť kód, ktorý nastaví servo do strednej polohy (šírka impulzov 1 ms )a následne ho impulzmi so šírkou 2.5 ms pretočí do krajnej polohy.

void setup() {
  pinMode(PB0, OUTPUT);
}
 
void loop() {
  for(int i = 0; i<20; ++i) {. // pod dobu 20 cyklov čiže 400 ms
     digitalWrite(PB0, HIGH);
     delayMicroseconds(1000);  // šírka impulzu 1 milisekunda
     digitalWrite(PB0, LOW);
     delay(19);                // medzera medzi impulzami 19 ms
  }
  delay(1000);
    for(int i = 0; i<20; ++i) {. // pod dobu 20 cyklov 
     digitalWrite(PB0, HIGH);
     delayMicroseconds(2500);  // šírka impulzu 2.5 milisekundý
     digitalWrite(PB0, LOW);
     delay(19);                // medzera medzi impulzami 19 ms
  }
  delay(1000);

Pri využití vhodného synchrónneho časovania môžete bez problémov generovať PWM signály aj na viacerých pinoch.

Jednoduchšie sa vám bude obsluha servomotorov programovať pomocou knižnice SoftwareServo. Nájdete ju napríklad na tomto odkaze https://docs.google.com/file/d/0B6s_UhmkBLQfVTVQWEh6aS1yb0E/edit

Jednoduchý kód, ktorý pootočí hriadeľ serva o 30 stupňov. Riadiaci signál servomotora je rovnako ako v predchádzajúcom príklade pripojený na výstupe PB0 (PIN 5)

 

#include  
SoftwareServo servo;                      
 
void setup() 
  servo.attach(0);                // priradenie na pin 0 ATtiny
 
void loop() 
    servo.write(30); delay(300);                          
    SoftwareServo::refresh();          
    servo.write(0); delay(300);                          
    SoftwareServo::refresh();          
 } 
 
V ďalšom príklade sa servo natáča z jednej krajnej polohy do druhej
 
 
#include  
SoftwareServo servo;                      
int uhol = 0;                     // pozicia serva
 
void setup() 
  servo.attach(0);                // priradenie na pin 0 ATtiny
 
void loop() 
  for(uhol = 0; uhol <= 180; uhol += 1) // od 0 do 180 stupnov po jednom stupni
  {                                        
    servo.write(uhol);                  // servo na pozíciu v premennej uhol
    delay(15);                          // pauza na pootočenie
    SoftwareServo::refresh();           // odporúča autor knižnice
  }           
  delay (20);                           // pauza na prepnutie smeru
  for(uhol = 180; uhol>=0; uhol-=1)     // opačný pohyb o 180 stupnov 
  {                                
    servo.write(uhol);                    
    delay(15);                            
    SoftwareServo::refresh();               
  }
  delay(20);                               

 

Ukážeme aj príklad na ovládanie dvoch servomotorov. Pre jednoduchosť sa bude pohybovať v danom čase vždy iba jedno servo

#include  
SoftwareServo servo;   
SoftwareServo servo2;                    
int uhol = 0;                     // pozicia serva
 
void setup() 
  servo.attach(0);                // priradenie na pin 0 ATtiny
  servo2.attach(1);
 
void pohybServa2()
    servo2.write(30); delay(300); SoftwareServo::refresh();           
    servo2.write(0); delay(300);  SoftwareServo::refresh();      
}
 
void loop() 
  for(uhol = 0; uhol <= 180; uhol += 1) // od 0 do 180 stupnov po jednom stupni
  {                                        
    servo.write(uhol); delay(15); SoftwareServo::refresh();           
  }           
  pohybServa2();
 
  for(uhol = 180; uhol>=0; uhol-=1)     // opačný pohyb o 180 stupnov 
  {                                
    servo.write(uhol); delay(15); SoftwareServo::refresh();               
  }
  pohybServa2();                              
}    

Prípadne môžete vyskúšať knižnicu PrecisionServo na adrese https://github.com/ElizabethTeaches/PrecisionServo.

Príklad použitia:

#include
const int servoPin = 0;
PrecisionServo* servo;
 
void setup() {
  ServoManager::setup(1);
  servo = ServoManager::createServo(servoPin);
  servo->setSetting(SERVO_MEDIUM_ENDPOINT);
}
 
void loop() {
  servo->setTarget(0);
  ServoManager::waitUntilFinished();
 
  servo->setTarget(180);
  ServoManager::waitUntilFinished();
}

 

Predchádzajúce časti venované ATtiny:
Programovanie ATtiny
Analógový vstup a zobrazovanie na alfanumerickom LCD displeji

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Mikrokontroléry

Programovanie PLC – aplikácia pre riadiacu jednotku UniPi Axon M205 so systémom Mervis

24.02.2020 00:10

V predchádzajúcom článku zo série programovanie PLC sme predstavili riadiacu jednotku UniPi Axon M205. Programovanie tejto riadiacej jednotky s implicitne nainštalovaným systémom Mervis pomocou diagra ...

Mikrokontroléry

Programovanie PLC – Riadiaca jednotka UniPi Axon M205

22.02.2020 00:10

Programovateľný logický kontrolér (PLC) a prevodník Unipi Axon M205 má k dispozícii dostatočný počet digitálnych, reléových a analógových vstupov a výstupov, takže sa dá použiť aj v rozsiahlejších pro ...

Mikrokontroléry

Programovanie PLC – Siemens Logo! analógové vstupy a funkcie

21.02.2020 00:10

V predchádzajúcich častiach sme predstavili možnosti programovania „entry level“ PLC Siemens Logo!, či už priamo pomocou tlačidiel na module, alebo vo vývojovom prostredí Logo! Soft Control. Pokračuje ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

itSMF 2020

Najnovšie videá