IoT: Šiesty zmysel technológií

0
Internet vecí (IoT) je technologický koncept, ktorého hlavná myšlienka je prepojenie rôznych zariadení na dosiahnutie ich čo najlepšej synergie a takisto na zber údajov s cieľom ich analyzovania a vyhodnocovania. Zariadenia, ktoré sú pripojené do infraštruktúry IoT, využívajú jeden alebo viac senzorov na snímanie fyzikálnych veličín a udalostí vo fyzickom svete. Každý senzor monitoruje špecifické veličiny, ako sú poloha, vibrácie, pohyb, teplota a mnoho iných. Tieto údaje sú buď priamo, alebo cez rôzne zariadenia, ktoré údaje najskôr predspracujú, posielané do cloudových služieb, kde sa ukladajú a priebežne v reálnom čase analyzujú. IoT možno nasadiť prakticky vo všetkých oblastiach   či pracovného života a v podnikaní, či už je to priemyselná výroba, logistika, energetika, poľnohospodárstvo, ale aj zdravotníctvo a iné odvetvia. Digitálne okno do reálneho sveta Jedna z kľúčových úloh IoT je snímať údaje z reálneho sveta bez ohľadu na to, či ide o technologický proces, ekologický subsystém, alebo subsystém inteligentného mesta, a vytvoriť digitálny obraz, teda komplexnú množinu údajov, ktoré možno následne, ešte lepšie paralelne v reálnom čase spracovať a analyzovať. Potom sa monitorovaný proces dá korigovať, aby fungoval čo najefektívnejšie. Reakcia (zavedenie korekcie) môže byť okamžitá alebo môže trvať aj niekoľko týždňov či mesiacov, napríklad vtedy, ak z výsledkov analýz vyplýva, že by bolo treba zmeniť konfiguráciu niektorej časti systému, napríklad výrobnej linky, prípadne prijať strategické rozhodnutia a zmeny procesov. Od osobnej sféry cez priemysel až po infraštruktúrne služby Monitorovanie sa začína priamo na tele človeka prostredníctvom rôznych nositeľných zariadení, ktoré sú v súčasnosti cez mobilný telefón prepojené s cloudovými službami. V súvislosti s rozvojom komunikačných sietí pre IoT budú tieto zariadenia čoraz vo väčšom množstve pripojené priamo. Ďalej od tela, no stále v personálnej sfére sú subsystémy inteligentnej domácnosti, domu či autom ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
IoT technológie 5G

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať