Integrácia aplikácií sa nezastaví pri cloude

0
História vývoja počítačov a softvéru je história integrácie. Prispôsobovanie aplikácií podmienkam podnikov ovplyvňuje aj ich organizáciu a procesy, ktoré v nich prebiehajú. Analytická spoločnosť Gartner predpokladá, že stredné a veľké firmy budú v najbližších rokoch do integrácie aplikácií investovať o tretinu viac prostriedkov ako doteraz. Situáciu v súčasnosti zmenili najmä cloudové riešenia, no  vývoj sa pri nich nezastaví. Integrácia aplikácií ide ruka v ruke s vývojom počítačov a dostupným výkonom. Podnikové informačné technológie začínali ako izolované programy, z ktorých každý zvládal vykonávať len jednotlivé úlohy. Neskôr sa tieto programy začali spájať do reťazcov a zložitejších systémov. Výmena dát medzi programami si v počiatkoch vývoja vyžadovala buď ľudský zásah a prenos na médiu (od dierneho štítka po optický disk), alebo neskôr programy pracovali s dátami uloženými priamo v počítači. Štandardizované aplikácie Prevratný moment vo vývoji podnikových aplikácií prišiel začiatkom 70. rokov, keď spoločnosť SAP priniesla prvú zásadnú štandardizovanú a integrovanú aplikáciu. Firmy dovtedy svoje IT potreby riešili nákupom systémov, ktoré boli pripravované na mieru podľa ich konkrétnych požiadaviek. Štandardizované podnikové aplikácie však urýchlili vývoj tým, že ponúkli jednotné riešenie. Umožnil to pokrok v oblasti databáz. Vývojári priniesli spoločný dátový model, nad ktorým bežali moduly prinášajúce rôzne funkcionality. Podnik tak mohol riešiť v rámci jedného systému a jednej databázy naraz finančné účtovníctvo, manažérske účtovníctvo, správu materiálov či výroby. Systémy ako ERP, integrácia riadení predajných a marketingových činností (CRM), komplexnejšie procesy nákupu a obstarávania s vytváraním vzťahu (SRM) sú dnes už bežnou súčasťou podnikových aplikácií. Optimalizácia alebo pohodlie? Štandardizácia, integrácia a optimalizácia majú viacero stránok. Technická stránka v rámci vývoja softvéru je len jeden z aspektov. Technické a vedomostné nároky n ...