Integrácia ERP s moderným CRM? Jasná výhoda pre používateľa!

0
Prepojenieť produkčného systému ERP so systémom na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) do jedného integrovaného celku môže firme priniesť mnohé plusy. Platí to ešte viac v spoločnosti, kde obchod prebieha majoritne v zahraničí a produkcia na Slovensku. „Pôvodné riešenie malo niekoľko nedostatkov. Predovšetkým nejednotná údajová základňa neposkytovala konzistentné prehľady v reálnom čase. Obchodní manažéri v zahraničí nedisponovali on-line informáciami o stave obchodných príležitostí, o dostupnosti zásob materiálov pri zabezpečovaní obchodných príležitostí, o stave pohľadávok a obratov svojich klientov. V neposlednom rade ručný spôsob nahadzovania obchodných objednávok do produkčného systému generoval chyby a bol veľmi neefektívny," vysvetľuje dôvody vedúce k zmene používaného informačného systému Ing. Dušan Homola, produktový manažér IS SOFTIP PROFIT PLUS. Cieľom bolo dodať výrobnej spoločnosti informačný systém, ktorý bude pre sieť obchodných manažérov pôsobiacich v zahraničí poskytovať moderné riešenie dostupné 24 hodín denne cez web. Ďalšia podmienka bola podpora nástrojov na efektívne získavanie obchodných príležitostí a ich pretavenie do záväzných obchodných prípadov na ďalšie spracovanie v produkčnom systéme. Zároveň bolo treba prepojiť obidva systémy v oblasti odberateľských objednávok a základných dát. Úpravy na mieru Riešenie bolo postavené na prepojení existujúceho podnikového informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS s Microsoft Dynamics CRM. K štandardnej funkcionalite systému CRM SOFTIP navyše na mieru vytvoril nové evidencie, vzťahy a väzby až po úroveň jednotlivých položiek. Špeciálnymi úpravami prešla aj evidencia produktového portfólia. Generátor produktu umožňuje používateľovi vytváranie nových záznamov produktov s využitím väzieb na množstvo vlastných číselníkov. Produkty možno priraďovať k cenníkom a tie viazať na konkrétnych zákazníkov. Rozsiahlou úpravou prešla evidencia ponúk, ako aj z nich vytváraných objednávok, pričom sa využívajú vžité ...