Inovovaná mobilná aplikácia Tatra banky

0

Mobilná aplikácia Tatra banky poskytuje klientovi prístup k väčšine služieb, ktoré sú k dispozícii cez internetbanking či v pobočkách. K dispozícii je v aplikačných obchodoch pre platformy Android, iOS, Windows a BlackBerry 10. Najväčšiu pridanú hodnotu poskytne aplikácia, samozrejme, klientom Tatra banky, ostatní môžu využiť len kurzový lístok alebo informácie o polohe bankomatov a pobočiek Tatra banky, prípadne si môžu z aplikácie aktivovať voľbu na on-line vytvorenie osobného účtu. Po nainštalovaní aplikácie sa klient prihlási pomocou PID a hesla. Následne si od neho aplikácia vypýta kód z čítačky, do ktorej vloží svoju platobnú kartu. Môže použiť aj aplikáciu Čítačka.

Aplikácia poskytuje informácie a ponúka funkcie pre účty, platobné karty, podáva informácie o vašich úveroch či doplnkovom dôchodkovom sporení. Klient môže spravovať trvalé príkazy či inkaso SEPA. Ponuka funkcií aj používateľské rozhranie sú optimalizované vzhľadom na predpokladaný spôsob prístupu k službám cez mobil. Najčastejšie sa bude zrejme zisťovať zostatok na účtoch či kreditných kartách, prípadne realizovať prevod menších súm. Hromadný príkaz na ­výplaty pre 50 zamestnancov a podobné náročnejšie operácie budú skôr doménou internetbankingu. Naproti tomu zostatok a posledné pohyby na účte si klient môže zobraziť aj na inteligentných hodinkách platforiem Android Wear alebo Apple Watch. Zaujímavá je funkcia NFC prehľad, keď si klient po priložení bezkontaktnej karty k snímaču telefónu môže zistiť zostatok na účte a 10 naposledy realizovaných pohybov. Nemusíte sa prihlasovať do aplikácie, stačí mať odomknutý smartfón.

Pri platbách faktúr môžete využiť možnosť skenovania čiarového kódu fotoaparátom mobilu, takže nemusíte prácne zadávať údaje z faktúry do platobného formulára. Aplikácia takisto umožňuje výber hotovosti z bankomatu bez toho, aby ste pri sebe museli mať svoju kreditnú alebo debetnú kartu. Po zadaní parametrov výberu aplikácia vygeneruje kód, ktorý následne zadáte do bankomatu. Platnosť kódu je časovo obmedzená na 20 minút. Výhodné je nielen to, že si parametre výberu môžete nastaviť už počas cesty k bankomatu, ale aj stopercentná ochrana proti skimmingu, teda zosnímaniu údajov z magnetického prúžka platobnej karty falošným zariadením nainštalovaným na bankomate. Počas čakania v rade pred bankomatom, prípadne v autobuse či inde medzi ľuďmi zadávanie parametrov výberu neodporúčame, môže vám niekto nazerať cez plece. Denný aj jednorazový limit na takýto výber je 500 eur.

Klient môže cez mobilnú aplikáciu požiadať aj o bezúčelový spotrebný úver a môže to urobiť skutočne veľmi operatívne, napríklad v predajni, cestovnej kancelárii, skrátka tam, kde chce niečo kúpiť. Protiváhou rýchleho poskytnutia úveru sú funkcie, ktoré klienta vychovávajú k finančnej zodpovednosti a snažia sa mu pomôcť vytvoriť vyvážený domáci rozpočet. Funkcia Spending report poskytuje informácie o jednotlivých kategóriách výdavkov vo forme prehľadného kruhového grafu. Ťuknutím na niektorý segment zistíte podrobnosti, napríklad koľko míňate na bývanie, vybavenie domácnosti, oblečenie a doplnky, koľko utratíte za potraviny a podobne. Kategórie výdavkov si môžete definovať sami. Pomocou funkcie Majetok a záväzky si môžete urobiť sumár svojich aktív (nehnuteľnosti, úspory, akcie...) a pasív (úvery, dlhy na kreditných kartách...) a podľa toho sa zodpovedne rozhodnúť, či si napríklad môžete dovoliť splácať ďalší ­spotrebný úver. V sekcii Ciele si môžete nastaviť, čo chcete dosiahnuť, napríklad koľko si potrebujete nasporiť na auto či dovolenku, a priebežne plnenie cieľov kontrolovať. Funkcia Zmluvná dokumentácia poskytuje prehľad vybranej dokumentácie klienta podpísanej v pobočke. Avízo o nezrealizovanom trvalom príkaze umožňuje vytvoriť nový platobný príkaz na základe údajov z avíza. Na rozdiel od bežných aplikácií, ktoré po prepnutí na inú aplikáciu alebo na domovskú obrazovku zostanú na pozadí, sa banková aplikácia pri štandardnom nastavení v takejto situácii z bezpečnostných dôvodov okamžite odhlási. To však môže byť nepohodlné vtedy, ak naprí­klad potrebujete z e-mailu skopírovať číslo účtu a/alebo variabilný symbol na realizáciu platby. V takom prípade môžete nastaviť, aby aplikácia zostala maximálne dve minúty prihlásená, aj keď je na pozadí.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Tatra banka

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať