Informačná bezpečnosť pre malé a stredné firmy

Archív NXT
0
S príchodom lacného a široko dostupného vysokorýchlostného internetu sa zásadne zmenilo využitie informačno-komunikačných technológií pri podnikaní. Pripojenie počítačov do firemnej siete a následne do internetu umožnilo zvýšenie efektivity práce, zároveň však výrazne vzrástlo riziko nakazenia počítačov škodlivým kódom a otvorila sa brána potenciálnym útočníkom. Veľké spoločnosti vynakladajú na ochranu internej infraštruktúry nemalé prostriedky a môžu si dovoliť zamestnať špecialistov informačnej bezpečnosti, ktorí navrhnú optimálny spôsob zabezpečenia citlivých firemných aktív. Ako však zaistiť ochranu v prípade malých spoločností, ktoré si podobné služby nemôžu dovoliť?Informačná bezpečnosť sa všeobecne opisuje ako súbor opatrení, ktoré zaistia ochranu integrity, dôvernosti a dostupnosti aktív. Jednoducho povedané, hlavnou úlohou IB je zabezpečiť, aby boli dáta v nezmenenom stave dostupné iba oprávneným osobám a systémom práve vtedy, keď ich potrebujú. V prostredí malých podnikov je primárnym cieľom zaistiť, aby informačná technika, ktorá je nevyhnutná pre plynulý a plnohodnotný chod práce firmy, mohla vždy slúžiť na svoj účel.Hoci vypracovanie komplexnej koncepcie rozvoja IB je časovo aj finančne pomerne náročná činnosť, aj v malých podnikoch možno aplikovať základné zásady, ktoré výrazne zvýšia bezpečnosť prevádzkovaných systémov. Základné opatrenia, ktoré by ste vo vašej spoločnosti mali zabezpečiť, sa dajú zhrnúť do nasledujúcich desiatich pravidiel: Chráňte svoje informačné systémy a siete pred škodlivým kódom, vírusmi a spywarom. Aj na komerčné použitie sú dostupné bezplatné riešenia antivírusovej ochrany. Dôležité je, aby bol softvér pravidelne aktualizovaný a chránil pred najnovšími hrozbami. Zaistite ochranu pripojenia do internetu. Nepretržité pripojenie do internetu znamená nepretržite otvorenú bránu na útoky z tejto siete. Na centrálnom bode pripojenia by preto mal byť implementovaný systém kontrolujúci prechádzajúce dátové toky medzi sieťou a in ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať