In-memory computing a aplikácie novej generácie

Archív NXT
0
Na čom je postavený in-memory computing? Na rozdiel od bežných databáz na diskoch umožňuje prelomová technológia analýzu obrovského množstva dát v lokálnej pamäti. V praxi to znamená, že dáta a ich analýzy sú k dispozícii ihneď v reálnom čase. In-memory computing nie je nová technológia. Klesajúce ceny pamätí a zároveň rastúce objemy dát, ktoré treba rýchlo spracovať, však z neho robia trend, ktorý nemôžu moderné firmy ignorovať. Analytická spoločnosť Gartner odhaduje, že tento rok už tretina veľkých a stredne veľkých firiem bude v nejakej miere využívať in-memory technológie. In-memory computing sa v ostatných rokoch pravidelne objavuje v prehľadoch trendov, ktoré budú formovať informačné technológie a od základov zmenia mnohé spôsoby práce s dátami.Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti IDC viac ako 40 percent IT manažérov priznalo nespokojnosť používateľov s firemnými systémami. Ponosujú sa, že existujúce systémy im neumožňujú vykonávať prediktívne analýzy alebo dokonca vôbec využívať dáta v reálnom čase, pretože ich spracovanie trvá hodiny až dni. Stráca sa tak flexibilita, a čo je horšie, dáta v mnohých prípadoch prichádzajú o svoju hodnotu.In-memory databázy využívajú mnohé špecializované technológie, ako sú stĺpcové dátové úložiská či kompresia dát, čo ďalej umožňuje eliminovať ich objem, zvýšiť efektivitu a rýchlosť ich spracovania. Dátovo intenzívne kalkulácie sa takisto presúvajú z aplikačnej priamo do databázovej vrstvy a výsledkom je ešte rýchlejšie spracovanie.Zníženie množstva procesov a zjednodušenie dátovej infraštruktúry vedie k zrýchleniu spracovania dát. V praxi to znamená, že oproti bežným databázam, kde sa k údajom muselo pristupovať na disku, ponúkajú in-memory platformy rádové zrýchlenie, umožňujúce prácu s informáciami v reálnom čase.Nie je in-memory ako in-memorySilné stránky in-memory computingu možno najlepšie využiť, ak sa na jeho princípy prihliada už pri tvorbe aplikácií. Prináša totiž zmenu paradigmy, úplne iný systém a štruktúru. Takét ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať