Úvod do sveta SDN: OpenDaylight

0

Ako sieťový administrátor ste sa už určite pýtali samých seba – „ako zaručím, že moja sieť bude centralizovaná, efektívna a primárne softvérovo riadená? Kde nájdem modulárny nástroj, so skvelou podporou komunity a open-source príchuťou?“

Nehľadajte ďalej – OpenDaylight je projekt spravovaný Linux Foundation Networking-om, ktorý vznikol v roku 2013. Snahou je vytvorenie predvoleného framework-u a riešenia pre sieťových administrátorov a spoločnosti každej velkosti. Prednosťou je modulárny systém a profesionálna, technická komunita. Celý projekt je licencovaný ako open-source.

V tomto článku vás uvedieme do témy software-defined networking-u a začneme priamo so spustením OpenDaylight v základnej konfigurácii.


Čo je SDN?
Software defined networking chce zmeniť spôsob, akým spoločnosti, ich administrátori a service-provideri reagujú na rýchlo sa meniaci svet biznisu a technológii. Zatiaľ, čo tradičné siete majú tendenciu byť statické, s decentralizovanou architektúrou, SDN ukazuje dynamickú, centralizovanú kontrolu nad sieťou, s rýchlou adaptáciou na novinky alebo zmeny uvedené či potrebné v sieti.

Predstavte si konzolu, pomocou ktorej môžete meniť individuálne komponenty či switch-e v sieti, bez fyzického zásahu do samotnej architektúry.  Sieť v takejto podobe je virtualizovaná, dynamická a modulárna.


Spustenie OpenDaylight-u bol v tomto prípade robený na virtuálnom stroji s Ubuntu 18.04.1. Existuje možnosť nainštalovať OpenDaylight cez príkazový riadok vo Windows 10, avšak namiesto zdržujúcej obchádzky budeme používať natívne prostredie Linuxovej distribúcie. Akonáhle spustíme a aktualizujeme náš virtuálny stroj, je čas spustiť OpenDaylight v bezpečnom, izolovanom prostredí.


Požiadavky
Kým začneme uistite sa že:

- Máte nainštalované najnovšie Java repozitáre s následujúcim príkazom v okne Terminálu:

sudo apt-get -y install openjdk-8-jre

- Overte miesto inštalácie:

sudo update-alternatives –config java

Po tom čo dostaneme aktuálne miesto repozitárov, budeme musieť zmeniť toto umiestnenie na JAVA_HOME:

nano ~/.bashrc

Choďte na koniec otvoreného .bashrc súboru (kde sa nachádza posledné fi) a pridajte následujúci riadok pod posledné fi, aby výsledok vyzeral takto:

fi
fi

export JAVA_HOME=/usr
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Potom, stlačte CTRL+E, Y, a následne Enter aby sa zmeny uložili. Avšak zmeny v umiestnení priečinku JAVA_HOME nie sú permanentné a budú resetnuté potom, čo sa odhlásite alebo prístroj vypnete.


Spustenie Karaf/OpenDaylight
Začneme stiahnutím najnovšieho, stabilného releas-u OpenDaylight - krycie meno Oxygen. Rozbalíme kmeňový priečinok tam, kde vám to vyhovuje. V tomto priečinku otvoríme nové Terminal okno. Následne napíšeme príkaz:

./bin/karaf 

V tomto bode si prejdeme problémy, na ktoré ste mohli naraziť:

Situácia 1: JAVA_HOME not set

Ak uvidíte chybovú hlášku:

JAVA_HOME not set; results may vary

Overte, že je umiestnenie JAVA priečinku správne tak, ako sme uviedli v Požiadavkách.

Situácia 2: Error executing command

Ak dostanete červenú, chybovú hlášku pri spustení Karaf-u, ktorá uvádza že:

Error executing command: For input string: XXXXXXXXXXXXXX 

Otvorte nové okno Terminálu a zadajte následujúci príkaz na otvorenie súboru:

sudo nano ~/.karaf/karaf41.history

V jednom z riadkov uvidíte množstvo symbolov ^@^@^@. Všetky vymažte, súbor uložte a znovu spustite Karaf. Ak ste sa vyhli, alebo opravili chyby spomenuté vyššie, tak ste úspešne spustili Apache Karaf. Karaf je runtime napísaný v Jave, na ktorom spúšťame OpenDaylight.

Teraz budete môcť inštalovať dodatočné moduly a upravovať prostredie podľa svojich predstáv. Majte ale napamäti, že rôzne funkcie môžu vytvoriť dependencie a ich prípadné odstránenie vám spôsobí padnutie celého systému.


Spustenie uživateľského prostredia OpenDaylight
Teraz môžeme spustiť uživateľské prostredie OpenDaylight-u. Budeme používať skupinu pluginov nazvaných DLUX a Yangman. Tieto slúžia ako základné grafické prostredie pre spustenú inštanciu Karafu. Po tom, čo spustíte Karaf v príkazovom riadku, otvorte následujúci link v prehliadači:

http://localhost:8181/index.html

Privíta vás prihlasovacia stránka. Prihlasovacie údaje sú admin pre meno aj heslo užívateľa. Po prihlásení uvidíte stránku podobnú tejto:

Prejdime si všetky možnosti/moduly ktoré sú predinštalované v OpenDaylight:

  • Nodes –ukáže štatistiky siete a informácie o portoch a switch-och, prítomných vo vašej sieti
  • Topology – graficky znázorní vašu sieť
  • Yang UI –hlavný ovládač vášhu užívateľského prostredia. Umožní rozšíriť a zobraziť API, subAPI a spúštanie určitých funkcií

Keďže spúšťam DLUX vo virtuálnom prístroji, žiadne iné Nodes ani pripojenia sa nezobrazia (navyše, môj setup nie je až tak komplexný ako ten skutočného sieťového administrátora). V teórii môže váš setup vyzerať takto:

Môžete napríklad skúsiť nainštalovať OpenStack – na správu existujúcich sietí a expandovanie možností OpenDaylight-u.

Gratulujeme! Spustili ste OpenDaylight v čistej konfigurácii a teraz je na vás, ako si ho upravíte.


Prípady použitia v reálnom živote
Táto demonštrácia vám ukázala, ako môžete spustiť OpenDaylight a vidieť možnosti, ktoré poskytuje. Napriek jeho open-source kódu, ochotnej a odbornej komunite nie je jednoduché, postaviť svoj vlastný setup. Avšak flexbilita je jeho silná stránka (ako sa môžete dočítať v sekcii Príklady a Užívatelia na jeho domovskej stránke).

Vy si vyberiete, ako a či sa OpenDaylight hodí do vašej siete. Ako určitá forma tabula rasa, ktorej konečná podoba je postavená na unikátnej kombinácii ktorú vy potrebujete pre svoju sieť alebo podnik.

Príbehy o OpenDaylight-e a spoločnostiach ktoré ho implementovali nie sú nafúknuté – AT&T, Comcast či Orange sa o tento softvér opierajú pri dennodenných operáciach. Znamená to, že sa vyvíja a používa nielen v rámci jeho komunity, ale odbornej verejnosti.

Zobrazit Galériu

Filip Čúzy, PANTHEON.tech

Všetky autorove články
siet softver internet web online dizajn Digital dáta

Pridať komentár