IFA 2020: Trendy a perspektívy spotrebnej elektroniky v zložitých podmienkach globálnej pandémie

0

Jediné, čo bolo na tohtoročnom veľtrhu IFA tradičné bol termín. Veľtrh je načasovaný na začiatok septembra, aby sa na ňom návštevníci mohli zoznámiť s produktmi, ktoré budú k dispozícii na predvianočnom trhu.

Nový, hybridný formát podujatia

Kvôli pandémii COVID-19 zaviedli organizátori špeciálneho vydania IFA 2020 prísne limity počtu priamych účastníkov. Za tri dni sa mohlo naživo stretnúť 6 100 účastníkov, zoznámiť sa s novými zariadeniami a a diskutovať o príležitostiach pre globálny technologický priemysel. Priamo vo výstavisku sa prezentovalo 150 spoločností, ku ktorým sa pripojilo ďalších 1 350 vystavovateľov z 30 krajín na virtuálnej platforme IFA Xtended Space a IFA Virtual Market Place. 

Jens Heithecker, výkonný riaditeľ IFA Berlín zdôraznil, že táto špeciálna edícia IFA 2020 vyslala dôležitý signál o význame technológií a že:  „obnova a prebudovanie priemyslu sa začína tu a teraz“. Dôkazom záujmu o podujatie je, že na veľtrh IFA Berlin 2021, ktorý sa už dúfajme bude konať za normálnych okolností je už teraz rezervovaných viac ako 60 percent výstavných priestorov.

Tohtoročná výstava IFA v Berlíne bola hybridnou udalosťou: tri dni prednášok, prezentácií a uvedení produktov na trh sa uskutočnili v reálnom živote za prísnych zdravotných a bezpečnostných pravidiel, boli však doplnené novou virtuálnou platformou IFA, IFA Xtended Space. 

Problém ako výzva

Trh so spotrebnou elektronikou bol mierne turbulentný aj v predchádzajúcom období, pozitívne ho ovplyvňoval nárast kúpnej sily strednej triedy aj v menej rozvinutých krajinách a negatívne informácie o brexite, či rôznych ekonomických sankciách. Rok 2020 je však diametrálne odlišný. V dôsledku pandemickej blokády COVID-19 na celom svete vznikla nová paradigma “stay-at-home economy”. Všetci sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, aký dôležitý môže byť digitálny priemysel. Aj predtým sa hojne využívali rôzne moderné formy tímovej spolupráce, videokonferencií, video hovorov a taktiež sme viac, alebo menej intenzívne online nakupovali. Avšak ešte na začiatku tohoto roku sme si len ťažko vedeli tieto technológie a procesy predstaviť ako majoritné. Spôsob, akým ľudia používajú internet a mobilné technológie sa v dôsledku pandémie neuveriteľne rýchlo rozvíjal a všetci sme „za pochodu“ riešili a vyriešili veľa výziev, pričom tieto riešenia využívali moderné digitálne a komunikačné technológie.

Zmena nákupného správania

Podľa analýz GfK v období pandémie vzrástla efektívnosť online inzercie o 17% a impakt inzercie na sociálnych médiách dokonca o 19 %. E-commerce však nie je len o objednávaní, ale aj o doručovaní. Intenzita využívanie boxov, v ktorých si objednávatelia môžu prevziať objednaný tovar vzrástla o 68%, čo viedlo ich prevádzkovateľov k skráteniu doby uloženia zásielok a urgovania používateľov, aby si ich čo najskôr vyzdvihli. 

Nasledujúci graf ukazuje vzostupy a aj pády jednotlivých spôsobov nakupovania v Európe počas 31 týždňov.

Tradičné nakupovanie zaznamenalo v priemere 10% pokles, pričom najväčší pokles bol medzi 13-tym a 15-tym týždňom, kedy kulminovalo uzatváranie ekonomiky. Naproti tomu online nakupovanie zaznamenalo priemerný nárast o 37 %. Najzaujímavejší je však nárast takzvaného multi kanálového nakupovania, ktorý kombinuje moderné online nakupovanie s tradičným nakupovaním v kamenných obchodoch. Tento model nakupovania sa nazýva aj „click and mortar“, pretože zahŕňa online aj offline operácie, čiže webovú stránku a kamenný obchod. Kombinuje výhody rýchlych a v období epidémie bezpečných úkonov pri výbere tovaru tiež výhody tradičných služieb tvárou v tvár. Zjednodušene povedané, zákazník si vyberie tovar online v pohodlí domova a samotný nákup predbežne vybraného tovaru zrealizuje v predajni, kde mu vyškolený predavač priamo pri vystavenom produkte odpovie na otázky. V súčasnosti už 70% nakupujúcich používa internet v určitej fáze nákupného procesu na prieskum trhu, porovnanie produktov, a čoraz viac ľudí aj na finálnu fázu, čiže samotný nákup. 

Tendy a predikcie

Obchodníci so spotrebnou elektronikou bez ohľadu na predajné kanály majú tradične najväčší obrat v predvianočnom období. Tento rok sa však tradície rúcajú aj v tejto oblasti. Akcelerácia predaja v niektorých segmentov v období nastupujúcej pandémie a prechodu na home-office však bude podľa predpovedí znamenať prepad tržieb v predvianočnom období. Môžeme to vidieť na porovnaní dvoch segmentov – spotrebičov na prípravu jedla, ktorých predaj pandémia výrazne neovplyvnila, čiže rovnako ako vlani sa očakáva typický nárast ich nákupu v predvianočnom období.

Naproti tomu predaj notebookov a tabletov súčasná situácia ovplyvnila a počnúc 10-tym týždňom nastal zvýšený záujem o tieto zariadenia, pretože rodičia boli nútení pracovať z domu, deti sa učili na diaľku a podobne. Podľa analytikov to spôsobí pokles nákupu týchto zariadení v predvianočnom období, pretože napríklad veľa rodičov, ktorí by inak svojim deťom -žiakom a študentom kúpili nový notebook ako vianočný darček, boli nútení kúpiť im notebook, či tablet vtedy, keď sa začali učiť z domu, aby na to mali vyhovujúci nástroj. 

Televízory

Ľudia boli nútení zostať doma a viac sa sústredili na domácu zábavu. Televízia poskytovala zdroj správ a priamo, či v synergii s hernými konzolami aj zábavu. Avšak tí čo plánovali nákup nového televízora, či už s väčšou uhlopriečkou, rozlíšením, či s OLED displejom sa rozdelili na dve skupiny. Niektorí nákup modernejšieho televízora urýchlili, avšak veľa rodín si uvedomilo, že prognóza ich príjmov je prinajlepšom neistá, takže začali, alebo ešte len začnú prípadnú investíciu do nového televízora citlivejšie zvažovať. K inhibítorom záujmu o nákup televízorov patrí aj odloženia významných športových udalostí, ako sú olympijské hry. Analytici preto v tomto segmente predpokladajú medziročný pokles o 7,2%. Aj keď sa niektorí výrobcovia snažia dosiahnuť, aby bol televízor riadiacim centrom inteligentnej domácnosti, televízor je na rozdiel od herných notebookov, ktorým sa budeme venovať v ďalšej stati  primárne vnímaný ako nástroj na zábavu a v „horších časoch“ sa môže nákup modernejšieho prístroja odložiť. 

Herné notebooky na zábavu aj prácu

Už spomínaný, pandémiou vynútený trend “stay-at-home economy” spôsobil aj vlnu dopytu po produktoch pre všetky formy zábavy, vrátane e-športu. Podstatne vzrástol objem predaja herných notebookov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Napríklad u produktovej rodiny ASUS ROG predstavoval nárast predaja v Ázii 40% a u herných notebookov Acer v USA bol nárast 49%. Tento trend bude pokračovať, podľa predikcií IDC (International Data Corporation) bude trh z hernými notebookmi rásť prinajmenšom do roku 2023. Dôvodom rastúcej popularity je, že tieto prístroje dokážu pokryť nielen zábavné, ale aj pracovné požiadavky tak pri home-office, ako aj pri klasickej forme práce. Opačne to neplatí. Na typických „pracovných“ notebookoch sa snáď s výnimkou veľmi drahých pracovných staníc s výkonnou grafikou si pôžitok z najnovších hier nevychutnáte.  

Wearables a Hearables

Analytici predpokladajú nárast trhu s nositeľnými zariadeniami, pretože pandémia a obavy z onemocnenia zvyšujú povedomie spotrebiteľov v oblasti zdravia a fyzickej kondície. Senzory v inteligentných hodinkách a náramkoch by mohli s predstihom indikovať mnohé závažné ochorenia a z odborných kruhov dokonca presakujú správy, že by mohli indikovať aj ochorenie Covid 19. Momentálne na trhu inteligentných hodiniek dominuje Apple, nasledujú Samsung a Fitbit. Významným posunom v konkurenčnom prostredí pre inteligentné hodinky by mohla byť aj očakávaná akvizícia Fitbitu spoločnosťou Google. 

Inteligentné systémy a servisné roboty

V reakcii na COVID-19 sa v rámci prevencie epidémií uplatňuje sociálny dištanc, aby sa znížil kontakt s ľuďmi. To vedie k rastu obchodných príležitostí pre rôzne inteligentné bezobslužné systémy, či už jedno, alebo viacúčelové. Automatické a robotické zariadenia využívajúce AI sa úspešne a efektívne využívajú na funkcie prospievajúce k zníženiu rizika prenosu nákazy z človeka na človeka ako napríklad kontrola teploty pri vstupe do komerčných budov, čistenie a dezinfekcia veľkých priestorov, či bezpečnostné hliadky kontrolujúce správanie ľudí, hlavne s dôrazom na dodržiavanie sociálneho dištancu.  Podľa prognóz IFR (International Federation of Robotics) bude medziročný nárast trhu so servisnými robotmi minimálne 21%. 

Aj bez ohľadu na pandémiu sa z najvyspelejších krajín sveta sa stali starnúce spoločnosti s čoraz menším počtom detí. Tento demografický trend si vyžaduje akceleráciu trhu servisných robotov s umelou inteligenciou a modernou 5G komunikáciou. Primárne sú preto potrebné  obrovské investície na podporu rozvoja umelej inteligencie a robotiky. Sekundárne je to aj o psychológii a prekonaní strachu z technológií. Príkladom môže byť robot na roznášanie jedál a zber použitého riadu.

Je to robotický vozík vybavený rozpoznávaním obrazu a ultrazvukovými senzormi. Pomocou automatického navigačného systému na báze umelej inteligencie si vytvorí „mapu“ obsluhy. Je tiež vybavený inteligentnou funkciou rozpoznávania prekážok, ktorá zabráni kolízii s ľuďmi, a pri plnom nabití pracuje nepretržite viac ako 8 hodín. Zariadenia tohoto typu nájdu uplatnenie nielen v reštauráciách, ale aj zariadeniach pre seniorov, či nemocniciach.  Iné roboty budú v nemocniciach vykonávať dezinfekciu priestorov, či už chemicky, alebo pomocou UV žiarenia, zbierať kontaminovaný odpad, rozvážať lieky, či dezinfekciu. Umelá inteligencia umožňuje robotom tohoto typu pohybovať sa aj v dave ľudí a vykonávať dezinfekciu verejných priestorov. Roboty tohoto typu budú fungovať v bežnej prevádzke denného čistenia v zdravotníckych zariadeniach, aj ako náhrada za dodatočný personál v obdobiach epidémií. 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
IFA 2020

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať