IBM otvára v Bratislave Digitálne obchodné centrum

0

Spoločnosť IBM otvára v Bratislave nové Digitálne obchodné centrum – Digital Sales Center. Investície vynaložené do vybudovania nového centra spoločnosti na Slovensku dosiahli 2,5 milióna dolárov.

Nové centrum digitálneho predaja, zamerané na predaj produktov a služieb v oblasti analytiky, bezpečnosti a cloudu, zásadne mení spôsob komunikácie spoločnosti so zákazníkmi a obchodnými partnermi naprieč krajinami strednej a východnej Európy. Klientom spoločnosti IBM nové Digitálne obchodné centrum prináša vyššiu mieru personalizácie, inovácií a efektívnu spoluprácu prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych platforiem. 

Digitálne obchodné centrum v Bratislave zamestnáva skúsených IT špecialistov, hovoriacich viac ako 20 jazykmi, a tak je jedným z najväčších klientskych centier spoločnosti IBM z pohľadu zastúpených jazykov. Nové obchodné centrum pokrýva svojimi službami takmer 30 krajín strednej a východnej Európy.

Najnovšie investície spoločnosti IBM v oblasti cloudu, spracovania veľkých objemov dát, mobilných a sociálnych technológií zásadne menia spôsob, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme navzájom. Spolu s tým sú na vzostupe aj digitálne technológie, ktoré zásadne menia očakávania firemných klientov, ktorí vyžadujú, aby spoločnosti s nimi komunikovali iným spôsobom ako v minulosti.

Nové predajné centrum spoločnosti IBM je reakcia na zmenu v nákupných zvyklostiach zákazníkov, ako aj reakcia na ich rýchlo rastúci záujem zdieľať svoje názory s IT špecialistami on-line prostredníctvom videokonferencií, on-line četov a sociálnych platforiem.

„Digitálna revolúcia mení spôsob nákupného správania a obchodného rozhodovania. Rovnako ako sme boli za posledné roky svedkami zmien v správaní spotrebiteľov, menia sa aj očakávania firemných zákazníkov spoločnosti IBM. Chcú, aby sme ich lepšie poznali a porozumeli ich požiadavkám. Na základe našich expertných znalostí im potom môžeme lepšie poskytovať produkty a služby individuálne šité na mieru ich potrebám,“ hovorí  riaditeľ digitálneho predaja spoločnosti IBM pre región strednej a východnej Európy Catalin Barascu.

Obchodní zástupcovia spoločnosti IBM pracujúci v novom obchodnom centre prinášajú klientom spoločnosti IBM pridanú hodnotu v podobe unikátnej zákazníckej skúsenosti – customer experience, ktorá im umožňuje byť v nepretržitom spojení s klientom, či už on-line, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pracovníci nového centra digitálneho predaja využívajú sociálne médiá, mobilné technológie, ako aj pokročilý analytický softvér spoločnosti IBM, aby mohli lepšie identifikovať potreby svojich zákazníkov a mohli ich oslovovať s cielenou personalizovanou ponukou, zodpovedajúcou ich potrebám.

Zákazníci IBM sa napríklad už  v súčasnosti môžu kontaktovať s predajcami spoločnosti IBM prostredníctvom on-line webinárov, pričom v konverzácii s obchodníkom môžu pokračovať priamo zo svojho mobilného zariadenia, či už prostredníctvom textového četu, alebo diskusie cez webovú kameru.

Cieľom týchto inovácií je dosiahnuť ďalšie zvýšenie spokojnosti zákazníkov so službami spoločnosti IBM, ako aj lepšie výsledky v oblasti predaja, ktoré povedú k vytváraniu unikátnych riešení s vyššou pridanou hodnotou. Digitálne obchodné centrum v Bratislave je súčasťou spoločnosti IBM International Services Centre spolu s ďalšími medzinárodnými centrami IBM na Slovensku.

„Slovensko má dlhú tradíciu vynikajúcich výsledkov v technických odboroch. Neustále zlepšovanie vzdelávacieho systému je základ pre vývoj ďalších zručností, tvorbu know-how a výchovu talentovaných a schopných pracovníkov nielen v odvetví IT. Najnovšia investícia spoločnosti IBM posilňuje naše postavenie lídra medzi technologickými spoločnosťami u nás,“ hovorí Branislav Šebo, generálny riaditeľ spoločnosti IBM Česká republika a Slovensko.

„IBM na Slovensku pokračuje v investíciách prostredníctvom neustáleho prinášania inovácií na tento trh aj vďaka vysokokvalifikovanej a talentovanej pracovnej sile. Slovenský tím manažérov spoločnosti IBM sa významnou mierou podieľal na transformácii lokálneho tímu určeného pre digitálny predaj. A výsledkom tejto transformácie je vznik nového Digitálneho obchodného centra a pokračovanie investícií spoločnosti IBM na tomto trhu,“ dopĺňa Branislav Šebo.

TS IBM

Všetky autorove články
IBM Digital Sales Center

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať