Hype krivka: Päť kľúčových technologických trendov budúcnosti

0

Senzory a mobilita, zlepšovanie ľudských schopností, post-klasická výpočtova a telekomunikačná technika, digitálne ekosystémy, alebo pokročilá AI a analytika sú kľúčovými trendmi na tohtoročnej hype krivke rodiacich sa technológií. Hype krivka rodiacich sa technológií pre rok 2019 obsahuje 29 technológií a technologických oblastí, ktoré by podniky mali pozorne sledovať - ​​ich priesečníkom je päť technologických trendov, ktoré umožňujú utvárať nové typy zážitkov pomocou AI a ďalších fenoménov z digitálnej oblasti.

Hype krivka rodiacich sa technológií je vôbec najstaršou zostavovanou krivkou. Unikátny je však najužší výber z viac ako 2 000 technológií, ktoré analytici sledujú na desiatkach špecificky (odborovo, technologicky, obchodne a pod.) zameraných hype kriviek. Sú na nich koncentrované technológie a trendy s najväčším potenciálnym prínosom (z hľadiska konkurencieschopnosti) v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch.

Hype krivka rodiacich sa technológií, 2019

Zdroj: Gartner, august 2019

Päť nastupujúcich technologických trendov:

1) Senzory a mobilita (sensing and mobility)
Mobilné technológie sú pochopiteľne všadeprítomné, dôležitá je ale predovšetkým všadeprítomnosť najrôznejších senzorov (či už v bežných mobilných zariadeniach alebo špecializovaných IoT) umožňujúcich jednoduchý zber a následné spracovanie dát - a v konečnom dôsledku zisťovanie nových súvislostí, zlepšovanie služieb a podobne.

Počas nasledujúcich desiatich rokov by napríklad mohol vzniknúť AR cloud obsahujúci 3D mapu celého sveta, ktorá by umožnila úplne nové interakčné a následne aj obchodné modely pre monetizáciu fyzického sveta. Technológiami na hype krivke, ktoré s týmto trendom úzko súvisia, sú kamery pre 3D snímanie, AR cloud, nákladné drony, lietajúce autonómne vozidlá a autonómne riadenie úrovní 4 a 5.

2) Zlepšovanie ľudských schopností (augmented humans)
Už dávno nejde len o fitness trackery alebo inteligentné náramky. Digitálne technológie prenikajú do oblastí zdravotnej starostlivosti, vrátane špecifických riešení, napríklad v oblasti protetiky.

Ďalšími súvisiacimi technológiami na krivke sú biočipy, personifikácia, rozšírená inteligencia (kombinácia AI s ľudskými zručnosťami), emočná AI, pohlcujúce pracovisko a biotechnológie (umelé či vypestované tkanivá).

3) Post-klasická výpočtová a telekomunikačná infraštruktúra (postclassical compute and comms)
Svet informácií po desaťročia ovládali tradičné architektúry a ich pravidlá (napr. Moorov zákon). Nové generácie výpočtových a komunikačných technológií ale stále častejšie využívajú architektúry odlišné. To znamená, že sa k nim (a ich programovaniu či využívaniu) musí nielen pristupovať odlišne, ale tiež, že pokrok môže prichádzať v odlišných inkrementoch či skokoch.

Zásadný vplyv by mohli mať napríklad satelitné systémy na nízkej orbite (LEO satelity), ktoré celosvetovo poskytnú rýchle a dostupné internetové spojenie až polovici všetkých dnes nepripojených domácností. Súvisiacimi technológiami na hype krivke sú nové generácie pamätí, 5G, satelitné systémy na nízkej orbite a nano 3D tlač.

4) Digitálne ekosystémy (digital ecosystems)
Dôležitá je predovšetkým automatizácia obchodných ekosystémov, odstraňujúca zbytočné transakčné medzistupne a umožňujúca dynamické napojovanie služieb na seba. Digitálne ekosystémy využívajú efektívne previazanie troch kľúčových skupín - podnikov, ľudí a vecí - na jedinej zdieľanej platforme s cieľom dosiahnuť výsledok, ktorý je všetkým prínosom. Navyše môžu ľahko prekonávať tradičné geografické, trhové alebo odborné bariéry.

Digitalizácia tiež vedie k dekonštrukcii tradičných predajných či zásobovacích reťazcov aj k vzniku úplne nových druhov produktov a služieb. Súvisiacimi kľúčovými technológiami sú DigitalOps, znalostné grafy, syntetické dáta, decentralizovaný web a decentralizované autonómne organizácie.

5) Pokročilá AI a analytika (advanced AI and analytics)
Rozsah či hranica AI technológií sa neustále mení s tým, ako nové druhy algoritmov a dátových štruktúr otvárajú úplne nové možnosti. AI tak vyráža do ďalších smerov - pokročilá analytika dnes prináša autonómne alebo čiastočne autonómne skúmanie dát či obsahu pomocou nástrojov, ktoré v tradičnej BI (business intelligence) neexistujú. Dokáže tak prinášať nové zistenia, robiť spoľahlivejšie predpovede, zostavovať odporúčania, čím urýchľuje a spresňuje rozhodovacie procesy.

Jednou z významných noviniek je tzv. okrajová AI (edge AI), ako vysvetľuje Brian Burke: "Nástup edge AI je zásadný najmä pre aplikácie citlivé na dobu odozvy (napríklad autonómne navigačné systémy), výpadky sietí (vzdialený monitoring, spracovanie prirodzeného jazyka, rozpoznávania tvárí) alebo aplikácie pracujúce s veľkými objemami dát (analýza videa). "

Tento trend zahŕňa technológie, ako sú strojové učenie, edge AI, edge analytika, vysvetliteľná AI (explainable AI), AI PaaS (Platform as a Service), analýza pomocou grafov a ďalšie.

Rad nových technológií na krivke
V tomto roku sa analytici Gartneru opäť zamerali na zaradenie množstva nových technológií, ktoré na krivke doteraz nefigurovali. Vďaka tomu bolo niekoľko technológií vypustených - neznamená to však, že by stratili na význame. Väčšina z nich je aj naďalej súčasťou špecifických hype kriviek pokrývajúcich konkrétné technologické a odborové oblasti či trhy.

Zobrazit Galériu

KPC-Group, s. r. o.

Všetky autorove články
buducnost technológie umelá inteligencia AI Digital dáta AR 3D Cloud video aplikácia app

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať