Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Hromadné testovanie miliónov ľudí denne si vyžaduje netradičné postupy

1

Existuje všeobecná zhoda v tom, že jediný spôsob, ako bezpečne znovu otvoriť hospodárstvo, si vyžaduje obrovský nárast testovania. V USA musia napríklad otestovať milióny ľudí denne, aby mohli účinne sledovať a potom zastaviť pandémiu covid-19. No v uplynulých dňoch sa testovalo iba okolo 210 000 ľudí za deň a na to, aby sa dospelo k miliónom testov, sa tempo nezvyšuje dostatočne rýchlo. Hoci vláda vyčlenila na testovanie 25 miliárd dolárov, súčasné technológie neumožňujú desiatky miliónov testov potrebných na to, aby sa vírus dostal pod kontrolu.

No možno by ani nebolo treba vynaliezať úplne nové technológie na rozšírenie počtu testov, postačí trocha inovácie. Ide najmä o pokroky dosiahnuté v posledných rokoch v sekvenovaní DNA, genetickom inžinierstve, priemyselnej automatizácii a pokročilých výpočtoch. Ich prispôsobenie na rozsiahle testovanie si bude vyžadovať investície, infraštruktúru a odhodlanie, ale nie je to nič technologicky alebo logisticky nerealizovateľné. Testy na hromadný skríning musia mať iné vlastnosti ako testy, ktoré sa dnes vykonávajú v laboratóriách kliník.

Musia umožňovať vykonanie desiatok alebo stoviek tisícov testov za deň v rámci zariadenia alebo aj doma. Musia byť citlivé na skoré štádiá infekcie a odhaľovať skutočný vírus, nie imunitu proti nemu. Skríning v tomto rozsahu bude klásť prísne požiadavky na bezpečnosť, presnosť a spoľahlivosť. Nástroje na sekvenovanie DNA, ktoré sa používali v projekte Human Genome pred 20 rokmi, sa odvtedy mnohonásobne zlepšili. Dnes dokážu nielen prečítať bilióny bázových párov ľudskej DNA denne, ale môžu sa ľahko prepracovať na testovanie prítomnosti koronavírusu v hromadnej miere.

Niektoré metódy umožňujú rýchle a distribuované testovanie v lekárskych ordináciách a na iných pracoviskách. Existujú aj ďalšie možnosti, niektoré z nich môžu zlyhať, ale vzhľadom na závažnosť situácie je potrebné pokúsiť sa o to. Rovnako dôležitá ako diagnostická technológia je potreba podporovať inovácie vo všetkých fázach procesu testovania vrátane zberu vzoriek, regulácie, logistiky, výroby, distribúcie, škálovania, dátovej infraštruktúry a vyhodnocovania. Riešenia sa niekedy môžu líšiť od toho, na čo sme boli zvyknutí pri klinickom testovaní, ale sú to nezvyčajné časy.

Možno by sa na zber vzoriek dali použiť bavlnené tampóny či sliny namiesto tradičných nazofaryngeálnych tampónov, ktorých je nedostatok. Možno pri hromadných skríningových testoch nemusia byť na každej skúmavke údaje ako meno osoby a dátum testovania, namiesto toho by bolo možné použiť čiarový kód, ktorý by sa dal odfotiť smartfónom. Možno by sa tieto testy mohli realizovať na pracovisku alebo doma, a nie vykonávať vyškolenými odborníkmi v klinickom prostredí.

Hromadný skríning bude okrem toho  vyžadovať nekonvenčné partnerstvá so súkromnými spoločnosťami, neziskovými organizáciami, univerzitami a vládnymi agentúrami na podporu logistiky, zberu, dátovej infraštruktúry a pod. Treba teda rýchlo vybudovať rozsiahly skríningový program, ktorý zachráni životy a umožní znovu otvoriť ekonomiku.

Zdroj: technologyreview.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum korona zdravie technika

1 komentár

sračky reakcia na: Hromadné testovanie miliónov ľudí denne si vyžaduje netradičné postupy

2.5.2020 03:05
Tento článok má nulovú informačnú hodnotu.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať