Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Holografia prichádza, nahradí vo firmách tradičnú projekciu

Technológie
0

holograf.jpg Holografia už podľa analytikov agentúry Forrester Research nepatrí do oblasti sci-fi, ale je údajne už pripravená preniknúť vo veľkom do podnikov aj domácností. Sľubuje kvalitný vizuálny zážitok, podporu pre interaktivitu a jej využitie si možno predstaviť v množstve situácií a oblastií podnikania. Nebude to však „zadarmo"...

Už v minulosti sa holografia testovala v rôznych simuláciách, určených na trénovanie určitých zručností. Najmä armáda má rôzne holografické prístroje k dispozícii už niekoľko rokov. Podobne to bolo v medicíne, najmä pre situácie, keď si treba niečo vyskúšať alebo porovnať s teoretickými poučkami. Podľa Forresteru možno v nasledujúcich rokoch očakávať doslova boom tejto technológie, ktorá môže nahradiť doteraz populárne dvojrozmerné projekčnej techniky.

Holografia prenikne do všetkých oblastí života i biznisu

Podľa Nupura Singha Andleyho, analytika Forresteru, už holografia začína naberať dych v rôznych oblastiach, počnúc zábavou cez rôzne návrhy až napríklad po zmienenú medicínu. V tomto prípade možno prezentovať ľudské orgány v interaktívnom trojrozmernom prostredí, lekár s nimi môže manipulovať v reálnom čase a vidieť detaily, ktoré by mu mohli inak zostať skryté.

Medzi priekopníkmi holografie sú aj niektorí politici a napríklad Narendra Modi v Indii využil v roku 2012 vo svojej kampani práve holografické technológie a jeho trojrozmerný obraz bol pri jeho príhovoroch prenášaný na viac ako 50 lokalít simultánne v reálnom čase, vďaka čomu bol, mimochodom, zapísaný aj do Guinnessovej knihy svetových rekordov. 

Čo bráni presadeniu holografie vo veľkom?

Podľa Forresteru je teda potrebná technológia už k dispozícii a ide len o to, aby cena riešenia klesla na prijateľnú úroveň. V súčasnosti je totiž približne trojnásobná oproti existujúcim 2D/3D riešeniam, ale záujem firiem je zrejmý. Nasadenie holografie by znamenalo realistickejšie videokonferencie, lepšie prezentácie pre partnerov i zákazníkov a všeobecne posilnenie imidžu firmy, ktorá by využívaním nových techník zobrazovania ukazovala, že je technologicky na špičke. Pre druhú stranu (teda zákazníkov a obchodných partnerov) to potom znamená bohatšiu skúsenosť a lepší zážitok z prezentovaného obsahu.

holografia.jpg Forrester očakáva, že holografia bude prenikať do firiem rýchlejšie, než je pri nových technológiách obvyklé, ale Nupur Singh Andley súčasne varuje pred tým, že okrem výhod možno očakávať aj určité komplikácie. A to napríklad vo zvýšených nárokoch na prenosovú kapacitu podnikových sietí, na schopnosť spracovania holografických dát existujúcimi systémami (napríklad bezpečnostnými) a aj na interoperabilitu medzi holografickými systémami rôznych výrobcov. ICT manažéri by mali najprv porozumieť technologickým dôsledkom holografie, nájsť pre ňu zmysluplné aplikácie v rámci existujúcej infraštruktúry a pri implementácii nepodceniť nároky, ktoré budú s holografiou spojené.

Zdroj: ICT manažer

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať