Hannover Messe 2019 / Budúcnosť patrí inteligentným fabrikám

0
Toto je historicky prvá reportáž z podujatia Hannover Messe v PC REVUE. Dosiaľ sme každý rok predstavili novinky a trendy prezentované na veľtrhu CeBit.  Toto podujatie však bolo z viacerých príčin zrušené a niektoré jeho témy, hlavne IT podpora priemyslu a logistiky, sa presunuli na veľtrh Hannover Messe, ktorý sa konal v termíne 1. až 5. apríla 2019. Pre nás relevantnými témami boli predovšetkým umelá inteligencia pri IT podpore biznisu, internet vecí, Industry 4.0 a elektromobilita. Malé, no významné kroky k inteligentnej továrni Súčasťou veľtrhu bola aj sprievodná konferencia Future of Work in Industry. Jej organizátori sa snažili vytvoriť program a témy prednášok tak, aby sa v ňom našli nielen technickí špecialisti, ale aj manažéri, analytici a takisto ľudia z rôznych agentúr na podporu priemyslu či vládnych inštitúcií. Väčšina prednášok nemeckých prezentujúcich bola v nemčine so simultánnym tlmočením. Na sprievodnej konferencii počas posledného CeBitu sa už zdalo, že si nemeckí odborníci hľadajú cestu k medzinárodnému auditóriu, takže väčšina prednášok bola v angličtine, ale zrejme sa prejavil vplyv brexitu. Dôležitejšie než jazyk sú, samozrejme, témy. Uskutočňujúca sa digitálna transformácia priemyslu predpokladá zmeny v celých procesných reťazcoch, predovšetkým v logistike. Jeden z cieľov je čo najväčšia flexibilita a individualizovaná výroba. Pred firmami stoja nové, veľmi náročné výzvy. Inteligentné továrne s inteligentnými strojmi, ktoré sú napojené na riadenie zásob a zdieľajú informácie o každom obrobku a v prípade potreby zavolajú na pomoc technika. Ako príklad možno uviesť laserové rezacie stroje s inteligentnými objektívmi. Ak sa šošovka zašpiní, stroj automaticky pošle výstrahu tímu údržby. To šetrí spoločnosti náklady na údržbu a čistenie. Stroje na výrobných linkách už nepracujú podľa programov nastavených pre veľké série, ale v inteligentnej továrni obrobky informujú obrábacie stroje o tom, ako by mali byť spracované. Inteligentný stroj dokáže ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Hannover Messe AI buducnost

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať