SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Google prezradil neverejné novinky z vývoja UI

0

Google usporiadal pre svoju európsku komunitu vývojárov podujatie v neďalekom Krakove. Účastníkom bolo jasné, že na akcii tohto typu mimo USA nebudú predstavené žiadne prevratné novinky, tie už predsa boli predstavené v máji na Google I/O. S niekoľkomesačným odstupom boli prezentované skôr podrobnosti o no- vinkách a účastníci mali možnosť pýtať sa expertov, prípadne vymieňať si skúsenosti navzájom.  

Mimochodom, o potenciáli vývojárskej komunity zameranej na technológie Googlu veľa prezradil už letmý pohľad do auditória ešte prv, než sa začala hlavná prednáška. Veľmi nízky vekový priemer a vysoký podiel žien. Je to veľký kontrast s konferenciami „kravaťákov“ od konkurencie s drvivou prevahou mužov. Na druhej strane treba priznať aj to, že veľa mladých účastníkov – východoeurópskych vývojárov – bolo ubytovaných v neďalekom lacnom internáte, zrej-me na platbu za svoje aplikácie ešte len čakajú.


Viceprezident Googlu pre vývoj Jason Titus

Všetci účastníci konferencie po splnení nenáročnej podmienky, ktorou bola účasť na tematickej prednáške venovanej internetu vecí, do- stali vývojový kit Android Things, obsahujúci všetko potrebné na začiatočnícke aj pokročilé pokusy v oblasti internetu vecí. Darček v hodnote 200 dolárov treba zhodnotiť, takže možnosti kitu obsahujúceho vývojovú dosku Pico i.MX7Dual, dotykový displej a ďalšie komponenty predstavíme v samostatnom článku.


Behshad Behzadi prezentoval možnosti umelej inteligencie

Publikum si treba získať a to sa viceprezidentovi pre vývoj Jasonovi Titusovi podarilo hneď na úvod prvej hlavnej prednášky, keď názorne dokumentoval, že v Európe je viac „Google pozitívnych“ vývojárov než na celom severoamerickom kontinente, teda v USA a Kanade. Prím hrajú Švajčiarsko a Poľsko. Viacerí prednášajúci zdôrazňovali prácu nadšencov v startupoch založených na technológiách Googlu a prezentovali možnosti, ako tejto cieľovej skupine po- môcť, aby svoj nápad v konečnom dôsledku aj pretavili do komerčného úspechu.
Titus zdôraznil, že pred érou nadvlády Androidu bol vývoj mobilných aplikácií z dôvodu rozmanitosti platforiem doslova nočnou mo-rou. V súčasnosti sa vývojári môžu rozhodnúť pre Android alebo iOS, prípadne ak použijú vhodné nástroje, napríklad Xamarin či Visual Studio od Microsoftu, môžu vyvíjať aplikácie štýlom „jeden kód pre všetky platformy“.  

Šéf vývojárskeho tímu pre Google Asistent Behshad Behzadi prezentoval dosiaľ jeho neverejné funkcie založené na umelej inteligencii. Mimochodom, tú Google už dlhé roky úspešne využíva vo svojom vyhľadávači, pri strojových prekladoch, indexovaní obrázkov a podobne. Otázky pre hlasového asistenta sú hlavne vecou podpory príslušného jazyka. Ani Google nepodceňuje ekonomický význam regiónu strednej Európy, predovšetkým Poľska, a snaží sa implementovať funkcie aj do týchto jazykov.

Veľmi zaujímavá bola aj ukážka možností technológie Lens, ktorá sa snaží rozpoznávať objekty na fotografiách. „Vstupujeme do novej éry asistentov,“ zdôraznil Behshad Behzadi. „Títo inteligentní asistenti sú dôkazom významného pokroku v interakcii človeka a stroja. Chápu kontext, môžu simulovať osobnosť – zdôrazňujem simulovať, nie mať – a môžu úspešne konverzovať v prirodzenom jazyku, porozumejú otázkam a pokynom.“ Nasledovala ukážka toho, ako umelá inteligencia dokáže odhadnúť kontext z predchádzajúcej otázky. Behzadi sa najskôr spýtal na Empire State Building a následne položil jednoslovnú otázku: „Kedy?“ Dostal správ- nu odpoveď, kedy bol tento mrakodrap postavený. Nasledujúca otázka bola chyták: „Reštaurácie v okolí.“ Umelá inteligencia usúdila, že v kon- texte predchádzajúcich otázok Behzadiho momentálne nezaujíma, kde je najbližšia reštaurácia blízko jeho aktuálnej polohy, teda pri konfe- renčnom centre v Krakove, ale v blízkosti Empire State Building. Problém nebol ani s komplexnými otázkami: „V ktorom filme Tom Cruise hral biliard a popritom tancoval?“

O téme asistentov s umelou inteligenciou sa živo diskutovalo. V otázke českého novinára zaznelo veľa skepsy, pýtal sa, či sa v budúcnosti, dajme tomu do 10 rokov, dočkáme pri týchto pokročilých funkciách rozpoznávania reči aj podpory češtiny a ostatných východoeurópskych jazykov. Behshad Behzadi prezradil, že to bude skôr, než si myslíme – v horizonte 3 až 5 rokov, čo znamená, že tieto funkcie sa už v jazykoch nášho a príbuzných kmeňov už intenzívne testujú.

Ukážka možností umelej inteligencie pokračovala možnosťami rozpoznávania hlasu vo veľmi hlučnom prostredí. Prednášajúci nám (asi 30 novinárom) kázal robiť čo najväčší hluk – dupať, pískať, kričať. Napriek tomu jeho mobil porozumel ďalšej otázke. Zdôrazňujem, že išlo o bežný smartfón so vstavaným mikrofónom a o odfiltrovanie hluku sa postarala umelá inteligencia. V tomto prípade využila silu strojového učenia, keď sa neurónová sieť najskôr naučila, čo je to hluk, ktorý má odfiltrovať, na rôznych ukážkach hlukov z bežného života, ako je napríklad ruch ulice a možno aj dupot a výkriky novinárov, keď im oznámia, že politik im už na ďalšie otázky neodpovie.  

Veľký záujem bol aj o technológiu AMP (Accelerated Mobile Pages), ktorá umožní rýchlejšie načítanie obsahu webových portálov aj pri pomal- šom internetovom pripojení. Kľúčom je štandardizácia dizajnu, aby sa stránky na rozlične veľkých displejoch s rôznym rozlíšením zobrazovali v podobe, akú ich tvorcovia zamýšľali. Táto technológia má vzhľadom na obrovské množstvo pripoje- ných zariadení zrejme veľkú budúcnosť a využívajú ju také internetové giganty ako eBay.

Aby sa zúročila už vykonaná práca webových vývojárov, Google sa snaží unifikovať a zjednodušovať vývoj mobilných aplikácií. Technológia PWA (Progressive Web Apps), predstavená v máji na Google I/O, umožní prekonvertovať webovú aplikáciu na mobilnú. Jedna z výhod je v tom, že takéto prekonvertované webové stránky zapuzdre- né do aplikácie majú všetky atribúty mobilných aplikácií, čiže ak to povaha stránky umožňuje a aplikácia nepotrebuje údaje z cloudových serverov, môže fungovať, aj keď je zariadenie off-line, mô- že mať aplikáciu na domovskej obrazovke a podobne.  

Na Google Developer Days to jednoducho žilo. Účastníci živo diskutovali s inžiniermi aj šéfmi vývojárskych produktových tímov. V sekciách Codelabs a App Design dokonca experti pomáhali vývojárom zlepšiť ich aplikácie. Záujem o niektoré prednášky, napríklad o programovacom jazyku Kotlin, bol enormný a kapacita sál nestačila, takže tieto prednášky sa museli pre veľký úspech opakovať.                

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Google

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať