ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

GiveVision: Elektronické okuliare premietajú obraz z reálneho sveta do funkčnej časti sietnice

0

Startup GiveVision zo Spojeného kráľovstva pracuje na nositeľnej technológii, ktorá pomáha „obnoviť“ videnie ľuďom s poruchami zraku. Teraz nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Sony UK Tec pri vývoji a výrobe zariadenia novej generácie. Spoločne chcú uviesť na trh novú, odľahčenú verziu zariadenia startupu SightPlus. Spojí existujúcu technológiu „zlepšujúcu videnie“ do jedných okuliarov.

Približne jeden z troch ľudí stráca do veku 65 rokov zrak pre ochorenia, ako je makulárna degenerácia súvisiaca s vekom alebo diabetická retinopatia. Pre postihnutých v súčasnosti neexistuje žiadna liečba a majú len veľmi málo možností na obnovenie videnia. Elektronické okuliare GiveVision im môžu pomôcť stať sa nezávislými, čo výrazne zlepší kvalitu ich života. Premietanie videa z reálneho sveta do funkčnej časti sietnice im umožní opäť jasne vidieť.

Nedávna štúdia Moorfields Eye Hospital zistila, že takmer 70 % používateľov prototypu zariadenia SightPlus uviedlo, že ich zraková ostrosť sa zvýšila na 0,2 logMAR alebo lepšiu, čo je takmer normálna úroveň videnia. Jedna z najväčších výziev, ktoré treba vyriešiť, je umiestnenie technológie do niečoho, čo je skutočne nositeľné a funkčné.

Spotrebiteľské náhlavné súpravy VR sú nielenže dosť objemné a ťažké, ale neposkytujú ani dostatočne široké zorné pole pre zrakovo postihnuté osoby. „Preto je toto partnerstvo so spoločnosťou Sony také dôležité,“ hovorí CEO GiveVision Stan Karpenko. „Môžeme vyrobiť zdravotnícky prístroj so zorným poľom viac ako 100 stupňov, ktorý skutočne funguje pre zrakovo postihnutých a zároveň vyzerá ako módne slnečné okuliare.“

Zdroj: techcrunch.com.

Redakcia

Všetky autorove články
smart Watch okuliare šošovka veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať