Git prakticky

0
Praktickým príkladom, ktorý uvedieme v tejto časti seriálu, uzavrieme tému, v rámci ktorej sme sa venovali systému git. Nebudeme sa zaoberať jeho príkazmi ani správou verzií vytváraných súborov. Zameriame sa na jeho využitie pri inštalácii konkrétneho softvérového produktu a na postup, ako možno prispievať k obsahu vzdialených repozitárov. Inštalácia Vychádzame zo stavu, keď nemáme na počítači nainštalované žiadne balíčky potrebné na konečnú inštaláciu vybraného produktu, ktorým je open source engine (editor) Godot (godotengine.sk). Godot je objektovo orientované multiplatformové API, poskytujúce obrovské množstvo predpripravených nástrojov, pomocou ktorých možno vyvíjať počítačové hry. Má inovatívny dizajn, podporuje 2D, 3D rendering a kolaboratívny vývoj s využitím viacerých programovacích jazykov vrátane C++. Jeho prednosti sú najmä veľmi intuitívne GUI pracujúce s tzv. uzlami (nodes) a podrobná dokumentácia. Práca (vývoj) prebieha majoritne vo vizuálnom editore, ktorý implementuje flexibilný animačný systém doplnený o skriptovanie a optimalizačné nástroje. Binárne súbory editora možno stiahnuť z jeho domovskej stránky. V našom prípade sa však zameriame na inštaláciu zo zdrojových súborov. Odkaz na príslušný repozitár v rámci projektu GitHub nájdeme na stránke https://godotengine.org/download/linux Obr. 1 Repozitár godotengine/godot v rámci projektu GitHub Godot sme inštalovali na 64-bitový elementary OS 5.0 Juno založený na Ubuntu 18.04.2 LTS s jadrom Linux 4.15.0-50-generic. Systém sme mali v štandardnom poinštalačnom stave bez akéhokoľvek predinštalovaného softvéru. Všetky činnosti sme vykonali v termináli GNU bash, version 4.4.19(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu). Postup inštalácie bol nasledujúci: 1. Inštalácia git:sudo apt install git 2. Klonovanie repozitára z GitHub:git clone https://github.com/godotengine/godot.git V aktuálnej zložke na našom pevnom disku sa vytvorila nová zložka s názvom godot, do ktorej sa pri klonovaní skopíroval celý obsah re ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
instalacia editovanie technológie