Gartner: Bez nových technológií už firmy neobstoja. Rok 2014 rozhodne o ich budúcnosti.

Prieskumy trhu
0

nove_technologie.jpg Analytická spoločnosť Gartner zverejnila výsledky svojho prieskumu medzi riaditeľmi IT, v ktorom spracovala odpovede viac ako 2300 respondentov z celého sveta. Výsledkom sú najmä často zmieňované obavy manažérov z blízkej budúcnosti a nepripravenosť na nastupujúcu digitalizáciu.

Gartner označuje digitalizáciu za tretiu výraznú vlnu (éru), ktorou podnikové IT prechádzajú. Tá však prináša požiadavky na prebudovanie kľúčovej IT infraštruktúry, aby bola pripravená na kompletnú digitalizáciu podnikových procesov. Opýtaní riaditelia IT (CIO) však z tejto zmeny majú obavy. Celých 51 % sa ich obáva, že digitálne trendy ich dostihnú rýchlejšie, než na to budú pripravení, a 42 % ich tvrdí, že nemajú dostatočné skúsenosti, aby týmto zmenám čelili.

Dave Aron, viceprezident Gartneru, je pritom presvedčený, že rok 2014 musí priniesť kľúčovú zmenu v zmýšľaní riaditeľov IT, ak chcú pomôcť svojim firmám alebo aj štátnym organizáciám, aby hrali významnú úlohu v čoraz digitálnejšom svete.

Tri vlny zmien podnikového IT

Počas prvej éry podnikového IT, ktorá sa skončila pred rokom 2000, bolo centrom záujmu to, akým spôsobom môžu technológie pomôcť pri bežnej práci - išlo teda o automatizáciu procesov, o zrýchlenie, zväčšenie záberu a poskytnutie informácií manažmentu na jeho lepšie rozhodovanie. Druhá éra či vlna, ktorá je spojená najmä s prvou dekádou 21. storočia, kládla dôraz na spoľahlivosť, transparentnosť a otvorenosť IT systémov.

Tie sa navyše presunuli z pozície pomocníkov do roly kľúčových technológií potrebných pre konkurencieschopnosť a často aj na fungovanie organizácií. IT služby však boli podriadené podobe procesov namiesto toho, aby sa procesy rozvíjali podľa možností IT.

Tretia éra, do ktorej teraz vstupujeme, je podľa Gartneru spätá práve s digitalizáciou, so sociálnymi trendmi, s cloudom, internetom vecí a mení sa všetko doteraz zažité. Nejde len o zlepšenie biznisu, keď možno s novými technológiami robiť veci rýchlejšie, lacnejšie a oveľa lepšie ich škálovať.

Úplne sa totiž mení podstata konkurenčného boja a vznikajú úplne nové odvetvia aj pracovné pozície, ktoré súvisia s novými technológiami. Nerastie teda len efektivita, ale mení sa celá paradigma a ignorovanie týchto zmien môže byť pre firmu fatálnou chybou. Aron hovorí, že neprispôsobiť sa zmenám nie je v súčasnosti rozumná voľba a nemožno túto cestu odporúčať.

Rok 2014 rozhodne o budúcnosti firiem

Problém je v tom, že vo firmách stále prevláda zmýšľanie spojené s druhou érou, ktoré je však hrozbou pre digitalizáciu, spresňuje Graham Waller z Gartneru. Riaditeľov IT preto čaká v tomto roku boj s touto prekážkou, ktorý nebude vo väčšine prípadov ľahký. Pôjde totiž o úplne iné výzvy, než s akými sa manažéri a riaditelia zodpovední za IT stretávali v uplynulých rokoch.

Navyše sa im otvára nepreberné množstvo príležitostí spojených s digitálnymi technológiami, ale, samozrejme, aj príslušné hrozby. Dave Aron hovorí, že teraz rastie oveľa viac ako inokedy význam stratégií, právomocí, štruktúry, financovania a ďalších oblastí. Zmeny sa podľa neho nevyhnú žiadnemu odvetviu či geografickej lokalite.

Práve právomoci a potrebné skúsenosti v oblasti digitálnych technológií vo väčšine firiem zatiaľ chýbajú. A je potrebné, aby zodpovední manažéri boli prvými, ktorí budú týmto technológiám rozumieť, a dokázali identifikovať nové príležitosti a hrozby.

A tomu musia prispôsobovať aj rozpočet na IT, pretože chybné investície do nesprávnych technológií môžu mať kritické následky. Zvlášť s ohľadom na to, že rozpočty na IT budú aj tento rok skôr stagnovať, ale nároky na inovácie kľúčových IT systémov budú vyššie ako kedykoľvek predtým.

Práve zmeškanie vhodnej príležitosti môže byť zásadnou chybou a firmy by si mali uvedomiť, že na úspory na IT nie je tento rok vhodná doba, naopak, treba vo veľkej miere investovať do inovácií. Pretože len tak dokážu využiť príležitosti spojené s digitálnymi technológiami a robiť veci stále po starom znamená pomaly, ale iste vypadnúť z hry...

To, čo fungovalo ešte pred niekoľkými rokmi, sa tak môže stať v digitálnom prostredí, ktoré kladie dôraz na rýchlosť a na operácie v reálnom čase, úplne nefunkčným. Riaditelia IT musia podporiť zmenu, dokázať ju riadiť a dotiahnuť do úspešného konca. Hoci paradoxne väčšina z nich nemá v tomto smere dostatočné skúsenosti.

Ak sa im však zmena naozaj podarí, stanú sa z ich firiem „digitálne draky" s veľkým potenciálom na trhu. No v prípade, že zlyhajú, je pravdepodobné, že ich firma z trhu úplne vymizne či bude hrať len okrajovú úlohu a jej miesto prevezmú iní, dodáva Aron z Gartneru.

Zdroj: ICT manažer

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať