Fotenie diania na PC, ochrana štartu systému, zálohovanie dát

Archív NXT
0
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť adaťvytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. Postarali sme sa, aby ste mali prehľad aj otom, čo všetko sa snaží štartovať so systémom, aprinášame aj novinku vzálohovaní alebo aplikáciu na tvorbu vizitiek apropagačných materiálov.Ashampoo Snap 6Fotenie obrazovky počítača sa dá uskutočniť klávesovou skratkou aobrázok sa umiestni do schránky operačného systému. Tento spôsob je pohodlný, len kým netreba takýchto snímok zhotoviť viac alebo naobrázkoch vykonávať ďalšie úpravy. Ashampoo Snap 6 totiž okrem fotenia okna alebo celej obrazovky umožňuje vytvoriť snímku definovanej oblasti obdĺžnikového charakteru alebo ľubovoľnej oblasti nakreslenej myšou. Úprava odfotenej obrazovky veditore programu Ashampoo Snap 6Vmnohých prípadoch príde vhod snímanie rolovacích okien alebo položiek menu. Ashampoo Snap je špecialista aj vsnímaní videa, atak si môžete pripraviť aj rôzne inštruktážne videá sdianím na obrazovke. Funkcia, ktorú operačný systém Microsoft Windows nemá, je fotenie aktívnych prvkov. Ak teda treba odfotiť nielen menu, ale napríklad rolovací výberový prvok, skôr ako sa dostanete kodfoteniu, prvok sa zbalí anevidno jeho položky. Snap funguje tak, že po aktivácii funkcie (napr. používateľsky definovanou klávesovou skratkou) zablokuje grafický obsah obrazovky ado ukončenia výberu oblasti na odfotenie snímky ju ponechá neaktívnu. Vďaka tomu sa nezbalí rolovací zoznam ani iné inak problematicky snímateľné položky. Prepracované funkcie na prípravu obsahu sú jedna časť, úprava je druhá časť. Program má vstavaný editor na ďalšie úpravy, ktorý slúži zároveň aj ako prehliadač obrázkov vyhotovených a upravených v tomto programe. Na pokročilé úpravy je tu štandardná skladba nástrojov, nachádzajúca sa aj v bežných grafických apli ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať