Firmy využívajúce AI v doprave a logistike majú vyššie ziskové marže. Tie ostatné sa dostávajú do straty

Technológie
0

Veľké firmy zaoberajúce sa logistikou už dlhšie využívajú analytické nástroje na spracovanie údajov zo svojich operácií. No s rastúcim objemom dát sa spoločnosti čoraz častejšie začínajú obracať k využitiu výpočtovej techniky s umelou inteligenciou, ako je napríklad strojové učenie, hlboké učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Využitie AI vnáša do dodávateľských reťazcov a logistických operácií efektívnosť, ktorá už predstavuje konkurenčnú výhodu.

Môže znamenať veľké prínosy vrátane zníženia nákladov prostredníctvom odstránenia redundancií a zmiernenia rizika, lepšieho prognózovania, rýchlejších dodávok po optimalizovaných trasách, lepšieho zákazníckeho servisu a pod. Celosvetová štúdia o prijatí AI, uskutočnená začiatkom roka 2017 spoločnosťou McKinsey, zistila, že prví používatelia s proaktívnou stratégiou AI v sektore dopravy a logistiky mali ziskové rozpätia vyššie o viac než 5 %. Na druhej strane konkurenčným subjektom, ktoré nevyužívajú optimalizačné procesy, marže klesajú a dostávajú sa do červených čísel.

Tieto kľúčové prínosy však ešte neviedli k rozsiahlej adopcii AI. Iba 21 % prepravných a logistických firiem v prieskume McKinsey presiahlo počiatočnú fázu testovania a začalo nasadzovať riešenia AI v základnej časti svojho podnikania. Problémy s prijatím AI v oblasti dodávateľského reťazca a logistiky sú početné, vyžaduje si totiž veľké kapitálové investície a organizačné zmeny. Preto možno očakávať, že AI budú implementovať predovšetkým najväčší hráči v logistickom priemysle. A práve rýchlosť adopcie bude v budúcnosti rozhodovať o konkurencieschopnosti firmy.

Zdroj: businessinsider.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Digital dáta technika umelá inteligencia AI smart doprava city autonom auto

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať