SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Finančné riaditeľstvo chce hlasovú sieť za 4 mil. eur

Informatizácia
0

euros_wallpaper.jpg Finančné riaditeľstvo SR chce obstarať telekomunikačné služby v predpokladanej hodnote 4 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ. Predmetom zákazky je vytvorenie a prevádzkovanie komplexnej hlasovej virtuálnej privátnej siete. Konkrétne ide o hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby.

Podľa zverejnených informácií bude predmet zákazky financovaný z rozpočtu finančného riaditeľstva. Zákazka sa bude týkať Finančného riaditeľstvo SR, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu FS. Zadávateľ požaduje zábezpeku vo výške 25 tisíc eur. Trvanie zákazky alebo lehotu na dokončenie stanovil verejný obstarávateľ na 48 mesiacov od jej zadania.

Uchádzači musia doložiť obrat za ostatné tri roky sumárne vo výške minimálne 600 tisíc eur. Podmienkou účasti je aj preukázanie dodávok služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky v hodnote najmenej 600 tisíc eur. Súťaž je otvorená, pričom o víťazovi rozhodne najnižšia cena. Zadávateľ sa rozhodol nevyužiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 9. júna tohto roka.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať