FIIT oslavovala 10 rokov svojho založenia

Archív NXT
0
Najmladšia fakulta STU oslavovala 19. novembra 2013 už 10 rokov od svojho založenia. Za ten čas pripravila tých najlepších odborníkov v oblasti IT, ktorí sa uchytili vo svojej branži a firmy si ich obyčajne rozchytávajú dávno pred ukončením školy. Samozrejme, výchova odborníkov v oblasti IT má oveľa dlhšiu históriu, na STU sa vyučuje už 50 rokov v rámci rôznych fakúlt a katedier. Dekan FIIT Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD, práve odovzdáva najvyššie vyznamenanie, Medailu Wolfganga Kempelena, bývalému dekanovi prof. RNDr. Ľudovítovi Molnárovi, DrSc. Ten sa hlavnou mierou zaslúžil o vznik FIIT a výstavbu novej budovy.FIIT vznikla totiž na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom na vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré dovtedy zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v IT v rámci FEI STU. Ponúkané študijné programy sú v súlade s odporúčaniami uznávaných medzinárodných organizácií ako UNESCO, IEEE Computer Society a ACM. Štátny tajomník MF SR. Peter Pellegrini práve oznamuje radostnú novinu o výraznej investícii na dokončenie auly v novej budove FIITV súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). FIIT je úspešná aj v oblasti zázemia, používa najnovšiu a najmodernejšiu budovu na Slovensku. Z tohto hľadiska bolo podstatné vystúpenie štátneho tajomníka a digitálneho lídra MF SR Petra Pellegriniho, ktorý prisľúbil investíciu vo výške 1,5 milióna eur na dobudovanie auly v novej budove FIIT. A to s okamžitou platnosťou :-). Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vystúpilo mnoho domácich, ale aj zahraničných hostí, ktorí vyjadrili obdiv nad tým, ako sa tejto fakulte darí vo výchove kádrov. Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD, vo svojom vystúpení označil FIIT za vzor v oblasti prípravy študentov Za oblasť priemyslu vystúpil Ing. Peter Weber, bývalý riaditeľ spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, a potvrdi ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať