Exkurzia do robotizovaného distribučného centra Amazonu v Štetíne

0

V čase svojho vzniku mal Amazon päť zamestnancov. Po roku ich už bolo sto. V súčasnosti firma pôsobí v 185 krajinách, celosvetovo má vyše 560 000 zamestnancov, z toho na Slovensku viac ako 1850, z toho viac ako polovicu v centre reverznej logistiky v priemyselnom parku v Seredi.

V roku 2012 Amazon získal akvizíciou za 775 miliónov amerických dolárov massachusettskú firmu Kiva Systems vyrábajúcu roboty. Jej technológiu a know-how ďalej zdokonaľoval a od roku 2015 nesie spoločnosť meno Amazon Robotics. Predtým Kiva Systems dodávala svoje roboty aj iným firmám, po akvizícii sa jej aktivity sústreďujú už len na vnútornú potrebu Amazonu. Prvé robotizované distribučné centrum Amazonu v Európe vzniklo v roku 2015 v poľskom Vroclave. My sme mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním centra v Štetíne, kde využívajú viac než 3000 robotov.

Distribučné centrum je veľká, variabilne riešená, v niektorých častiach viacposchodová budova so stovkami metrov, či skôr kilometrami dopravníkov, po ktorých sa pohybujú prepravky s tovarom alebo zásielky určené na dodanie zákazníkom. Tovar je skladovaný v policových regáloch vysokých približne dva metre, ktoré sú premiestňované pomocou plochých robotov na kolieskach. Tie v prípade potreby vojdú pod policový regál, nadvihnú ho o niekoľko milimetrov a presunú na požadované miesto. Robotizácia umožní zdvojnásobiť skladovaciu kapacitu na rovnakej ploche, pretože medzi regálmi nemusia byť žiadne uličky, ktoré by boli nevyhnutné, keby sa v skladovacom priestore pohybovali ľudia. Roboty majú jedinú úlohu – premiestňovať regály s tovarom. Presúvajú ich v rámci skladu a vozia ich k pracovníkom, ktorí kompletizujú objednávky.


Vybaľovanie tovaru od dodávateľov

Ako to funguje

Fungovanie distribučného centra ôsmej generácie jedného z najväčších internetových obchodov vás určite prekvapí. Možno ani nie tak zapojením robotov do kompletizovania zásielok, ako organizáciou procesov.  Poďme sledovať tovar od okamihu, ako je produkt od dodávateľa prijatý do distribučného centra, následne je uskladnený a potom sa zabalí do balíka a odošle zákazníkovi, ktorý si ho objednal. 

Prekvapilo nás, že balíky od dodávateľov sú v priemere rovnako veľké ako balíky zasielané zákazníkom. Svedčí to o sofistikovanej logistike a snahe o minimalizáciu zásob. Pracovníci na príjme balíky rozbalia a každý tovar vizuálne skontrolujú, či zásielka skutočne obsahuje požadovaný výrobok a či nemá žiadne poškodenie. Následne ho pomocou ručného terminálu zaevidujú do systému a umiestnia do prepraviek. Tie putujú do viacposchodového skladu, kde pracovníci tovar premiestnia do regálov. Priam sa tu natíska dôvetok: bez ladu a skladu. A práve systém tzv. random stow and pick je jeden z patentov Amazonu, s ktorým prišiel pred 15 rokmi. V sekcii regálu tak nájdete napríklad hračku, balenie vitamínov, smartfón a tretí diel knihy o Harrym Potterovi. Pri ukladaní tovaru do regálov je jediné kritérium veľkosť, v jednej sekcii sú predmety podobnej veľkosti. Na prvý pohľad nesystematické až chaotické, ale keď sa nad tým zamyslíte, takáto organizácia tovaru je najefektívnejšia. Regál s priehradkami na tovar je okrem výnimiek pri pracovníkovi na príjme, až kým sa nenaplní. Aj tu platia určité pravidlá, napríklad že krehké a rozbitné veci sa neumiestňujú na horné police regálov a podobne.

Sklad s regálmi

Keby sa každý tovar musel v sklade umiestniť na definované miesto vedľa podobných položiek, zabralo by to veľa času, vyžadovalo neustálu manipuláciu s regálmi na príjme a paradoxne odmenou za námahu by bola podstatne väčšia chybovosť pri kompletizovaní zásielok. To si žiada vysvetlenie. Predstavte si situáciu, že by v sekcii regála bolo viac dielov knihy o Harrym Potterovi alebo rôzne modely smartfónov od jedného výrobcu, z každého po niekoľko kusov. Pravdepodobnosť, že bude omylom do zásielky pribalený iný než objednaný tovar, je v takomto prípade oveľa vyššia ako pri heterogénnej skladbe tovaru. Pracovníci manipulujúci s tovarom preto nepotrebujú žiadnu špeciálnu kvalifikáciu v oblasti tovaroznalectva, prejdú interným zaškolením a pri práci je potrebné, aby dodržiavali pravidlá na uskladňovanie a rozlišovali napríklad medzi knihou a smartfónom. Heterogénne usporiadanie je najvýhodnejšie aj z dôvodu štruktúry objednávok.  Málokedy si zákazník objednáva dva iPady či rovnaké knihy. Keďže každá položka je zaevidovaná a údaje o jej polohe sú uložené v databáze, vyhľadať tovar je otázka zlomku sekundy. V distribučných centrách nižších generácií pracovník pri kompletizovaní objednávky dostáva na svoj terminál informácie, kde je požadovaný tovar umiestnený  najbližšie od neho, a pôjde ho zobrať. V robotizovaných distribučných centrách ôsmej generácie má pracovník stabilnú pozíciu a regály s požadovaným tovarom mu postupne privážajú roboty, on ich vyberá z príslušných sekcií, znovu skontroluje a vloží do prepraviek, takže nikam nemusí chodiť. Prepravky potom automaticky obiehajú po poschodiach, až kým v nich nie je všetok objednaný tovar. Nakoniec na oddelení expedície umiestnia tovar do určeného obalu (obálky, škatule či plastového obalu) a zabalia. Škatule sú automaticky označené nálepkou s adresou a čiarovým kódom a opúšťajú distribučné centrum. 


Manipulačné roboty

Manipulačné roboty

Tvar autonómnych oranžových robotov sa veľmi nelíši od známych robotických vysávačov. Majú hmotnosť 150 kg a dokážu zdvihnúť a premiestniť 340-kilogramové regály. Pohybujú sa rýchlosťou 6 km/h. V hornej časti majú kruhovú platformu, pomocou ktorej nadvihnú policový regál, presunú ho, v cieľovej lokalite platformu znížia a idú plniť ďalšie úlohy. V prípade nízkeho stavu energie v batérii sa robot odíde nabiť a je automaticky nahradený iným. Obdivuhodná je synergia, ale predovšetkým synchronizácia robotov, teda to, ako sa navzájom uhýbajú. V skladoch sa roboty orientujú pomocou mriežky dvojrozmerných čiarových kódov nalepených na podlahe skladu.


Kompletizovanie zásielky z regálov, ktoré postupne privážajú roboty

Roboty vstupujú na scénu, keď treba premiestňovať regály. Privážajú ich k pracovníkom, ktorí vybalený a skontrolovaný tovar premiestňujú z prepraviek do políc. Následne naplnené regály s tovarom umiestnia do skladovacieho priestoru. V procese kompletizovania objednávok roboty opäť privážajú regály k pracovníkom.

Riadiaci systém a prostredníctvom neho aj roboty majú informácie o vzájomnej polohe, takže tam konflikty nehrozia. Zóna, v ktorej roboty pracujú, je oddelená od miesta, kde pracujú zamestnanci.  Ak treba, aby pracovník vstúpil do robotickej zóny, musí mať na sebe vestu s rádiovým vysielačom, ktorej servisní pracovníci familiárne vravia Cerberus. Roboty reagujú na signál z vesty a vo vzdialenosti 10 metrov spomalia a vo vzdialenosti 3 metre od pracovníka zastanú. Bezpečnosť je jednoducho na prvom mieste.  

Pomocníci, nie konkurenti

Vďaka precíznej organizácii procesov a masívnemu využívaniu IT aj inovatívnych technológií sa  urýchľuje spracovanie objednávok aj uľahčuje práca. Pre pracovníkov v distribučných centrách Amazonu to však neznamená, že sa vyžaduje IT kvalifikácia. Po prijatí do spoločnosti absolvujú špeciálne zaškolenie na vykonávanie práce a tí, ktorí pracujú s robotikou, sa navyše môžu zdokonaľovať práve v tej špecializovanej oblasti. Pracovníci distribučných centier sa v žiadnom prípade nemusia báť, že by ich mohli roboty nahradiť. Väčšina činností si vyžaduje ľudí, prevádzku centra, ktorého úlohou je baliť objednané výrobky do správnych balíčkov, a to pri obrovskom množstve objednávok a veľkom počte ponúkaného tovaru, nemožno v súčasnosti automatizovať. Preto sú roboty v Amazone vnímané ako pomocníci pracovníkov, a nie konkurenti, ktorí by ich mohli pripraviť o prácu.


Vo veste, ktorej servisní pracovníci vravia Cerberus, je zariadenie, ktorého signalizácia umožňuje robotom detegovať bezpečnú vzdialenosť k človeku

 

Zobrazit Galériu
Amazon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať