Exkurzia do robotizovaného distribučného centra Amazonu v Štetíne

Technológie
0

Amazon pri budovaní svojich distribučných centier jednoznačne vsadil na roboty. Najskôr túto koncepciu vyskúšal v niekoľkých centrách v USA, v roku 2015 sme navštívili takéto pracovisko pri San Franciscu. Prvé robotizované distribučné centrum v Európe bolo vybudované v poľskom Vroclave. My sme mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním centra v Štetíne, kde využívajú viac než 3000 robotov.

Fungovanie robotov názorne ukazuje naše video

Fungovanie distribučného centra ôsmej generácie jedného z najväčších internetových obchodov vás určite prekvapí. Možno ani tak nie zapojením robotov do kompletovania zásielok, ako organizáciou procesov.  Poďme sledovať tovar od okamihu, ako je produkt od dodávateľa do distribučného centra prijatý, následne je uskladnený a potom sa zabalí do balíka a odošle zákazníkovi, ktorý si ho objednal. 

Vybaľovanie tovaru od subdodávateľov

Prekvapilo nás, že balíky od dodávateľov sú v priemere rovnako veľké ako balíky zasielané zákazníkom. Svedčí to o sofistikovanej logistike a snahe o minimalizáciu zásob. Pracovníci na príjme balíky rozbalia a každý tovar vizuálne skontrolujú, či skutočne zásielka obsahuje požadovaný výrobok a či nemá žiadne poškodenie. Následne ho pomocou ručného terminálu zaevidujú do systému a umiestnia do prepraviek. Tie putujú do viacposchodového skladu, kde pracovníci tovar premiestnia do regálov a tu sa priam natíska dovetok – bez ladu a skladu.

Regále sú premiestňované pomocou plochých robotov na kolieskach. Tie v prípade potreby vojdú pod policový regál, nadvihnú ho o niekoľko milimetrov a presunú na požadované miesto. Robotizácia umožní zdvojnásobiť skladovaciu kapacitu na rovnakej ploche, pretože medzi regálmi nemusia byť žiadne uličky, ktoré by boli nevyhnutné, keby v skladoch pracovali ľudia. Roboty majú jedinú úlohu – premiestňovať regály s tovarom.

A práve systém tzv. random stow and pick je jeden z patentov Amazonu, s ktorým prišiel pred 15 rokmi . V sekcii regálu tak nájdete napríklad hračku, balenie vitamínov, smartfón a tretí diel knihy Harry Potter. Pri ukladaní tovaru do regálov je jediným kritériom veľkosť, v jednej sekcii sú predmety podobnej veľkosti. Na prvý pohľad nesystematické až chaotické, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak takáto organizácia tovaru je najefektívnejšia. Regál s priehradkami na tovar je až na výnimky pri pracovníkovi na príjme, až kým sa nenaplní. Aj tu platia určité pravidlá, napríklad, že krehké a rozbitné veci sa neumiestňujú na horné police regálov a podobne

Ak by sa každý tovar musel v sklade umiestniť na definované miesto, vedľa podobných položiek, zabralo by to veľa času, neustálu manipuláciu s regálmi na príjme  a paradoxne odmenou za námahu by bola podstatne väčšia chybovosť pri kompletovaní zásielok. To si žiada vysvetlenie. Predstavte si situáciu, že by v sekcii regálu bolo viac dielov knihy o Harry Potterovi alebo rôzne modely smartfónov od jedného výrobcu, z každého po niekoľko kusov. Pravdepodobnosť, že bude omylom do zásielky pribalený iný, než objednaný tovar, je v takomto prípade oveľa vyššia, než pri heterogénnej skladbe tovaru. Pracovníci manipulujúci s tovarom preto nepotrebujú žiadnu špeciálnu kvalifikáciu v oblasti tovaroznalectva, prejdú interným zaškolením a pri práci je potrebné, aby dodržiavali pravidlá na uskladňovanie a rozlišovali napríklad medzi knihou a smartfónom. Heterogénne usporiadanie je najvýhodnejšie aj z dôvodu štruktúry objednávok.  Málokedy si zákazník objednáva dva iPady či rovnaké knihy. Nakoľko je každá položka zaevidovaná a údaje o jej polohe sú uložené v databáze, vyhľadať tovar je otázkou zlomku sekundy. V distribučných centrách nižších generácií pracovník pri kompletovaní objednávky dostáva na svoj terminál informácie, kde je požadovaný tovar umiestnený  najbližšie od neho a pôjde ho zobrať.

V robotizovaných distribučných centrách ôsmej generácie má pracovník stabilnú pozíciu a regály z požadovaným tovarom mu postupne privážajú roboty, on ich vyberá z príslušných sekcií, znovu skontroluje a vloží do prepraviek, takže nikam nemusí chodiť. Prepravky potom automaticky obiehajú po poschodiach, až kým v nich nie je všetok objednaný tovar. Nakoniec na oddelení expedície umiestnia tovar do určeného obalu - obálky, škatule či plastového obalu - a zabalia. Škatule sú automaticky označené nálepkou s adresou a čiarovým kódom a opúšťajú distribučné centrum  

Kompletizovanie zásielky z regálov, ktoré postupne privážajú roboty

Tvar autonómnych oranžových robotov sa príliš nelíši od známych robotických vysávačov. Vážia 150 kg a dokážu zdvihnúť a premiestniť regály s hmotnosťou 340 kg. Pohybujú sa rýchlosťou 6 km/h. V hornej časti majú kruhovú platformu, pomocou ktorej nadvihnú policový regál, presunú ho, v cieľovej lokalite platformu znížia a idú plniť ďalšie úlohy. V prípade nízkeho stavu energie v batérii sa robot odíde nabiť a je automaticky nahradený iným. Obdivuhodná je synergia, ale predovšetkým synchronizácia robotov, teda to, ako sa navzájom uhýbajú. V skladoch sa roboti orientujú pomocou mriežky dvojrozmerných čiarových kódov nalepených na podlahe skladu.

Roboty vstupujú na scénu, keď je treba premiestňovať regále. Privážajú regále k pracovníkom, ktorí vybalený a skontrolovaný tovar premiestňujú z prepraviek do regálov. Následne naplnené regále s tovarom umiestnia do skladovacieho priestoru. V procese kompletovania objednávok roboty opäť privážajú regále k pracovníkom.

Riadiaci systém, a prostredníctvom neho aj roboty, majú informácie o vzájomnej polohe robotov, takže tam konflikty nehrozia. Zóna, v ktorej pracujú roboti, je oddelená od miesta, kde pracujú zamestnanci.  Ak je potrebné, aby pracovník do robotickej zóny vstúpil, musí mať na sebe vestu s rádiovým vysielačom, ktorej servisní pracovníci familiárne vravia Cerberus. Roboty reagujú na signál z vesty a vo vzdialenosti 10 m spomalia a vo vzdialenosti 3 metre od pracovníka zastanú. Bezpečnosť je jednoducho na prvom mieste.

Vesta Cerberus umožňuje pracovníkom v prípade nutnosti vstúpiť do zóny, kde sa pohybujú roboty

Vďaka precíznej organizácii procesov a masívnemu využívaniu IT aj inovatívnych technológií sa  urýchľuje spracovanie objednávok aj uľahčuje práca. Pre pracovníkov v distribučných centrách Amazonu to však neznamená, že sa vyžaduje IT kvalifikácia, po prijatí do spoločnosti dostanú špeciálne zaškolenie na vykonávanie práce a tí, čo pracujú s robotikou, sa navyše môžu zdokonaľovať práve v tej špecializovanej oblasti. Pracovníci distribučných centier sa v žiadnom prípade nemusia báť, že by ich mohli roboty nahradiť. Väčšina činností si vyžaduje ľudí, automatizovaná prevádzka centra, ktorého úlohou je baliť objednané výrobky do správnych balíčkov a to pri obrovskom množstve objednávok a veľkom počte ponúkaného tovaru nie je v súčasnosti možné automatizovať. Preto sú roboty v Amazone vnímané ako pomocníci pracovníkov a nie konkurenti, ktorí by ich mohli pripraviť o prácu.

Balenie tovaru. Pri expedícii sa každý balík odváži, či je v ňom to čo tam má byť. Názorne to ukazuje video

Distribučné centrum je veľká, variabilne riešená, v niektorých častiach viacposchodová budova so stovkami metrov či skôr kilometrami dopravníkov, po ktorých sa pohybujú palety a škatule s tovarom. 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Amazon logistika centrum robot

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať