Excel alebo R?

0
Technológie a vymoženosti súčasného sveta nám dávajú až neuveriteľné možnosti voľby. Tentoraz sa zamyslíme nad otázku, čo používať v biznise na štatistiky, analýzy a reporty – Excel alebo R? Takéto porovnanie sa veľmi podobá diskusným vojnám: jazyk C verzus Java, karate alebo džudo, Audi alebo BMW? Svet nie je čiernobiely a podobne je to aj v tomto prípade. Podľa čoho si teda vybrať? A prečo si vôbec vyberať? Súčasný stav Excel je proprietárny nástroj Microsoftu, ktorý využíva drvivá väčšina firiem a inštitúcií po celom svete. Svojou rozšírenosťou sa stal synonymom pre tabuľky, výpočty a analýzy vykonávané nad dátami z tabuliek. Využitie v praxi je rôznorodé. Videl som mnoho aplikácií od ad hoc analýz a výpočtov cez zapisovanie dochádzky a sledovanie pracovných úloh až po „amatérsky“ vytvorené aplikácie na výpočet mzdy a daní či dokonca na projekčné výpočty telekomunikačných sietí. Prečo zmena? Základná požiadavka v biznise je dokončiť veci a mať výsledky na stole. To všetko v obmedzenom čase. Pokiaľ potrebujem dodať zákazníkovi report o stave infraštruktúry, ovládam Excel na pokročilej úrovni, výstup podáva požadované informácie, potom nie je jediný dôvod tráviť čas štúdiom R-ka. Zmena väčšinou nastáva pri prvých problémoch. Len čo človek narazí na hranice bežne používaných funkcií, potrebuje získať nové informácie alebo vyriešiť špecifický problém, musí hľadať riešenie. Benefity sa prejavia hlavne pri opakovanom využívaní nástroja. Pokiaľ nové riešenie ušetrí mne a mojim kolegom desiatky hodín práce, oplatí sa venovať čas štúdiu a hľadaniu nového riešenia. Azda každý, kto pracuje s informáciami, sa stretol s opakovaným preklikávaním medzi tabuľkami, kopírovaním, úpravou, porovnávaním, prepočtom, zobrazovaním dát, importom a exportom dátových setov. Presne v týchto situáciách sú aplikovateľné znalosti algoritmizácie. Pomocou automatizácie administratívnych úloh možno zrýchliť prácu a eliminovať ľudský faktor. Práve to sú kritické faktory, ktoré stoja firmu p ... Zobrazit Galériu
Excel r

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať