Európsky súd: Kopírovať možno len z legálnych zdrojov. Sťahovanie z úložísk ako Uloz.to bude trestné.

Informatizácia
0

cNEI.europsky_sud_jpg.jpg Pokiaľ ide o zhotovovanie kópií diel chránených autorským zákonom na osobnú potrebu, krajiny EÚ boli doteraz rozdelené na dva tábory. V jednom bolo zhotovenie rozmnožením zakázané a neplatili sa poplatky za prázdne médiá, v druhom, kam patrilo aj Slovensko, to bolo naopak. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 10. apríla by malo do tejto záležitosti vniesť poriadok.

Na základe neho si používateľ môže zhotoviť kópiu autorského diela pre osobnú potrebu len v prípade, ak si ju vytvára z oprávnených legálnych zdrojov. Takto Európsky súdny dvor vyložil smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 na podnet Holandského najvyššieho súdu.

Legislatíva niektorých európskych krajín vrátane Slovenska dávala fyzickým osobám právo na vytvorenie rozmnoženiny diela bez súhlasu autora a bez akejkoľvek náhrady, pričom nebolo určené, akým spôsobom a z akých zdrojov môže byť kópia vytvorená. Podľa nového verdiktu európskeho súdu je teda sťahovanie hudby, filmov či seriálov z webových služieb na zdieľanie súborov nelegálne a hrozí za to trestný postih. Používateľ by sa však možno vedel vyviniť, ak by prokurátora presvedčil, že netušil o nelegálnosti webového úložiska, odkiaľ autorské dielo stiahol.

Európsky súdny dvor zdôraznil, že členské štáty by mali zákonom zakázať možnosť zhotovovania súkromných rozmnožením z neoprávneného zdroja. Zároveň by mali určiť poplatky za prázdne médiá tak, aby ich výška nezohľadňovala nelegálne kopírovanie diel. Tomuto rozhodnutiu bude treba prispôsobiť aj výklad slovenského autorského zákona.

Verdikt tak môže ovplyvniť aj cenu, ktorú platíme za pevné disky, kľúče USB či DVD médiá. V ich cene je totiž zahrnutý aj poplatok autorským zväzom ako náhrada za to, že by sme si na tieto médiá mohli skopírovať hudbu či filmy. Ide 3 % z ceny média, resp. zariadenia.

Súdny dvor rozhodol, že poplatky vyberané autorskými zväzmi sú neprimerané, pretože aj ľudia, ktorí sťahujú diela z legálnych zdrojov, sú nepriamo trestaní vyššími cenami médií, resp. zariadení. Môžeme očakávať, že tieto náhrady by sa čoskoro mohli úplne zrušiť. Závisí to však od dohody ministerstva kultúry s autorskými zväzmi a dovozcami pamäťových médií a zariadení.

Zdroj: curia.europa.eu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať