Európske štáty spojili svoje sily v boji proti kybernetickým hrozbám

Tlačové správy
0

Niekoľko členských štátov Európskej únie sa rozhodlo vytvoriť iniciatívu pre boj s kybernetickými hrozbami. Tá by mala pomáhať mierniť hrozby budúcich online útokov. Časom by malo vzniknúť združenie na podobnom princípe, ako je NATO. Ide o ďalší krok smerom k zjednoteniu prístupu ku kybernetickej bezpečnosti nadnárodnej úrovni V tejto súvislosti je dôležité nezabudnúť ani na význam spolupráce súkromného a verejného sektoru, pretože komplexné poňatie bezpečnosti umožňuje štátnemu sektoru využívať tie najlepšie zdroje a spravodajské informácie, ktoré sú v súkromnom sektore k dispozícii od popredných svetových spoločností zaoberajúcich sa počítačovou bezpečnosťou.

Slovensko v iniciatíve chýba
Prehlásenie o zámere predpokladajúcom vznik nových odvetných síl predložila na nedávnom zasadaní Rady pre zahraničné veci Litva. Myšlienka nového medzinárodného projektu spočíva v tom, že každý členský štát bude mať špecializovanú jednotku zodpovednú za prepojenie s ostatnými krajinami – cieľom je pomôcť s vyšetrovaním a neutralizovaním najnovších hrozieb. V týchto jednotkách budú pôsobiť špecialisti z bezpečnostných služieb a ďalších inštitúcií.

Na nové rýchlo sa rozvíjajúcej iniciatíve spolupracuje Litva, Chorvátsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Rumunsko a Španielsko, štyri ďalšie štáty – Belgicko, Nemecko, Grécko a Slovinsko – zatiaľ pôsobia v roli pozorovateľov. Iniciatíva prichádza v dobe rastúcich obáv, že kybernetickí zločinci, ktorí nie sú obmedzení národnými hranicami, už zahájili nielen krádeže dát, ale tiež útoky na kritickú infraštruktúru systémov SCADA a sveta internetu vecí. Teda na oblasti, ktoré sú stále viac neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti.

Iniciatíva vznikla na základe plánov oznámených Európskou radou pred niekoľkými týždňami, ktoré majú posilniť rolu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií – ENISA. Tá má získať trvalý mandát zodpovednosti za oblasť kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Očakáva sa tiež, že agentúra už tento rok otvorí svoje prvé reakčné centrum v Bruseli. To bude sledovať, vyhodnocovať a reagovať na situáciu neustále a malo by byť dostupné 24/7.

Európa sa zjednocuje pre vyššie dobro
Tieto iniciatívy, ktorých cieľom je vylepšiť spoluprácu a možnosti reakcie na bezpečnostné incidenty naprieč celým regiónom plne podporuje spoločnosť Trend Micro. Pevne tiež dúfa, že na budúcich bezpečnostných opatreniach v EÚ bude aj naďalej spolupracovať Veľká Británia.

„Vzhľadom k pobočkám v mnohých krajinách sveta a globálnej službe Smart Protection Network, ktorá každý deň analyzuje cez 100 terabajtov dát a v súčasnej chvíli blokuje viac než 250 miliónov hrozieb, môže byť Trend Micro v tomto boji prínosným partnerom. Akákoľvek iniciatíva v rámci Európskej únie predstavuje skutočne veľkú príležitosť pre využitie odborností a skúseností súkromného sektoru," povedal Miroslav Stoček, Major Account Manager v Trend Micro.

Trend Micros sa v priebehu posledných rokov zapojilo do mnohých iniciatív a partnerstiev s Europolom aj Interpolom. Príkladom môže byť nedávne Memorandum o porozumení s Národnou agentúrou pre kriminálny zločin (National Crime Agency, NCA) vedúce k tomu, že sa Trend Micro podieľa na vyhľadávaní osôb prevádzkujúcich nelegálne kryptovacie služby a pomáha ich postaviť pred súd.

„Vlády musia pochopiť, že kybernetickí útočníci sú vždy vo výhode; útočia ako prví a obvykle sú ukrytí pod rúškom anonymity. Sú agilní, majú stále väčšie zdroje a jasný cieľ – úspešne preniknúť našou obranou. Jediný spôsob ako túto hrozbu potlačiť, je spojiť sily, zdieľať informácie a najlepšie osvedčené postupy a zaistiť, že pre zločincov nebude existovať miesto, kde by sa mohli ukryť,“ dodáva Miroslav Štoček.

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
EU ochrana bezpečnosť cyber kybernetika Digital dáta sukromie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať