Európske firmy upúšťajú od ručného spracovania P2P procesov

Tlačové správy
0

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, oznámila, že 97 percent spoločnosti vidí  budúcnosť v automatizácii P2P procesu (riadeného procesu zahŕňajúceho výber dodávateľa, uskutočnenie objednávky, príjem tovaru, spracovanie fakturácie až po platbu dodávateľovi).

Uvedené zistenie vychádza zo štúdie The Future of Purchase to Pay (P2P) 2016, ktorá vznikla na základe prieskumu spoločnosti Canon o trendoch v oblasti P2P procesov. Prieskum pripravila firma ICM Unlimited, ktorá medzi manažérmi z oblasti financií a nákupu zisťovala, ako si predstavujú ďalší vývoj P2P v nasledujúcich rokoch. Väčšina firiem uviedla, že tieto procesy a súvisiace výdavky stále ešte riadi pomocou písomných objednávok. Polovica respondentov konštatovala, že pod svojou kontrolou majú menej ako 50 percent vynaložených nákladov. Panuje takmer jednotná zhoda v tom, že v budúcnosti dôjde k automatizácii P2P procesov, pričom viac ako polovica európskych firiem už s touto transformáciou začala.

Štúdia uvádza, že i napriek istým obavám, spojených s nákladmi a produktivitou, majú firmy záujem získavať informácie o užitočnosti moderných P2P technológií pre svoje podnikanie. Podľa prieskumu považuje polovica manažérov rozhodujúcich o financiách produktivitu svojich oddelení za podpriemernú a 42 percent osôb zodpovedných za proces objednávania a nákupu si myslí, že produktivita ich oddelení je menšia, ako by mala byť. Možno povedať, že trend automatizovať oblasť finančných operácií nevykazuje žiadne známky spomalenia – 23 % európskych manažérov s rozhodujúcimi právomocami uviedlo, že ich firmy dokončia digitálnu transformáciu v P2P oblasti v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Z prieskumu tiež vyplýva, že respondenti za úplnú alebo čiastočnú príčinou problémov považujú práve ručné spracovanie P2P procesov. Desať percent európskych firiem už svoju plnú digitálnu transformáciu týchto procesov dokončilo.

„Vzhľadom ku stále náročnejšiemu trhu si európske firmy veľmi dobre uvedomujú, že musia lepšie podchytiť moderné P2P technológie,“ hovorí Fabrizio Falzarano, European Team Leader, Information Management Solutions v spoločnosti Canon Europe. „Chcú mať možnosť nakupovať a hradiť tovar i služby najefektívnejším a nákladovo najvýhodnejším spôsobom. Efektivita a produktivita sú kľúčovým predpokladom úspešného podnikania v akomkoľvek obore – a práve moderné P2P technológie predstavujú najlepšiu platformu na zlepšenie v týchto oblastiach. V súvislosti so zavádzaním P2P technológií musia mať firmy istotu, že sa môžu oprieť o spoľahlivých partnerov. A naše špičkové technológie nielenže pomáhajú riešiť podnikateľské výzvy – umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky v ľubovoľnej firemnej oblasti, P2P vrátane.”

„Výber partnera pre P2P je veľmi dôležitý a európske firmy chcú pre naplnenie svojich cieľov spolupracovať priamo s dodávateľmi riešení,“ dodáva Pete Loughlin, Managing Director v spoločnosti Purchasing Insight zameranej na konzultácie z oblasti P2P procesov. „V tomto segmente pozorujeme pozoruhodný sentiment. Firmy majú namiesto hľadania individuálnych riešení pre jednotlivé P2P procesy silný záujem pracovať s jedným jediným dodávateľom naprieč celou oblasťou spracovania od vzniku požiadavky na objednávku až po platbu. A práve ucelené a rôznymi spôsobmi dostupné P2P riešenia a služby od jedného dodávateľa budú kľúčovým predpokladom pre úspešnú transformáciu firmy do podoby organizácie s dokonalými P2P procesmi.“

Redakcia

Všetky autorove články
Canon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať