EuroCloud Slovakia Award 2014: Súťaž o najlepšie cloudové služby a riešenia v SR

0

EuroCloud Slovakia v spolupráci so svojimi partnermi a členmi vyhlasuje prvý ročník súťaže o najlepšie cloudové služby a riešenia na slovenskom trhu EuroCloud Slovakia Award 2014. Služby budú hodnotené v nasledujúcich kategóriách:

  1. Najlepši cloudový provider (Best Cloud Service Provider)
  2. Najlepšia cloudová služba pre verejnú správu (Best Cloud Service Public Sector)
  3. Najlešia cloudová služba pre podniky (Best Cloud Service in Industry)
  4. Cloud service startup s najväčším inovačným potenciálom (Best Startup)
  5. Najlepšie využitie cloudových služieb na inovácie v podniku (Best Business Impact)


Kto sa môže zúčastniť?

Každá spoločnosť podnikajúca na Slovensku. Myslí sa tým, že spoločnosť má sídlo alebo samostatné pobočky na Slovensku a jej služby sú používané na slovenskom trhu.

Prihlášky sa predkladajú v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade postupu na Eurocloud Europe Award treba pripraviť ucelenú dokumentáciu v anglickom jazyku. Účastník môže byť vyzvaný aj na ústnu prezentáciu riešenia.

Spôsob výberu víťazov

Prihlášky sa predkladajú najneskôr do 30. 3. 2014 výlučne elektronicky (všetky potrebné informácie nájdete na www.eurocloud.sk). Eurocloud Slovakia stanoví nominácie v definovaných kategóriách (3 v kategórii) najneskôr do 15. 4. 2014. Následne nominované služby posúdi odborná porota a stanoví víťaza za každú kategóriu.

Víťazi dostanú ocenenie a možnosť účasti na Eurocloud Europe Award 2014 s podporou tímu Eurocloud Slovakia. Okrem toho budú prezentovaní v médiách prostredníctvom našich partnerov na slovenskom trhu.

Pridať komentár