Estónsky volebný systém on-line hlasovania je deravý, mohli by ho ľahko zmanipulovať hackeri

Bezpečnosť
0

estonia.jpg Do estónskeho on-line systému hlasovania by sa mohli ľahko nabúrať hackeri. K takémuto poznatku dospela skupina expertov, z ktorých mnohí sa zúčastnili na estónskych voľbách do samosprávy v roku 2013 ako pozorovatelia a detailne analyzovali použitý volebný softvér a systémy. Ich správa bola zverejnená začiatkom týždňa.

Estónsko je jediná krajina, kde sa v národných voľbách „významným spôsobom" používa webové hlasovanie. Ostatné krajiny vrátane USA sa zdráhajú použiť tento spôsob pre obavy o jeho bezpečnosť.

Po tom, čo výskumný tím replikoval nastavenia estónskeho elektronického hlasovania, podarilo sa mu vniknúť do technológie hlasovania a zmeniť výsledok volieb, a to bez toho, aby po „digitálnom vlámaní" zostali nejaké stopy.

„Estónsky systém používa bezpečnostnú architektúru, ktorá mohla byť dostačujúca v čase, keď bol systém pred desiatimi rokmi zavedený, ale dnes už je nebezpečne zastaraná," uvádza v správe J. Alex Halderman, asistent počítačovej vedy a inžinierstva na Michiganskej univerzite.

Jeden spôsob nabúrania zahŕňa nasadenie malvéru do domácich alebo pracovných počítačov používaných voličmi. Malvér môže umožniť útočníkom zachytiť informácie uložené na jednotlivých preukazoch eID a potom ich použiť pri „náhradnom" hlasovaní.

„Takýto útok mohol byť replikovaný cez desiatky tisíc počítačov," varuje správa. Toto zistenie stačí prinajmenšom na vážne spochybnenie budúcich elektronických volieb v krajine, ak sa nesprísnia bezpečnostné opatrenia v oblasti on-line hlasovania.


Ešte znepokojujúcejšie je, že útok na estónsky systém môže byť zameraný aj na stranu serverov, čo by mohlo viesť k úplnému zmanipulovaniu výsledkov hlasovania. Experti demonštrovali napríklad infikovanie centrálnych serverov pomocou infikovaných DVD použitých pri počiatočnej inštalácii serverov. Ďalšia modifikácia útoku by mohla nahradiť výsledky dešifrovacieho procesu hlasovania súborom hlasov preferovaných útočníkom.

Odborníci dospeli k názoru, že estónska hlasovacia infraštruktúra je plná „vážnych nedostatkov v návrhu", a vyzývajú, aby sa elektronické hlasovanie nepoužilo, kým nebude systém lepšie zabezpečený. Podľa nich dnešné technológie neumožňujú uskutočnenie dostatočne bezpečných internetových volieb.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať