Epicor sa umiestnil v Magickom kvadrante Gartneru medzi vizionármi

0
Spoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softvérových riešení pre riadenie podnikových procesov pre organizácie zo sektorov výroby, distribúcie, predaja a služieb, sa v magickom kvadrante firmy Gartner umiestnila v skupine vizionárov. Štúdia hodnotila komplexné ERP systémy pre produktovo zamerané firmy strednej veľkosti.

Do analýzy boli zahrnuté celosvetovo dostupné riešenia ERP (enterprise resource planning, plánovanie podnikových zdrojov) špeciálne určené pre produktovo zamerané firmy strednej veľkosti (ročný obrat od 50 miliónov do 1 miliardy dolárov).

„Umiestnenie v kvadrante vizionárov spoločnosti Gartner považujeme za dôkaz, že plníme záväzok poskytovať našim zákazníkom inovatívne technológie, služby aj podporu," uviedol Pervez Qureshi, prezident a výkonný riaditeľ (CEO) spoločnosti Epicor. „Náš unikátny prístup k vývoju podnikového softvéru funguje na základe poznania toho, ako dnes ľudia pracujú. Zákazníci spoločnosti Epicor môžu vďaka tomu zvýšiť svoju efektivitu, aj obchodnú výkonnosť, a získať trvalú konkurenčnú výhodu. ERP riešenie Epicor pomáha firmám zlepšovať ich produktivitu."

ERP systém Epicor si doposiaľ vybralo viac ako 3 000 zákazníkov v 63 krajinách. Táto platforma novej generácie podporuje obchodné inovácie, aj vylepšovanie procesov, a ponúka skutočne integrovaný pohľad na podnikanie a reťazec, v rámci ktorého vzniká hodnota.

Hlavné trendy a zmeny na trhu
Podľa spoločnosti Gartner došlo medzi publikovaním dvoch posledných Magických kvadrantov v tejto časti trhu k niekoľkým významným zmenám. SOA (service oriented architecture, architektúra orientovaná na služby) a architektúra riadená modelom (model-driven) ukázali svoju hodnotu aj v rámci predpripravených balíčkov aplikácií určených pre stredné firmy. Systémy s väčšou podporou pre architektúru riadenú modelom, ako je napr. práve ERP systém Epicor, poskytujú väčšie možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú zákazníkom lepšie prispôsobiť softvér pre svoje špecifické potreby. Tieto konfigurácie sa navyše môžu zachovať aj pri upgrade systému.

ERP systém Epicor (starší názov Epicor 9) predstavuje nový typ ERP riešenia. Jeho základom je architektúra Epicor ICE Business Architecture. Softvér je navrhnutý tak, aby zákazníkom poskytoval rozsiahlu flexibilitu, použiteľnosť a možnosť rýchlych úprav, ktoré podporujú integráciu medzi jednotlivými podnikovými aplikáciami, aj spoluprácu viacerých podnikov. Tento prístup umožňuje zaistiť maximálnu dostupnosť informácií naprieč organizáciou. Základná architektúra Epicor ICE podporuje nasadenie ERP systému Epicor v podobe SaaS (software as a service, softvér ako služba). Spoločnosť Epicor je jedným z mála dodávateľov, ktorí môžu ponúknuť nasadenie jediného produktu súčasne ako prenajímané riešenie SaaS aj vo verzii on-premise (prevádzkované na IT infraštruktúre zákazníka).

Spoločnosť Epicor nedávno oznámila ešte rýchlejšiu a výkonnejšiu verziu ERP systému Epicor, ktorá poskytuje viac ako 300 nových funkcií a vylepšení. Výsledkom je zvýšená spoľahlivosť a využiteľnosť systému. Nová verzia bola vyvíjaná v úzkej spolupráci so zákazníkmi na celom svete - tak, aby zabezpečila optimalizáciu výkonu vzhľadom k reálne používaným IT systémom. Funkčné vylepšenia a rozšírenia zahŕňajú prakticky celú sadu vrátane architektúry Epicor ICE Business Architecture.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať