ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Elektronickú schránku musia mať aj školy, upozorňuje NASES

Tlačové správy
0

Od 1. novembra 2016 začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Ako informovala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), orgány verejnej moci tak prioritne komunikujú elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. "Škola je tiež orgánom verejnej moci, aj pre ňu platí povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku," upozornil riaditeľ sekcie komunikácie NASES Martin Dorčák.

Rozhodnutia o prijatí či vylúčení žiaka zo školy, komunikácia s ostatnými orgánmi verejnej moci, ktorej výsledkom je konkrétne rozhodnutie, to je časť úkonov, ktoré školy musia po novom vybavovať elektronicky. "Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Táto oblasť štátnej správy nespadá do výnimiek definovaných v zákone o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci," vysvetlil Dorčák.

Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR prostredníctvom NASES. "Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci je dostupný na portáli slovensko.sk v časti Dokumenty a tlačivá. Je potrebné, aby formulár podpísal štatutár a škola žiadosť zaslala v listinnej podobe na adresu Úradu vlády SR," priblížil Dorčák s tým, že žiadosť sa dá zaslať i elektronicky. "Avšak je potrebné prihlásiť sa na portál slovensko.sk ako fyzická osoba a formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom," doplnil.

Do elektronickej schránky má prístup štatutár školy alebo ním poverená osoba. Na prístup do schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a mať v počítači nainštalované aplikácie eID klient, ovládač čítačky čipových kariet, či aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Orgány verejnej moci majú povinnosť prijímať elektronicky doručované správy každý deň a ich schránky sú aktivované automaticky po ich vytvorení. Ak má občan zájem komunikovať so školou či školským zariadením elektronicky, škola mu musí vyhovieť. "Riaditeľ školy si pri posielaní rozhodnutí overí, či má rodič aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie rozhodnutí. Ak áno, pošle rozhodnutie do elektronickej schránky, ak nie, pošle rozhodnutie listinne," poznamenal Dorčák.

Riaditeľ sekcie komunikácie tiež informoval, že NASES organizuje pre štátne inštitúcie školenia, na ktorých sa naučia pracovať so samotnou schránkou a jej funkciami. Termíny školení a možnosť prihlásiť sa záujemcovia nájdu na stránke www.nases.gov.sk v časti slovensko.sk alebo priamo na stránke www.slovensko.sk. "Doteraz túto možnosť využilo len veľmi málo škôl," uzavrel Dorčák.

SITA

Všetky autorove články
NASES

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať