Elektronické podpisovanie cez Octosign

0

Pomocou elektronického občianskeho preukazu (alias eID) možno okrem preukazovania totožnosti takisto podpisovať dokumenty pri komunikácii so štátnou správou. Od roku 2013 sa u nás začali tieto preukazy vydávať aj s čítačkou. Takýto hardvér možno získať buď zadarmo 180 dní pred vypršaním platnosti vášho súčasného preukazu, alebo za poplatok 4,50 eura. Poplatok sa týka preukazu, štát vám poskytne čítačku vždy zadarmo. Pri podávaní žiadosti je vhodné požiadať aj o aktiváciu čipu, ktorá nie je samozrejmá. Pokiaľ by ste chceli komplet využiť na podpisovanie iných dokumentov, než vám štát predpisuje, je to síce možné, ale ani zďaleka nie jednoduché. Práve jednoduchosť a praktickosť by však mali byť hlavné výhody elektronického podpisovania. Ak si môžete ušetriť tlač, fyzické podpisovanie, skenovanie či dokonca návštevu notára na overenie podpisu, to isto stojí za to.

Slovenský open source projekt Octosign si túto nedokonalosť všimol a ponúka majiteľom čítačky a elektronického občianskeho pre­ukazu možnosť bezplatného elektronického podpisovania takmer bez obmedzení. Fungovanie je založené na jednoduchej inštalácii jednej aplikácie. Takmer bez obmedzení sú aj podporované súborové formáty. Pomocou Octosign môžete podpísať takmer akýkoľvek súbor. Najjednoduchšie je to však s PDF, keďže všetky ostatné formáty aplikácia zabalí do kontajnera ASiC, čo je vlastne ZIP pôvodného súboru s priloženým súborom podpisu. Takýto podpis potom možno overiť buď priamo v aplikácii Octosign, alebo napríklad cez Adobe Acrobat Reader DC. Dokument podpísaný občianskym preukazom obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis na úrovni notársky overeného podpisu. Softvér funguje lokálne offline, takže sa nemusíte obávať o bezpečnosť svojich súborov. Podobne ako sa netreba báť ani akceptácie, keďže podľa platnej legislatívy EÚ nemôže byť žiadny podpis zamietnutý (napríklad pri súdnom spore) len preto, že je v elektronickej forme. V otázke bezpečnosti a integrity dát je zasa dôležité, že v prípade akejkoľvek zmeny v už podpísanom dokumente sa podpis stane neplatným.

Rozhranie aplikácie je veľmi jednoduché, po inštalácii stačí zvoliť súbor, ktorý chcete podpísať, a sám proces trvá niekoľko sekúnd. Keď overujete podpis kohosi iného, stačí načítať súbor a overovanie sa spustí automaticky. Pri použití preukazu eID ide o kvalifikovaný elektronický podpis. Pokiaľ chcete využívať Octosign aj bez elektronického občianskeho preukazu a čítačky, čo prichádza do úvahy, ak tieto dve veci skrátka nemáte, je tu možnosť podpisovania obrázkom. V hornej časti rozhrania stačí prepnúť na podpisovanie obrázkom a svoj podpis môžete buď nakresliť priamo v aplikácii, alebo načítať zo súboru uloženého v počítači. Ten môže byť odfotený či naskenovaný a v prípade podpisovania obrázkom je podporovaný len formát PDF. Pri podpisovaní dokumentov pre štátnu správu môžete vybaviť napríklad administratívne úkony v spojení s evidenciou vozidiel či nahlasovaním pobytu. Octosign rozširuje možnosti aj na úkony, ako sú podpisy pri fakturácii, uzatváraní zmlúv, výkazov, protokolov a podobne. V súčasnosti je na webe octosign.com k dispozícii verzia 0.4 na platformy Windows, Linux a Mac. Verzia pre mobilné telefóny sa zatiaľ nechystá. ­Momentálne totiž nemožno jednoducho pripojiť čítačku k smartfónu. Okrem slovenskej je k dispozícii aj anglická a česká lokalizácia aplikácie.

Autor zvolil permisívnu licenciu MIT, pri ktorej môže na jeho prácu ktokoľvek bezplatne nadviazať, modifikovať ju či upravovať trebárs aj na komerčné účely. Dúfa totiž, že sa vďaka open-source komunite rozšíri Octosign aj za hranice Slovenska a nezištne poslúži dobrému účelu. Keby ste chceli priložiť ruku k dielu, napríklad tvorbou jazykovej mutácie, spätnou väzbou či rozšírením obsahu, tvorcu môžete kontaktovať na jakub@duras.me.

 

Zobrazit Galériu

Peter Vnuk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať