Elektromobilita alebo vodík? V ťažkej doprave

0
Rovnako ako pri individuálnej doprave osôb existuje v Európe regulačný tlak aj na znižovanie emisií vo verejnej doprave. Európska únia si do nasledujúcich rokov stanovila ciele, ktoré do roku 2050 predpokladajú celkové zníženie emisií skleníkových plynov v Európe o 80 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990, pričom do roku 2030 by sa malo dosiahnuť ich zníženie najmenej o 40 %. Vo svojej bielej knihe z roku 2011 Európska komisia stanovila, že emisie skleníkových plynov z dopravy sa v porovnaní s rokom 1990 budú musieť do roku 2050 znížiť aspoň o 60 %. Významný cieľ pre EÚ a jej členské štáty je zároveň zlepšenie kvality miestneho ovzdušia a zníženie znečistenia ovzdušia. Očakáva sa preto, že na európskej, národnej a miestnej úrovni sa zavedú prísnejšie predpisy, ktoré si vyžadujú ďalšie zníženie emisií alebo penalizáciu príčin emisií CO2 a miestnych emisií. K znižovaniu emisií CO2 vedú v súčasnosti v princípe dve cesty, ktoré sú zatiaľ aktuálnejšie v rámci Európy, to však zďaleka neznamená, že by sa nás na Slovensku netýkali. Sú nimi elektromobilita a vodík. Kým elektromobilita je už aj na Slovensku na programe dňa (väčšinou vo sfére individuálnej dopravy, ale nájdete tu aj implementácie v hromadnej doprave osôb či v úžitkových vozidlách), vodík je zatiaľ iba vo fáze plánovania. Stretávame sa občas s názormi, že zavádzanie oboch technológií súčasne je neefektívne a zbytočne rozptyľuje prostriedky. Poďme sa na to teda pozrieť zblízka. Slovenský projekt Voltia stojí za úpravou elektrických dodávok Nissan e-NV200 na vyšší objem nákladného priestoru Elektromobilitou označujeme elektrifikované vozidlá a infraštruktúru na ich nabíjanie. Okrem osobných elektromobilov a plug-in hybridov sem spadajú aj elektrické autobusy, dodávky či nákladné autá. Pod pojmom vodík sú zahrnuté vozidlá poháňané vodíkovými palivovými článkami. Nepočíta sa s priamym spaľovaním vodíka v spaľovacích motoroch. Koncepciou ide v podstate o elektromobily, ktoré však majú iba malú vyrovnávaciu batériu ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články
elektromobilita vodík doprava

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať