Ekosystém pre digitálnu transformáciu

0
Medzinárodná konferencia HUAWEI eco - CONNECT CEE & NORDIC 2017, ktorá sa konala koncom mája v Prahe, bola zameraná na digitalizáciu všetkých oblastí nášho života. Digitalizáciu vnímame ako zdokonalenie fyzického sveta. Tradičné informačné technológie, ako sme ich desiatky rokov budovali, sa pretransformovali do novej, cloudovej éry. Transformácia IT odbremenila CIO a ostatných manažérov, ktorí majú na starosti podnikové informačné technológie, od rutinných činností a poskytla im viac času na tvorivú prácu, na tvorbu stratégií, koncepcií a časových plánov na ich realizáciu. Výsledkom je digitálna transformácia všetkých odvetví biznisu, štátnej a verejnej správy, logistiky, dopravy. David Tang, CEO Huawei pre strednú a východnú Európu a Škandináviu, zdôraznil, že digitálnu transformáciu by nebolo možné realizovať bez ICT ekosystému, ktorého hlavnými piliermi sú IoT, cloud a big data. „Informačné a komunikačné technológie sa z hnacej sily premenili na naozajstný nástroj produktivity. Stali sa novým základným výrobným faktorom po pôde, pracovnej sile a kapitáli.“ IT podpora biznisu poskytuje nepreberné množstvo scenárov win-win na zvýšenie produktivity a efektivity, ale hlavne na vznik nových inovatívnych riešení. Jeden zo základných pilierov konkurencieschopnosti je business-driven ICT infraštruktúra. Cieľom kontinuálnych inovácií sú otvorené, výkonné, flexibilné a bezpečné platformy, predovšetkým FusionCloud, synergia verejného a privátneho cloudu obohateného o IoT, veľké dáta a ďalšie fenomény. Nové architektúry poskytujú nové možnosti. Príkladom môže byť platforma pre veľké dáta FusionInsight, ktorá poskytuje možnosť ich spracovania a analýzy v reálnom čase, minimálne 10× rýchlejšie než tradičné riešenia na báze databáz SQL. Ako konkrétny príklad možno uviesť synergiu technológií Huawei a in-memory riešenia SAP HANA. Preto Huawei intenzívne buduje partnerský ekosystém a otvára nové pracoviská typu OpenLab. Prepojenie všetkého so všetkým, teda IoT poskytuje d ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Huawei connect

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať