Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ekonomika algoritmov

0
Žijeme v čase, keď sú víťazi jednotlivých odvetví biznisu čoraz častejšie determinovaní podľa kvality im dostupných relevantných dátových zdrojov a ich schopnosti tieto dáta cielene použiť na získanie konkurenčnej výhody na trhu. Táto doba bola agentúrou Gartner označená ako doba algoritmov. Senior viceprezident Gartner Research Peter Sondergaard výstižne deklaroval: „Dáta sú zo svojej podstaty hlúpe, algoritmy sú skutočnou hodnotou. Algoritmy definujú akcieschopnosť.“ Dáta môžu mať svoju hodnotu, ale v skutočnosti nič neznamenajú, pokiaľ neviete, ako ich použiť. Algoritmus je definovaný ako konečná postupnosť presne definovaných inštrukcií na splnenie stanovenej úlohy. Pojem algoritmus sa zvykne ilustrovať na príklade receptu, hoci algoritmy sú neraz oveľa zložitejšie. V algoritmoch sa často niekoľko krokov viacnásobne opakuje (iterácia) alebo ďalší postup podmieňuje aktuálny stav relevantných údajov (vetvenie). Digitálny svet závisí od algoritmov, tie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou softvéru a sú všade okolo nás v podstate už desiatky rokov. Niektoré algoritmy sú naozaj všedné: jednoducho transformujú dáta na spracovanie, prípadne pomáhajú vizualizovať výstupy analýz do grafov. Ale mnohé algoritmy sú oveľa dôležitejšie: vypočítavajú komplexné analýzy na finančných trhoch, riadia letovú prevádzku a predikujú anomálie. A potom sú tu algoritmy, ktoré úplne zmenili smerovanie segmentov biznisu a dokonca aj celej spoločnosti: Jeden z najvplyvnejších algoritmov poslednej dekády PageRank bol základným kameňom impéria Googlu a umožnil nám veľmi efektívne vyhľadávať informácie na internete. Ďalší príklad je odporúčací algoritmus item-to-item, povráva sa, že prináša Amazonu 10 – 15 % dodatočných ročných príjmov. Ale sú tu i šifrovacie algoritmy RSA, ktoré nám už roky zaručujú bezpečnosť a ochranu súkromia v divokom svete internetu. Špecifický príklad sú algoritmy strojového učenia, ktoré na základe historických dát umožňujú robiť rôzne predikcie. Strojové učenie spadá ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať