Edge computing - Internet bližšie k „veciam“

0
Internet vecí produkuje obrovské množstvo údajov a vzhľadom na rozmach tohto trendu k enormnému nárastu ešte len dôjde. Napriek nástupu 5G sietí a rozvoju špecializovaných sietí pre IoT, ako sú SigFox či LoRaWAN, bude problém obslúžiť takéto množstvo zariadení a údajov. Problém je jednak s prenosovou kapacitou, ale aj s latenciou. Preto nie vždy bude možné a rozumné posielať všetky údaje do cloudu. Posielanie údajov na dlhé vzdialenosti je neefektívne, vznikajú časové oneskorenia, údaje preťažujú siete, čo v praxi znamená pokles spoľahlivosti a ďalšie problémy s kvalitou. Z dôvodu časového oneskorenia nemožno vytvárať riadiace slučky na rýchle procesy. Preto sa medzi zariadenia IoT a cloudové servery často vkladá ďalšia vrstva, či už je to koncentrátor, alebo mikroserver. Teoreticky, ak tomu nebránia iné okolnosti, napríklad legislatíva či firemné politiky, sa prakticky každý subsystém firemnej IT infraštruktúry dá migrovať do cloudu, kde ho možno lepšie udržiavať, rýchlejšie inovovať a vo väčšine prípadov aj lepšie zabezpečiť. No v súvislosti s IoT nie je cieľom pripojiť každý senzor priamo na cloudovú službu. Preto sú k dispozícii rôzne koncentrátory a riešenia typu IoT bridge, ktoré zbierajú a koncentrujú údaje. Pre túto architektúru sa zaužíval pojem edge computing. Výpočty na okraji (angl. Edge Computing) je názov výpočtovej topológie, v ktorej sú procesy spracovania informácií umiestnené bližšie k zdrojom týchto informácií. Rieši to problémy s konektivitou, rýchlosťou reakcie či obmedzenou rýchlosťou pripojenia a poskytuje širšiu škálu funkcií. Typický príklad je mikrokontrolér alebo miniserver, ktorý lokálne predspracuje alebo aj úplne spracuje údaje zo senzorov. Hoci mnohí vnímajú cloud a okraj ako veľmi protichodné prístupy, cloud je vlastne typ IT infraštruktúry, kde sú elasticky škálovateľné technologické funkcie dodávané ako služba – nemusí teda nevyhnutne zahŕňať centralizovaný model. Senzory pripojené k internetu budú zasielať dáta do cloudu a zárove ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Edge computing

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať