Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Domácnosť s vysokým IQ

0

Predstavenie SmartHome systému FIBARO / 2.časť

Inteligencia bola vždy výhradnou danosťou ľudí a do istej miery zvierat. Od určitého obdobia sa však v oblasti technológií čoraz viac stretávame s prívlastkom inteligentný v súvislosti s rôznymi systémami či zariadeniami. Svet okolo nás má skrátka stále vyššie IQ, čo má viesť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti a pohodlnosti nášho života.

V predošlom čísle sme sa venovali komponentom inteligentnej domácnosti, ich funkcii a zapojeniu. Teraz však prichádza tá zaujímavejšia časť, ktorá si vyžaduje aj určitú dávku kreativity a predvídavosti. Jednotlivé súčasti setu sú totiž schopné kooperovať a vzájomne svoje reakcie ovplyvňovať. Vďaka tomu môžeme efekt inteligentnej domácnosti maximalizovať tak, že podľa vlastných potrieb a požiadaviek nastavíme ľubovoľné množstvo scenárov.

Vytvorenie scenára je veľmi intuitívne, pričom si možno vybrať z dvoch spôsobov. Prvý funguje na princípe „ak, tak“ a je veľmi jednoduchý. Používateľ si zvolí prvé zariadenie a hneď v ďalšom kroku si vyberie podmienku. Napríklad si tak môžeme vytvoriť podmienku: Ak pohybový senzor Fibaro zachytí pohyb... Následne si človek vyberie, čo sa má stať v prípade, že dôjde k splneniu podmienky určenej na začiatku. V tomto prípade si môžeme nastaviť, že sa rozsvieti žiarovka.  Týmto spôsobom možno vytvoriť rýchlo jednoduché scenáre, pri ktorých aktivita jedného zariadenia podmieni reakciu iného zariadenia.  

Scenáre však môžu byť aj oveľa zložitejšie a prekombinovanejšie, keď na ich tvorbu využijeme grafické bloky. V takom prípade sa nám ponúka oveľa viac možností. Podmienka totiž nemusí byť spojená len s konkrétnym zariadením, ale môže súvisieť napríklad aj s časom. Vieme si teda zvoliť, že sa nejaký proces spustí vždy v určitú hodinu, určitý deň alebo v konkrétnom časovom intervale, napríklad každých tridsať minút. V ďalšom „bloku“ máme možnosť vybrať si jednu z nasledujúcich troch spojok: a, alebo, potom. Ovplyvníme tak to, akým smerom sa budeme ďalej v tvorbe scenára uberať. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť kumulovanú či alternatívnu podmienku alebo v prípade výberu poslednej spojky môžeme prejsť priamo k reakcii. Tá zase pozostáva z výberu zariadenia a druhu správania, ktoré od neho v danej situácii očakávame. Scénu následne uložíme a môžeme si začať užívať pohodlie a bezpečnosť, ktorú nám svojím fungovaním bude inteligentná domácnosť poskytovať. Či už v aplikácii na mobile, alebo pomocou počítača podľa potreby môžeme scény buď manuálne zapínať, alebo ich dočasne vypnúť v prípade, že ich v určitom čase nebudeme potrebovať.

My sme na rozbehnutie začali jednoduchším scenárom, vytvoreným prvým spomínaným spôsobom, ktorý je o niečo jednoduchší. Vybrali sme si zariadenie pohybový senzor Fibaro, ktorý máme umiestnený v chodbe pri vchodových dverách. V momente, keď zachytí pohyb, zareaguje žiarovka, ktorá sa rozsvieti. Čoskoro sa však ukázalo, že tento scenár treba doladiť, a tak sme sa rozhodli celý ho prekopať v grafických blokoch. V prvom rade sme využili kumulovanú podmienku, keď sa k tej pôvodnej (senzor zachytí pohyb) pridal aj čas, keď sa to musí stať. Eliminovali sme tak rozsvecovanie počas dňa, ktoré bolo nepotrebné a neekonomické.  Zároveň sme v scénach nastavili, aby v čase, keď senzor pohyb nevidí, svetlo nezasvecoval, resp. zhasol, ak dovtedy svietilo. V podmienkach našej domácnosti je to praktická vec, pretože chodba je pomerne dlhá a spája dve polovice bytu, pričom na jednej strane pri vchode do ďalších miestností úplne chýba vypínač na svetlo. Preto ak niekto ide večer/v noci z tejto strany bytu, musí ísť po tme, pretože nemá možnosť zapnúť svetlo. Po sfunkčnení scenára pri vstupe na chodbu z ktorejkoľvek strany vo večerných hodinách náš pohyb zachytí senzor, ktorý veľmi rýchlo spôsobí zapnutie žiarovky. Keď sa človek „stratí z dohľadu“, svetlo sa automaticky zhasne.

S komponentmi, ako je žiarovka, zásuvka a senzory, sa dá vymyslieť naozaj veľké množstvo scenárov, ktoré môžu byť akokoľvek prekombinované a poprepájané. Závisí to len od konkrétnych potrieb používateľa. My sme si zaumienili, že do niektorej scény zakomponujeme aj inteligentnú zásuvku. Zapojili sme do nej lampičku na nočnom stolíku a zásuvku nastavili tak, aby sa zapla ráno o 6.00, čím rozsvieti lampu a uľahčí naše vstávanie.

Obe scény svojím spôsobom zvyšujú komfort života, ale využitie inteligentnej domácnosti má veľký zmysel obzvlášť v oblasti bezpečnosti. V čase našej neprítomnosti v byte sú neoceniteľné záplavové a dymové senzory, ktoré v prípade, že zaznamenajú či už dym, alebo vodu, jednak začnú vydávať prenikavý zvuk, jednak systém pošle na náš mobil upozornenie o tejto skutočnosti. Senzory na dvere nás zase udržujú v pokoji, že do nášho príbytku či izby nikto nevošiel. Zároveň môžeme rýchlo konať v momente, keď nás upozornia, že boli narušené. My sme tieto dverové senzory využili v scenári, ktorý pri narušení dverí spustí rozsvietenie žiaroviek takmer v celom byte. Tento scenár spúšťame, keď na dlhší čas odchádzame z bytu, alebo tesne pred spaním. Myslím si, že nečakaného hosťa môže rozsvietenie v celom byte značne vyviesť z miery a v noci nás dodatočne informovať o tom, že bol dverový senzor narušený.

V kombinácii s kamerami si tak môže človek neprítomnosť v byte užívať o čosi viac s vedomím, že doma je všetko v poriadku. A ak dôjde k výstrahe zo strany niektorého senzora, používateľ môže veľmi rýchlo reagovať a obmedziť tak škody na minimum.  

Predstavujeme Smarthome riešenia od Fibaro, 3. časť / Pohodlie alebo istota?

Zobrazit Galériu

FIBARO

Všetky autorove články
FIBARO SmartHome

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať