Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Dokumenty v malej firme: Cloud alebo vlastný server?

0
V malých firmách stále prevládajú dokumenty vytvorené v aplikáciách kancelárskych balíkov a väčšina z nich absolvuje v týchto balíkoch aj celý svoj životný cyklus, teda schvaľovanie a revízie. Dokumenty vznikajúce priamo v podnikových informačných systémoch sú v segmente SMB v menšine rovnako ako aj dokumenty, ktoré síce v kancelárskych balíkoch vzniknú, no vstupujú do informačných systémov, aby tam pokračovali v ďalších fázach životného cyklu. Aktuálna situácia Počas pontifikátu stolových počítačov bol bežný scenár využívania lokálne nainštalovaných aplikácií kancelárskeho balíka, väčšinou komerčného. Aplikácie typu open source boli a sú v našich končinách v menšine. Dokumenty sa ukladali najskôr lokálne, vývoj pokračoval ukladaním na zdieľané disky podnikových serverov, v najprogresívnejších firmách sa využívajú riešenia na zdieľanie, napríklad SharePoint. Aká je realita v malých a stredných firmách? Úplne najhorší scenár je lokálne ukladanie dokumentov. Čo by sa stalo, keby sa niektorému z desiatich najdôležitejších ľudí vo vašej firme vlámali v noci do kancelárie a ukradli mu počítač? Aké informácie sa nájdu na jeho diskoch? Sú nejakým spôsobom chránené, napríklad šifrovaním? Dokážu si vaši pracovníci poradiť v prípade straty, krádeže alebo fatálnej poruchy notebooku na dôležitej pracovnej ceste? Bezpečnosť a mobilita v cloude Cloud ako bezpečné úložisko na dokumenty poskytuje predovšetkým v súvislosti s mobilitou a dynamikou práce novú kvalitu. Ak majú zamestnanci dokumenty v cloude, môžu s nimi pracovať kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Notebook, prípadne tablet sú len nástroje. V prípade ich poruchy, straty či krádeže neprídete o svoje dokumenty ani údaje a pri správnom ­zabezpečení sa k nim nikto neoprávnený ne­dostane. Všeobecná charakteristika týchto služieb je flexibilita a škálovateľnosť. Používateľ si môže kedykoľvek objednať ďalšiu kapacitu, a keďže služby využívajú model platenia len za využívanú kapacitu, spravidla na mesačnej báze, môže si ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Cloud server

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať