Dochádzkový systém TULIP

0

Dochádzkový systém TULIP spolu s účtovným systémom je vďaka škálovateľnej modulárnej koncepcii vhodný pre firmy všetkých veľkostí, počnúc pobočkami globálnych firiem až po startupy. Z technologického pohľadu je TULIP webová aplikácia využívajúca platformu .NET, takže klienti potrebujú len prístup na internet.  Možno niekto bude namietať, prečo nie je dochádzkový systém k dispozícii aj ako mobilná aplikácia. Treba si uvedomiť, že firmy vo všeobecnosti majú zamestnancov rôznych vekových kategórií a nie všetci majú a radi využívajú smartfóny. Do budúcnosti sa s mobilnou aplikáciou počíta.

Dochádzkový modul prešiel náročným vývojom a testovaním, najskôr interne a následne u zákazníkov. Spočiatku modul evidoval len negatívnu dochádzku, teda zamestnanci si v ňom cez webové rozhranie sami značili absencie alebo iné situácie, napríklad prácu z domu, aby nadriadení mali o svojich zamestnancoch neustále prehľad. Zamestnanci evidujú cez TULIP svoju dochádzku online cez webovú aplikáciu tak, že vytvoria požiadavku na neprítomnosť a následne môžu sledovať stav svojej žiadosti. Je to analogická situácia, ako keď zamestnanec napríklad vypíše dovolenkový lístok.

TULIP má pre každého zamestnanca v závislosti od spôsobu jeho práce, teda či pracuje na štandardné  zmeny, alebo má iný harmonogram dochádzky, pracovný kalendár. Pri štandardných zmenách  pracovný kalendár  kopíruje pracovný týždeň, ale nie je problém definovať aj špeciálny pracovný kalendár pre zamestnancov, ktorí pracujú v neštandardných, napríklad 12-hodinových zmenách, niekoľko dní pracujú a potom majú niekoľko dní voľno, prípadne pracujú nepravidelne, napríklad na čiastočný úväzok len niekoľko dní v týždni. Rôzne formy neprítomnosti, napríklad dovolenku či náhradné voľno, podľa firemných zvyklostí môže, ale nemusí schvaľovať nadriadený. Schvaľovanie môže byť jedno- alebo dvojstupňové. K niektorým formám neprítomnosti, napríklad návšteve lekára, sa môže vyžadovať potvrdenie formou prílohy. Po vyplnení je žiadosť poslaná nadriadenému. Ten ju vidí vo svojom účte v Sekcii manažéra, kde môže realizovať príslušné úkony. Nadriadenému zároveň príde e-mail s upozornením, aby v TULIPe schválil/zamietol žiadosť príslušného zamestnanca. Po schválení sa informácia odošle mzdovému účtovníkovi, resp. osobe zodpovednej za mzdové procesy. Môže to byť interný pracovník alebo účtovník z externej firmy, ktorá vám robí mzdy. Zamestnancovi zároveň príde -email s informáciou, že mu bola dochádzka schválená/odmietnutá.

Zamestnanec a, samozrejme, aj zamestnávateľ si kedykoľvek môžu zobraziť údaje o dochádzke. Na konci mesiaca si každý zamestnanec ešte svoju dochádzku skontroluje, či náhodou nezabudol zaznačiť nejakú neprítomnosť, následne sa uzavrie obdobie. Dochádzkový modul TULIP počíta aj so scenárom, keď robí HR a mzdy externá firma. Údaje o dochádzke možno exportovať v rôznych formátoch alebo importovať do systému Human na spracovanie miezd. Pripravený je aj import do systému Helios. Takisto možno napojiť dochádzkový systém na hardvér snímajúci dochádzku pomocou bezkontaktných kariet. Variant dochádzkového modulu na plánovanie viaczmennej dochádzky sa už dá zaradiť medzi systémy pozitívnej dochádzky, kde sa eviduje prítomnosť.

TULIP je medzinárodná platforma, ktorá vie spojiť vaše účtovníctvo, dochádzkový systém i online archív dokumentov vďaka tomu, že sa dokáže napojiť na väčšinu známych mzdových a účtovných softvérov. Umožňuje správu všetkých administratívnych úloh súvisiacich s účtovnými, mzdovými a personálnymi procesmi na jednom mieste.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
TULIP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať