Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Divízia Mercedes-Benz Cars dosahuje trojnásobný celosvetový predaj modelov xEV a dosahuje tým aj európske cieľové hodnoty CO2

Tlačové správy
0

Stuttgart.  Značka Mercedes-Benz napreduje na svojej ceste za neutrálnymi emisiami CO2 vysokou rýchlosťou. V roku 2020 sa pritom dosiahli významné pokroky vďaka výraznému nárastu expedícií modelov xEV: celosvetovo sa predalo viac ako 160 000 hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a plnoelektrických vozidiel divízie Mercedes-Benz Cars (+228,8 %), z toho približne 87 000 jednotiek len vo štvrtom štvrťroku.

„Predaje našich hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a plnoelektrických vozidiel sa nám podarilo zvýšiť viac ako trojnásobne. Dopyt po našich modeloch xEV výrazne vzrástol najmä pred koncom roka. Naše interné prognózy pre rok 2020 naznačujú, že sme v uplynulom roku dosiahli európske cieľové hodnoty CO2 pre osobné motorové vozidlá. Napredujeme v našej stratégii Electric First a pokračujeme v ďalšom rozvoji našej ofenzívy elektrických modelov. Na základe aktuálneho stavu očakávame, že cieľové hodnoty CO2 v Európe splníme aj v roku 2021,“ uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG.

Podiel modelov xEV divízie Mercedes-Benz Cars v uplynulom roku vzrástol z 2 % z roku 2019 na 7,4 %. Predaje hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete vzrástli o takmer štvornásobok na viac ako 115 000 jednotiek. Celosvetovo bolo zákazníkom odovzdaných približne 20 000 vozidiel EQC (kombinovaná spotreba elektriny: 21,5 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)*. Model EQV (kombinovaná spotreba elektriny: 26,4/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)* dosiahol odbyt takmer 1 700 vozidiel. Expedície plnoelektrických modelov smart sa pohybujú na úrovni približne 27 000 jednotiek a v porovnaní s doterajšou rekordnou hodnotou v roku 2019 (18 400 jednotiek) dosiahli výrazný dvojciferný nárast (+45,6 %).

Rok 2021 sa nesie najmä v znamení plynulého pokroku elektrifikácie v divízii Mercedes-Benz Cars. V podobe vozidiel EQA, EQB, EQE a EQS budú predstavené celkom štyri nové modely Mercedes-EQ. Rodina hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete od značky Mercedes-Benz, ktorá sa momentálne skladá z viac ako 20 modelových variantov, bude obnovená elektrifikovanými derivátmi Triedy C a Triedy S. Divízia Mercedes-Benz Cars predpokladá nárast podielu modelov xEV v roku 2021 na približne 13 %.

Značka Mercedes-Benz dosiahla výrazný vývoj odbytu osobných motorových vozidiel v náročnom roku

Napriek veľkým výzvam v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa značke Mercedes-Benz už piaty rok po sebe podarilo vyexpedovať viac ako 2 milióny osobných motorových vozidiel. Vďaka pokročilej digitalizácii odbytu a služieb dokázala spoločnosť v priebehu pandémie rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu a rôzne úradné predpisy. S 2 164 187 jednotkami (-7,5 %) si značka Mercedes-Benz v porovnaní s kľúčovými konkurentmi obhájila celosvetové vrcholové postavenie.

„Rok 2020 si od nás ako spoločnosti vypýtal veľa. Značka Mercedes-Benz kladie bezpečnosť a zdravie našich zákazníkov na prvé miesto. Prostredníctvom kreatívnych, digitálnych a bezkontaktných ponúk poradenstva a predaja sa obchodníkom a obchodným partnerom predaja podarilo splniť rôznorodé želania zákazníkov. Veľmi nás teší, že o naše modely je stále veľký záujem aj v tejto náročnej dobe. Nadšenie a fascináciu vyvoláva predovšetkým nová Trieda S, čo sa už teraz celosvetovo prejavuje vo vysokom počte objednávok na úrovni viac ako 40 000,“ uviedla Britta Seeger, členka správnej rady Daimler AG a Mercedes-Benz AG, zodpovedná za odbyt.

Odbyt osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz podľa regiónov a trhov

Značka Mercedes-Benz v druhom polroku profitovala z napredujúceho uzdravovania na mnohých trhoch. V regióne Ázia a Tichomorie sa predaje pohybovali na úrovni 1 024 315 jednotiek (+4,7 %). Rozhodujúcim hnacím trhom bola pritom Čína s príkladným ozdravením: Vďaka dvojcifernému nárastu o 11,7 % sa tu podarilo dosiahnuť nový rekordný odbyt vo výške 774 382 jednotiek. V Európe bolo v uplynulom roku vyexpedovaných 784 183 osobných motorových vozidiel od značky Mercedes-Benz (-16,4 %). V Nemecku značka Mercedes-Benz v uplynulom roku predala spolu 286 108 osobných motorových vozidiel (- 10,1 %). Predaje v Severnej Amerike dosahovali úroveň 317 592 jednotiek (-14,7 %). Značka Mercedes-Benz na kľúčovom trhu USA vyexpedovala spolu 274 916 osobných motorových vozidiel (-13,0 %). Celkovo boli najväčšími odbytovými trhmi pre osobné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz Čína, Nemecko a USA, za ktorými nasledovala Veľká Británia a Južná Kórea.

Odbyt divízie Mercedes-Benz Cars

Trieda S bola v uplynulom roku najpredávanejším luxusným sedanom na svete s takmer 60 000 jednotkami (‑17,2 %). Nová generácia, ktorú značka Mercedes-Benz predstavila v septembri, sa stretáva s veľmi pozitívnou odozvou zákazníkov: Celosvetovo je zaregistrovaných už viac ako 40 000 objednávok. Nová Trieda S tým prekonáva počiatočný predaj predchádzajúceho modelu. Z vozidiel nižšej strednej triedy (Trieda A, Trieda A sedan, Trieda B, CLA kupé, CLA Shooting Brake, GLA a GLB) bolo celosvetovo vyexpedovaných takmer 691 000 vozidiel (+3,6 %). Predaje vozidiel SUV (GLA, GLB, GLC, GLC kupé, EQC, GLE, GLE kupé, GLS a Trieda G) dosahovali hodnotu takmer 885 000 vozidiel (+12,9 %). Najmä GLE (+32,3 %) a GLS (+21,1 %) sa tešili veľmi vysokému dopytu zákazníkov. Modelom od značky Mercedes-Benz s najväčším odbytom bol model GLC s približne 320 000 jednotkami.

Značka športových vozidiel orientovaných na výkon Mercedes-AMG celosvetovo predala 125 129 vozidiel (-5,3 %). V USA, teda na najväčšom trhu tejto značky, sa podarilo dosiahnuť novú rekordnú hodnotu s nárastom o 1,5 %. To isté platí aj o najdôležitejšom rastúcom trhu Číne, kde bolo zákazníkom vyexpedovaných viac modelov AMG ako kedykoľvek predtým (+32,3 %). USA, Nemecko, Čína, Japonsko a Austrália boli najväčšími trhmi značky AMG.

Zákazníkom bolo odovzdaných spolu 38 391 vozidiel značky smart (-67,1 %). Najväčším trhom značky smart bolo Nemecko: Vysoký dopyt po plnoelektrických modeloch tu bol výrazne posilnený inovatívnou prémiou spolkovej vlády, čo viedlo k zdvojnásobeniu expedícií elektrických vozidiel smart (+104,9 %).

Odbyt divízie Mercedes-Benz Vans pre podnikateľský segment

Napriek obmedzeniam pohybu osôb v mnohých krajinách v dôsledku pandémie COVID-19 sa divízii Mercedes-Benz Vans v poslednom štvrťroku podarilo nadviazať na vysoký odbyt modelov zameraných na podnikanie v rovnakom období z predchádzajúceho roka. Vďaka tomu sa vo štvrtom štvrťroku predalo 103 892 vozidiel Sprinter, Vito, Vito Tourer a Citan. Celkovo sa v predchádzajúcom roku predalo 325 771 vozidiel Sprinter, Vito, Vito Tourer a Citan, čo predstavuje pokles o 8,9 % v porovnaní s rokom 2019. Zavedením modelu eVito na ďalších trhoch a uvedením vozidla eSprinter na trh sa pritom podarilo zvýšiť odbyt elektrických vozidiel o viac ako trojnásobok.
„S istotou vstupujeme do nového roka, pretože v oboch posledných štvrťrokoch sme dokázali dosiahnuť veľmi vysoké predajné výsledky. Pre celosvetovú pandémiu a množstvo opatrení na obmedzenie pohybu osôb sme však zaznamenali pokles odbytu našich vozidiel. Pozitívny príspevok majú naše elektrické vozidlá: Celkovo sme na celom svete vyexpedovali približne 6 200 elektrických vozidiel. V Európe s trhovým podielom presahujúcim jednu tretinu máme vedúce trhové postavenie v segmente stredne veľkých a veľkých transportérov,“ uviedol Marcus Breitschwerdt, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans.      

Prehľad maloobchodného odbytu divízií Mercedes-Benz Cars & Vans
 

 

4. štvrťrok 2020

Zmena v %

Január – december 2020

Zmena v %

Mercedes-Benz*

615.328

+0,2

2.164.187

-7,5

smart

16.385

-43,5

38.391

-67,1

Mercedes-Benz Cars

631.713

-1,8

2.202.578

-10,3

Mercedes-Benz Vans (modely zamerané na podnikanie)

103.892

+1,7

325.771

-8,9

Mercedes-Benz Cars & Vans**

735.605

///

2.528.349

///

 

 

 

 

 

Odbyt osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz
v jednotlivých regiónoch/trhoch

 

 

 

 

Európa

236.599

-3,6

784.183

-16,4

– z toho Nemecko

95.265

+6,3

286.108

-10,1

Ázia/Tichomorie

277.712

+12,6

1.024.315

+4,7

– z toho Čína

204.684

+22,2

774.382

+11,7

Severná Amerika

89.195

-16,7

317.592

-14,7

– z toho USA

78.078

-15,0

274.916

-13,0


* vrátane Triedy V/X

** Maloobchodný odbyt divízií Mercedes-Benz Cars a Vans bol po prvýkrát spolu vykázaný v správe o predaji za prvý štvrťrok 2020, a preto nemá pre celý rok 2020 žiadne porovnávacie obdobie.

 

www.mercedes-benz.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať