Image
18.10.2017 0 Comments

Diaľkové odpočty spotreby tepla a vody

Distribučné spoločnosti robia odpočítavanie a fakturáciu elektriny a plynu pre každý byt zvlášť. Vodomer distribučnej spoločnosti je spoločný pre celú bytovku a správcovia nájomných bytov následne rozúčtovávajú náklady pre jednotlivé byty podľa ich konkrétnej spotreby.

Podobne aj teplo. Dodávateľ si účtuje teplo, ktoré prejde fakturačným meradlom na vstupe do domu. Keďže budova sa považuje za jedného spotrebiteľa tepla, zákazníkom je správca budovy, nie jednotlivé domácnosti. Správca budovy potom na základe údajov z lokálnych vodomerov a pomerových meračov tepla urobí rozúčtovanie. 

Meranie a rozúčtovanie

Inštalácia vodomerov je dobrovoľná, ak sa na nej dohodne nadpolovičná väčšina majiteľov bytov v dome. Pokiaľ má bytový dom viac ako 500 m2 a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, musí mať nainštalované pomerové rozdeľovače tepla alebo meradlá na radiátoroch, ktoré kontroluje správca, prípadne ním poverená osoba. Pri klasickej forme, ktorá je pre správcu bytoviek najdôveryhodnejšia, je odčítanie, ktoré vykoná ním poverená osoba. Najväčší problém spôsobuje zaistenie prístupu, ak máte meradlo v byte. Spotrebu, presnejšie aktuálny stav vodomeru, môžete nahlásiť aj sami, údaje z pomerového merača musí vo väčšine prípadov odčítať technik. Oveľa výhodnejšie sú však systémy umožňujúce diaľkové odpočty, ponúkajúce nielen rozúčtovanie ceny za energiu či vodu, ale aj priebežné sledovanie a porovnávanie spotreby. Z technického hľadiska ide o rádiový prenos údajov na centrálny server správcu. Tieto merače nielen umožňujú odpočet na diaľku bez potreby vstupu do bytov či domov, ale keďže sú digitálne, sú aj presnejšie a lepšie chránené proti prípadnej neoprávnenej manipulácii a falšovaniu údajov. Proces odpočtov je rýchly, eliminuje sa mylnosť ľudského faktora, navyše sa dá celý automatizovať, a čo je najdôležitejšie, spotrebu možno na portáli správcu objektu sledovať celý rok. Podľa výsledkov analýz dodávateľov rádiových systémov na rozúčtovanie nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o 9 % menej energií na vykurovanie.

Špecifiká vykurovania bytoviek

Na rozdiel od elektriny, vody či plynu, ktorých spotreba sa dá objektívne zmerať a spravodlivo rozúčtovať, rozúčtovanie tepla na vykurovanie bytoviek má určité špecifiká. Medzi objektívne kritériá, ktoré majú vplyv na spotrebu tepla v jednotlivých bytoch, patrí predovšetkým poloha bytu. Iné množstvo energie treba na vykúrenie bytu v strede bytovky, ktorý má vonkajším vplyvom vystavenú len jednu stenu, iná je energetická bilancia rohového bytu a najhoršia je bilancia rohového bytu na najvyššom poschodí. Keby majitelia týchto rovnako veľkých bytov v nich chceli udržať rovnakú teplotu, napríklad 21 stupňov, potrebujú na to rôzne množstvo energie. K tomu treba pripočítať aj subjektívne kritériá. Majme v strede bytovky vedľa seba dva byty, pričom v jednom býva rodina s malými deťmi a v druhom bezdetní mladí ľudia, ktorým sa dobre spí v nevykúrenej spálni. Bez toho, aby chceli vedome odoberať teplo od susedov, aby mali v noci v spálni chladno, úplne vypnú ra­diátory a teplo k nim prestupuje cez stenu od susedov. Ak to zosumarizujeme,  správanie obyvateľov bytu z pohľadu odberu energie na vykurovanie má dosah na optimálne regulovanie a udržiavanie teplotnej pohody ostatných bytov. Ak je odber tepla niektorého bytu výrazne pod priemerným odberom susedov, tí sú znevýhodnení, pretože zabezpečenie svojej teplotnej pohody môžu dosiahnuť iba nadmerným kúrením. Nevýhodný pre susedov je aj druhý prípad, prekurovaný byt, ktorý reguluje svoje teplotné pomery vetraním. Vo väčšine prípadov sa náklady rozúčtovávajú tak, že podľa pomerových meradiel sa rozúčtuje iba časť poplatkov za spotrebovanú energiu. Druhá časť sa rozúčtuje podľa plochy bytov a do úvahy sa pomocou koeficientu berie aj poloha bytu. Preto portál, kde si každý majiteľ bytu môže skontrolovať nielen svoju spotrebu tepla, ale aj spotrebu susedov, má veľký význam, pretože nevhodné „tepelné správanie“ obyvateľov niektorých bytov je okamžite viditeľné. Samozrejme, ak to nájomníci požadujú, systém by mohol zachovávať súkromie jednotlivých vlastníkov, takže na portáli by nemali byť zverejnené priame hodnoty ich odberov, ale iba výsledky zo štatistického spracovania, napr. priemerná spotreba všetkých prízemných alebo rohových bytov, aby si každý mohol porovnať svoju spotrebu s priemerom. V takomto prípade je odhalenie netypického správania niektorého bytu ťažšie. 

Existujú merače, ktoré dokážu merať teplo vstupujúce do celého bytu. Tie však môžu byť nainštalované len vo veľmi malom počte bytových domov, konkrétne v takých, kde to štruktúra vykurovacej sústavy dovoľuje. Vstup a zároveň aj výstup teplovodnej rúrky do bytu musí byť pred bytom. Tieto meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu. Raz za štyri roky treba meradlo zdemontovať, metrologicky overiť a namontovať, čo predstavuje ďalšie náklady.

Väčšina slovenských bytových domov má však stúpačky priebežne prechádzajúce izbami od prízemia až po najvyššie podlažie, preto sa v nich dajú použiť len pomerové merače tepla, ktoré musia byť nainštalované na každom radiátore. Väčšina pomerových meračov udáva spotrebu v dielikoch, pretože meranie vo fyzikálnych jednotkách by bolo komplikované a drahé. Moderné merače majú dva senzory. Jeden sníma teplotu vykurovacieho telesa, na ktoré je merač parametrizovaný, a druhý zaznamenáva teplotu v miestnosti. Na základe zmeraných údajov je indikované teplo vyžiarené vykurovacím telesom v pomerných jednotkách (dielikoch), ktoré slúžia ako podklad rozpočítania vykurovacích nákladov. Pomerové rozdeľovače tepla, samozrejme, neberú do úvahy skutočnú spotrebu tepla v byte, ale len teplo odovzdané radiátormi do bytov. ­Vypnutím radiátorov sa odber tepla nezníži až na nulu, pretože teplo čiastočne prechádza cez steny. Z toho vyplýva, že ak sa u niekoho nameria nulová spotreba, neznamená to, že nespotreboval nijaké teplo, ale to, že byt dokázal potrebu tepla uspokojiť jeho príjmom cez steny. Bytový merač teplo prijaté cez steny neregistruje, preto sa náklady na vykurovanie rozdelia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 percent a spotrebná zložka 40 percent z celkových nákladov za dodávku tepla.

Meranie verzus úspora

Tak ako lekársky teplomer nelieči teplotu, ani meranie spotreby tepla nedokáže priamo ušetriť ani cent z nákladov na vykurovanie. Napriek tomu vo väčšine prípadov k úspore dôjde. Pri meradlách s fakturačným, teda zvyčajne polročným alebo ročným cyklom odpočtu je dôvod viac psychologický. Ak ľudia majú merače, správajú sa zodpovednejšie, neprekurujú byty a nenechávajú zbytočne otvorené okná. Pri meračoch s možnosťou diaľkového odpočtu možno merať spotrebu tepla priebežne, ľudia môžu porovnávať a urobiť adekvátne opatrenia, aby platili menej.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Vírusový radar: Autori BlackEnergy rozšírili svoj kyberšpionážny arzenál o GreyEnergy

13.12.2018 13:52

Tvorcovia BlackEnergy, známi vysoko sofistikovanými kybernetickými útokmi, opäť rozšírili svoj arzenál. Analytici ESET VirusLabu totiž odhalili podskupinu GreyEnergy, ktorá sa zameriava na špionáž, sl ...

ITPro

Huawei Eco-Connect Europe 2018: AI, IoT a 5G prinesú Európe smart budúcnosť

13.12.2018 10:55

V talianskom Ríme sa 8. a 9. novembra 2018 uskutočnila výročná akcia Huawei Eco-Connect Europe, na ktorej spoločnosť Huawei predstavila svoju stratégiu Platform + Ecosystem, ktorá zobrazuje komplexný ...

ITPro

DMS naozaj pomáhajú

13.12.2018 10:44

V súvislosti s podnikovou informačnou architektúrou sa stále častejšie hovorí o tzv. systémoch DMS. Skratka DMS pochádza z anglického Document Management System a zastrešuje aplikácie, ktoré predstavu ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

DOCKITIN

Najnovšie videáPC forum button